Avinor Flysikring: Effektiv ressursplanlegging med Horizon

| minutter å lese

Avinor Flysikring går nå gradvis fra en personavhengig og svært manuell bemanningsprosess til en standardisert løsning der ressursplanleggerne får støtte av optimaliseringsalgoritmen til å ferdigstille arbeidsplanene. Jobben tar nå dager i stedet for uker!

Bakgrunn

Avinor Flysikring drifter og sikrer det norske luftrommet. God ressursplanlegging er helt nødvendig for å kunne gjøre dette på en sikker og kostnadseffektiv måte. Behovet for bemanning varierer med trafikken, og de ansatte har en kompleks kompetanseprofil basert på sertifiseringer og erfaring. Myndighetene stiller også omfattende krav til hvordan oppgavene skal gjennomføres.

Mye av arbeidet med å analysere ressursbehovet og planlegge vaktlister ble tidligere utført manuelt - med gule lapper og Excel. Prosessen var tidkrevende og avhengig av enkeltpersoner. Så et mer nøyaktig og effektivt bemanningssystem for flyveledere, ville påvirke kapasiteten i lufttrafikken i hele Norge.

I et tidligere prosjekt hadde Avinor Flysikring utviklet en prototype for et slikt system. Den var testet i bruk på ett sted og den ga stor verdi. Målet med prosjektet var å ferdigstille og produksjonssette denne løsningen, samt utvikle mer funksjonalitet slik at den passet til å brukes i en større del av organisasjonen. Løsningen fikk navnet Horizon og samlet alle ressursbehov i ett felles verktøy for å skape en enhetlig «rød tråd» for ressursstyring.

Verdi for kunden: Jobben tar dager, ikke uker

Avinor Flysikring går nå gradvis fra en personavhengig og svært manuell bemanningsprosess til en standardisert løsning der ressursplanleggerne får støtte av optimaliseringsalgoritmen til å ferdigstille arbeidsplanene. Jobben tar nå dager i stedet for uker!

Med Horizon kan Avinor Flysikring standardisere ressursplanleggingen på tvers av organisatoriske enheter, noe som gir muligheter for innsparinger. Organisasjonen blir mindre avhengig av enkeltpersoner, og kan samarbeide om videreutvikling av organisasjonsprosessene.

Gjennom denne leveransen ble tidligere investeringer sikret, og plattformen ble satt i produksjon. Systemet ble levert til forvaltning i mai 2021 og er nå base for løpende langsiktig utvikling. Et viktig bidrag fra Sopra Steria var god prioritering i prosjektet, slik at den kritiske funksjonaliteten ble levert først.

Sopra Steria fikk tillit til å jobbe videre med forvaltning og videreutvikling av systemet som i første omgang tas videre til flygelederne i tårndivisjonen. På sikt kan det bli aktuelt å bygge videre på løsningen, slik at den kan benyttes til ressurs- og bemanningsplanlegging i flere deler av Avinor Flysikring.


I tårnet_Avinor Flysikring 1560x515

"I tårnet". Alle foto: Avinor Flysikring

Sopra Sterias bidrag

Sopra Steria ble hentet inn som én av flere aktører for å ferdigstille plattformen for lansering og gjøre videreutvikling. Vi ble valgt som koordinerende leverandør, med prosjekt- og metodeansvar samt for utvikling av kjernefunksjonaliteten i plattformen. Prosjektteamet var tverrfaglig og besto på det meste av 18 ressurser fra fire aktører fordelt på syv nasjoner. Sopra Steria stilte med flere sentrale ressurser basert i Norge, samt syv utviklerressurser fra nearshore-teamet i Polen.

Det ble et smidig leveranseprosjekt med vekt på inkrementelle leveranser og tidlig involvering av sluttbrukere. Prototypen ble tatt i bruk til produksjon av faktiske vaktplaner allerede fem måneder etter oppstart, hele 12 måneder før offisiell lansering.

Plattformen består av flere moduler som blant annet estimerer bemanningsbehov basert på historiske data, gir ansatte anledning til å påvirke sin arbeidsplan og gir administrative ressurser anledning til å planlegge prosjekter basert på tilgjengelighet og behov. Sentralt i flere moduler er en optimaliseringsalgoritme for støtte til behovsanalyse og planlegging av optimale arbeidsplaner. Løsningen skal på sikt integreres med andre kjernesystemer og har potensial for ressursplanlegging og operativ allokering av alle ansatte.

Kjetil Taraldlien

Kjetil Taraldlien

Direktør for salg og forretningsutvikling

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle