Medarbeidere

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke soprasteria.no

Status for soprasteria.no per 28.09.2023:

 • Accessibility score: Opp til 84,7 poeng opp fra 83,6 poeng fra 2021.
 • Kilde: SiteImprove.

Vi bruker verktøyet SiteImprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad soprasteria.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Nettstedet får en "Accessibility Score" i SiteImprove sammenlignet med kriteriene i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Kjente avvik

Her er listen over funksjonalitet og innhold med feil (WCAG 2.0- nivå og -ID i parentes):

Navigering

 • Tastaturnavigering fungerer ikke (AA/2.4.7)

  Overskrifter

  • Noen overskrifter mangler tekst (A 1.3.1, AAA 2.4.10)

  Formatering av tekst

  • HTML brukes for å formatere innhold (A 1.3.1)

  Koding

  • Noen iFrames mangler beskrivelse (A/4.1.2)
  • Språk på en enkeltside er ikke definert i HTML-elementet (A, 3.1.1)
  • Noen SoMe-ikoner kuttes når det zoomes inn til 200 % (AA, 1.4.4) 
  • Manglende beskrivelse på valgboks i tre nedtrekkslister (A/1.3.1)
  • Knapp mangler tekst-etikett i HTML på videofunksjonalitet (A, 4.1.2)
  • Noen elementer mangler definert rolle i WAI-ARIA. (A, 4.1.2)
  • To sider har elementer uten unik ID (A, 4.1.1)

  Vi bryr oss om tilgjengelighet

  Sopra Steria tilstreber å 

  Hvordan arbeider vi med universell utforming?

  Sopra Steria tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personer og verktøy for å følge med på nettstedets status. Vi samarbeider tett med våre kollegaer i Sopra Steria-gruppen som har ansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av nettstedet. Vi følger prinsippene for klarspråk.

  Er det noe du ikke klarer å lese på soprasteria.no?

  Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold? Kontakt oss for å melde feil eller for å få tilsendt innhold i et annet format, for eksempel PDF, Word-filer eller utskrift på papir. 

  Tips og triks

  Tekststørrelse

  • Hold inn Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.
  • Hold inn Ctrl og tast - (minus) for å zoome ut.
  • Hold inn Ctrl og tast 0 (null) for å gå tilbake til start.

  Skjermleser

  Nettsider om tilgjengelighet

  Digitaliseringsdirektoratet har oversiktlige nettsider om temaet med Forskrift om universell utforming av IKT (uutilsynet.no).

  Vil du vite mer?

  Ingrid Holm Finseth
  Ingrid Holm Finseth
  Nettredaktør og seniorrådgiver