En parkert rød sykkel

Transport

Vi effektiviserer transportløsningene, slik at du kommer deg raskt fra A til Å

Samfunnsutvikling, klimautfordringer og digitalisering preger transportsektoren både nasjonalt og internasjonalt. Sopra Steria samarbeider med aktører på alle nivåer i sektoren, og samarbeider med flere kunder innen infrastruktur (vei, bane, luft og sjø), mobilitetsaktører, shipping og logistikk.

Effektiv transport av gods og mennesker er avgjørende for økonomisk vekst og påvirker oss alle i hverdagen - både som privatpersoner og gjennom arbeidslivet. I Sopra Steria arbeider vi nasjonalt og internasjonalt tett med aktører som er ansvarlig for å bygge ut og vedlikeholde en effektiv infrastruktur knyttet til vei, bane, luft og sjø. Mulighetene her er mange og digitalisering av prosesser står sentralt slik at mer infrastruktur for pengene kommer hele samfunnet til gode.

Mobilitetsaktører som benytter seg av vår felles infrastruktur blir i økende grad påvirket av nye forretningsmodeller og økt konkurranse. Dersom disse aktørene skal være i stand til å imøtekomme dette, samt økende krav og forventninger fra de reisende og øvrig næringsliv, er det helt sentralt å få et godt grep om innovasjon, og hvordan ny teknologi kan gi økt forretningsverdi. Digitalisering av både administrative- og forretningsnære prosesser må stå høyt på agendaen dersom man ønsker å overleve i fremtiden.

Hva bidrar vi med?

Vi jobber for en kostnadseffektiv og bærekraftig transportsektor med smarte digitale løsninger. Sopra Steria bidrar i dag med en unik bredde av rådgivning og IT-tjenester som imøtekommer behovene som aktører i denne sektoren står ovenfor.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

 

Prosjekter

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Widerøe: Storsatsing på elfly - en posisjoneringsstrategi

Bane NOR: Effektiviserer Alnabruterminalen med nye kraner

Bane NOR: Henter gevinster ut av nye digitale verktøy

Statens vegvesen: BOLC - en digital tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden

Avinor Flysikring: effektiv ressursplanlegging med Horizon

STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen

Spordrift: Fikk nytt jernbaneselskap opp i skyen

Avinor: 10 prosent flere følger flyvningen

Wallenius Wilhelmsen: Merkevare- og omdømmebygging i en internasjonal bransje

Wallenius Wilhelmsen: Øker innovasjonstakten med RightCloud

Vy: Skreddersydd dashboard gir mer effektiv driftsledelse

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte

AVINOR: Tar digital kontroll over 50 millioner norske flyreiser

Statens vegvesen: Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

Blogger

Kollektivtrafikk: Kombinert mobilitet er morgendagens løsning

| Ingvild Araldsen Blom

Datadeling i transportsektoren

| Ingvild Araldsen Blom

Nyheter

Statens vegvesen velger Sopra Steria som digitaliseringspartner

2021
Transport
Nyhet

Robotene tar av hos Avinor

2021
Transport
Nyhet

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

2020
Transport
Nyhet

Wallenius Wilhelmsen seiler i skyen

2019
Transport
Nyhet

Smart Oslo-samarbeid tester fremtidens reisetilbud

2019
Offentlig
Transport
Nyhet

​Digital bro kan spare millionbeløp

2019
Transport
Nyhet

​Datainnsikt sparer Avinor for millioner

2018
Transport
Nyhet

Hologram på skinner

2018
Transport
Nyhet

Vil du vite mer?

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig

Direktør for forretningsutvikling, transport