For leverandører

Sopra Steria jobber for å etablere langsiktige samarbeid med våre leverandører og partnere. Vi verdsetter konkurransedyktige priser, og produkter og tjenester som forbedrer bærekraft i vår virksomhet og for våre kunder.

Vi krever at våre leverandører og partnere støtter våre forpliktelser til kvalitet, informasjonssikkerhet og miljøvern, samt våre forpliktelser til de høyeste standarder for etisk oppførsel og beskyttelse av arbeids- og menneskerettigheter i hele vår verdikjede.

Våre forpliktelser

Sopra Steria har et ISO-sertifisert styringssystem for informasjonssikkerhet (IEC 27001), miljøstyringssystem (ISO 14001) og kvalitetsstyringssystem (ISO 9001).

Vi er medlem av FNs Global Compact og tilpasser vår drift til deres 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon, og vi bidrar til FNs 17 bærekraftsmål (SDG).

Vi er medlem av Science Based Targets initiative og er forpliktet til netto nullutslipp, og vi deltar i FNs Climate Neutral Now program.

Vi overholder gjeldende lover og forskrifter, inkludert den norske Åpenhetsloven fra 2022 som dekker beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede.

Hva krever vi av våre leverandører?

For å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser, krever vi at våre leverandører kan dokumentere at de har etablert en intern prosess som ivaretar følgende:

  • Menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, klima og miljø, etikk og antikorrupsjon
  • Sikkerhet for kundeinformasjonseiendeler
  • Sikre kvalitet i leveranser til kunder

Personvernkrav

Vi krever også at våre leverandører signerer vår Code of Conduct for Suppliers and Partners og bekrefter at de overholder våre etiske standarder, samt erklæring om interessekonflikt.

Sopra Steria utfører due diligence i vår verdikjede basert på kostnadsterskler og risikovurderinger, og våre leverandører kan bli pålagt å gjennomføre sikkerhets- og/eller bærekraftsvurdering. Bærekraftsvurderingen kan bli utført av EcoVadis, en uavhengig leverandør av bærekraftsvurderinger. Leverandører svarer på et skreddersydd spørreskjema og sender inn tilknyttet dokumentasjon som blir evaluert av EcoVadis, og resulterer i et ‘scorecard’ og en foreslått handlingsplan for å forbedre leverandørens bærekraftstrategi.

Faktura og betaling

Alle fakturaer må inneholde navnet på bestiller fra Sopra Steria og et ordrenummer, ellers vil betalingen bli avvist.

Fakturaer skal sendes som EHF eller per epost til Regnskapsavdelingen. Ikke til enkeltansatte.
Hvis du har spørsmål angående betaling, vennligst kontakt Regnskapsavdelingen:

Selskap: Sopra Steria AS
Org. nr.: 910 909 088
Telefonnr.: +47 22 57 56 00
E-post: accounting_no@soprasteria.com
Fakturaadresse: PB 1172 Sentrum, 0107 Oslo