Papirbaat med sugeror og hyssing som fiskestang

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke soprasteria.no

Status for soprasteria.no per 20.12.2021:

 • Accessibility score: Opp til 83,6 poeng fra 64 poeng i desember ifjor.
 • Kilde: SiteImprove.

Vi bruker verktøyet SiteImprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad soprasteria.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Nettstedet får en "Accessibility Score" i SiteImprove sammenlignet med kriteriene i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Kjente avvik

Her er listen over funksjonalitet og innhold med feil (WCAG 2.0- nivå og -ID i parentes):

Navigering

 • Tastaturnavigering fungerer ikke (AA/2.4.7)

Bilder

 • Noen bilder mangler alternativ tekst (A/1.1.1)
 • Noen bildelenker mangler alternativ tekst (A/2.4.4)

Overskrifter

 • Noen overskrifter mangler tekst (A 1.3.1, AAA 2.4.10)

Formatering av tekst

 • HTML brukes for å formatere innhold (A 1.3.1)

Lenker

 • Noen sider har lik lenketekst brukt for flere forskjellige mål (A 2.4.4, AAA 2.4.9)
 • Noen lenker vises kun med farge (A 1.4.1)

Koding

 • Noen iFrames mangler beskrivelse (A/4.1.2)
 • Språk på en enkeltside er ikke definert i HTML-elementet (A, 3.1.1)
 • Noen SoMe-ikoner kuttes når det zoomes inn til 200 % (AA, 1.4.4) 
 • Manglende beskrivelse på valgboks i tre nedtrekkslister (A/1.3.1)
 • Knapp mangler tekst-etikett i HTML på videofunksjonalitet (A, 4.1.2)
 • Noen elementer mangler definert rolle i WAI-ARIA. (A, 4.1.2)
 • To sider har elementer uten unik ID (A, 4.1.1)

Vi bryr oss om tilgjengelighet

Sopra Steria tilstreber å 

Hvordan arbeider vi med universell utforming?

Sopra Steria tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personer og verktøy for å følge med på nettstedets status. Vi samarbeider tett med våre kollegaer i Sopra Steria-gruppen som har ansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av nettstedet. Vi følger prinsippene for klarspråk.

Er det noe du ikke klarer å lese på soprasteria.no?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold? Kontakt oss for å melde feil eller for å få tilsendt innhold i et annet format, for eksempel PDF, Word-filer eller utskrift på papir. På soprasteria.no kan du også klikke på Lytt-knappen for å få innholdet lest opp.

Tips og triks

Tekststørrelse

 • Hold inn Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.
 • Hold inn Ctrl og tast - (minus) for å zoome ut.
 • Hold inn Ctrl og tast 0 (null) for å gå tilbake til start.

Skjermleser

Nettsider om tilgjengelighet


 


 

Vil du vite mer?

Ingrid Holm Finseth

Ingrid Holm Finseth

Nettredaktør og seniorrådgiver