Transport

Transport

Vi effektiviserer transportløsningene, slik at du kommer deg raskt fra A til Å

Samfunnsutvikling, klimautfordringer og digitalisering preger transportsektoren både nasjonalt og internasjonalt. Sopra Steria samarbeider med aktører på alle nivåer i sektoren, og samarbeider med flere kunder innen infrastruktur (vei, bane, luft og sjø), mobilitetsaktører, shipping og logistikk.

Effektiv transport av gods og mennesker er avgjørende for økonomisk vekst og påvirker oss alle i hverdagen - både som privatpersoner og gjennom arbeidslivet. I Sopra Steria arbeider vi nasjonalt og internasjonalt tett med aktører som er ansvarlig for å bygge ut og vedlikeholde en effektiv infrastruktur knyttet til vei, bane, luft og sjø. Mulighetene her er mange og digitalisering av prosesser står sentralt slik at mer infrastruktur for pengene kommer hele samfunnet til gode.

Mobilitetsaktører som benytter seg av vår felles infrastruktur blir i økende grad påvirket av nye forretningsmodeller og økt konkurranse. Dersom disse aktørene skal være i stand til å imøtekomme dette, samt økende krav og forventninger fra de reisende og øvrig næringsliv, er det helt sentralt å få et godt grep om innovasjon, og hvordan ny teknologi kan gi økt forretningsverdi. Digitalisering av både administrative- og forretningsnære prosesser må stå høyt på agendaen dersom man ønsker å overleve i fremtiden.

Hva bidrar vi med?

Vi jobber for en kostnadseffektiv og bærekraftig transportsektor med smarte digitale løsninger. Sopra Steria bidrar i dag med en unik bredde av rådgivning og IT-tjenester som imøtekommer behovene som aktører i denne sektoren står ovenfor.

 

Prosjekter

Spordrift_skinnekapp og sveising på Kongsvingerbane

Spordrift: Fikk nytt jernbaneselskap opp i skyen

Avinor mobilapplikasjon

Avinor: 10 prosent flere følger flyvningen

Foto fra logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen_lastebåt

Wallenius Wilhelmsen: Øker innovasjonstakten med RightCloud

Vy-tog Foto: Snøhetta

Vy: Skreddersydd dashboard gir mer effektiv driftsledelse

Mann i helikopter (Barentswatch)

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Tog på skinner på vinterstid

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

Fornøyd team

Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte

Kjøreskoleundervisning_elev og lærer i bil

Statens vegvesen: Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

Blogger

Nyheter

Marius Scheele Sopra Steria_Hans-Arne Løkken Avinor

Robotene tar av hos Avinor

6. januar 2021

2021
Transport
Nyhet
Sopra Steria skal hjelpe Wallenius Wilhelmsen med å navigere i nettskyen. Foto: Sopra Steria

Wallenius Wilhelmsen seiler i skyen

15. desember 2019

2019
Transport
Nyhet
Fra venstre, Tine Marthinus i Sopra Steria, Maja Cimmerbeck og Anette Bjerke i Bymiljøetaten, Siân Ambrose i Ruter, Kaisa Froyn i Statens vegvesen og Kristian Bjørnhaug i Sopra Steria.

Smart Oslo-samarbeid tester fremtidens reisetilbud

20. juni 2019

2019
Offentlig
Transport
Nyhet
GRATULASJONER: Jurymedlem Kjell Håvard Belsvik (til venstre), som er prosjektleder for Ferjefri E39 over Bjørnafjorden hos Statens vegvesen, gratulerer vinnerlaget i openLAB Hackathon.

​Digital bro kan spare millionbeløp

28. januar 2019

2019
Transport
Nyhet
Sopra Sterias Kjetil Taraldlien og Avinors BI-sjef Inge Abrahamsen

​Datainnsikt sparer Avinor for millioner

18. november 2018

2018
Transport
Nyhet
Vil du vite mer?
Ann-Kristin Skarbøvig
Ann-Kristin Skarbøvig Direktør for transportsektoren

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*