Illustrasjonsbilde Transport

Transport

Vi jobber for at du skal komme deg raskt fra A til Å 

Effektiv transport av gods og mennesker er avgjørende for økonomisk vekst og påvirker oss alle i hverdagen - både som privatpersoner og gjennom arbeidslivet. Digitalisering av prosesser står sentralt, slik at mer infrastruktur for pengene kommer hele samfunnet til gode.

Teknologi og innovasjon

Klimautfordringer, økt konkurranse, digitalisering og forventninger fra reisende preger transportsektoren. Det er nødvendig å få et godt grep om innovasjon, slik at ny teknologi gir forretningsverdi.

Hva bidrar vi med?

I Sopra Steria arbeider vi, både nasjonalt og internasjonalt, med aktører som er ansvarlig for å bygge ut og vedlikeholde en effektiv infrastruktur knyttet til vei, bane, luft og sjø.

Vi jobber for en kostnadseffektiv og bærekraftig transportsektor med smarte digitale løsninger. Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder: 

Prosjekter innen transport

Statens vegvesen: Brukerdrevet designutvikling gir fantastiske reiseopplevelser

Transport for London: AI forbedrer kundeopplevelsen på moderne kontaktsenter

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Widerøe: Storsatsing på elfly - en posisjoneringsstrategi

Bane NOR: Effektiviserer Alnabruterminalen med nye kraner

Bane NOR: Henter gevinster ut av nye digitale verktøy

Statens vegvesen: BOLC - en digital tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden

Avinor Flysikring: Effektiv ressursplanlegging med Horizon

STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen

Spordrift: Fikk nytt jernbaneselskap opp i skyen

Avinor: 10 prosent flere følger flyvningen

Wallenius Wilhelmsen: Merkevare- og omdømmebygging i en internasjonal bransje

Wallenius Wilhelmsen: Øker innovasjonstakten med RightCloud

Vy: Skreddersydd dashboard gir mer effektiv driftsledelse

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte

AVINOR: Tar digital kontroll over 50 millioner norske flyreiser

Meninger med tema transport

| Ingvild Araldsen Blom

Kollektivtrafikk: Kombinert mobilitet er morgendagens løsning

| Ingvild Araldsen Blom

Datadeling i transportsektoren

Nyheter med tema transport

Strategisk samarbeid for morgendagens sjåfører
2024
Transport
Nyhet

Sporveien inngår strategisk avtale med Sopra Steria
2023
Transport
Nyhet

Bygger ny digital vei for vegvesenet
2023
Transport
Nyhet

Statens vegvesen velger Sopra Steria som digitaliseringspartner
2021
Transport
Nyhet

Robotene tar av hos Avinor
2021
Transport
Nyhet

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
2020
Transport
Nyhet

Vil du vite mer?

Ann-Kristin Skarbøvig
Ann-Kristin Skarbøvig
Direktør for forretningsutvikling, transport