Medarbeider

Personvernerklæring for nettsiden

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Sopra Steria samler inn og bruker personopplysninger, og hvordan vi beskytter brukernes personvern.

Sopra Steria AS er behandlingsansvarlig for bruken av personopplysninger som omtales i personvernerklæringen. Dette innebærer at vi har ansvaret for å behandle opplysninger i henhold til personopplysningsloven hvis vi bruker dine personopplysninger. Ansvaret innebærer blant annet å gi deg informasjon, og legge til rette for at du kan henvende deg til oss dersom du har innvendinger mot vår bruk av dine opplysninger. Du finner informasjon om hva du kan kreve under punkt 6 nedenfor.

 • Er du ansatt i Sopra Steria finner du informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger på intranettet.
 • Er du kunde, finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i avtalen vår med dere, eller ved å sende oss en e-post på firmapost.no@soprasteria.com eller ved å kontakte din kundeansvarlig.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om hvordan vi ivaretar personvern eller klager på Sopra Sterias behandling av personopplysninger kan rettes til personvernombudet i Sopra Steria


Dette omfatter Sopra Sterias personvernerklæring

 1. Hvilke personopplysninger samler Sopra Steria inn?
 2. Hvordan vi bruker opplysningene dine og vårt rettslige grunnlag
 3. Hvem får tilgang til mine personopplysninger?
 4. Sopra Steria på sosiale medier
 5. Dine rettigheter
 6. Sletterutiner
 7. Sikring av personopplysninger
 8. Bruk av informasjonskapsler (cookies)


1. Hvilke personopplysninger samler Sopra Steria inn?

Personopplysninger du selv oppgir

Vi samler inn personopplysninger du selv oppgir i skjemaer eller datafelt på våre nettsider, slik som navn, bedrift, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne kontakte deg.

Vi behandler opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte eller fyller ut kontaktskjema i når du henvender deg til oss. Dette gjør vi for å kunne svare eller kontakte deg.

Henvendelser du sender direkte via e-post eller kontaktskjema sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av vår nettside

Når du bruker vår nettside samler vi informasjon om aktiviteten din. Informasjonen som innhentes er følgende:

 • Informasjon om hvilke søkeord du benytter for å forbedre informasjonstilbudet på våre sider
 • Opplysninger om nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen brukes for å tilpasse Sopra Sterias nettsider slik at du får en best mulig brukeropplevelse.
 • Hvilke sider på Soprasteria.no IP-adressen besøker og varigheten av besøket.
 • Eventuelt hvilken lenke du kom fra da du besøkte soprasteria.no.
 • Hva som ble klikket på i løpet av besøket og eventuelle filer som ble lastet ned.
 • Opplysninger som er hentet inn fra andre kilder

I forbindelse med rekruttering eller en ansettelsesprosess behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • Opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder.
 • Opplysninger som du har gjort tilgjengelig på digitale nettverks- og rekrutteringsplattformer som LinkedIn eller Recman.
 • Opplysninger innhentet internt fra ansatte når du anbefales til en stilling i Sopra Steria.
Dette gjør vi for å sikre gode rekrutteringsprosesser.

Sopra Steria får også opplysninger om deg dersom en ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende. Dette gjør vi for å kunne kontakte dine pårørende dersom noe skulle skje med deg.

Vi behandler personopplysninger om deg dersom en jobbsøker hos oss har angitt deg som referanse.


2. Hvordan vi bruker personopplysningene dine, og vårt rettslige grunnlag

Når du henvender deg til oss fordi du ønsker å melde deg på eller motta invitasjoner til arrangementer eller abonnere på nyhetsbrev, behandler vi personopplysningene dine for å besvare din forespørsel eller levere tjenester du ønsker å motta. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Opplysningene vi behandler slettes når du melder deg av nyhetsbrevet eller ikke ønsker å motta våre tjenester.

Når du har vært i kontakt med Human Resources (HR) i forbindelse med rekruttering eller en stilling hos oss behandler vi opplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle arbeidskontrakten eller for å gjennomføre tiltak for å inngå en arbeidskontrakt.

Etter en rekrutteringsprosess som endte uten tilbud om ansettelse, kan vi lagre personopplysninger som er nødvendige for å begrunne avslaget i inntil to år. Grunnlaget for denne behandlingen er Sopra Sterias berettiget interesse som konsulentselskap.

Vi bruker personopplysninger om dine aktiviteter og tekniske data på våre nettsider for å begrense misbruk av tjenesten. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, spam, forsøk på å logge på andres brukerkontoer, hets og sjikane, og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse.


3. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

Når du henvender deg til oss, får et begrenset antall av Sopra Sterias medarbeidere tilgang til dine personopplysninger. Kun de medarbeiderne som trenger å se opplysningene for å svare på henvendelsen, eller for å yte den etterspurte tjenesten, får tilgang til dine opplysninger. Tilsvarende gjelder i ansettelsesprosesser.

Vi kan gi våre leverandører tilgang til dine personopplysninger når de utfører tjenester på vegne av oss i henhold til avtale. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål kan det være nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. Våre leverandører er underlagt taushetsplikt, og kan ikke benytte informasjonen annet enn i utførelsen av tjenesten for oss.

Sales Force, Questback, Apsis, My Newsdesk, Recman, SiteImprove og InZync er blant Sopra Sterias leverandører. Disse utvikler, drifter og vedlikeholder henholdsvis vår kundedatabase, system for utsendelse av invitasjoner og spørreundersøkelser, system for utsendelse av nyhetsbrev, system for rekruttering og system for kvalitetsarbeid på nettsidene. 

Sopra Steria benytter underleverandøren SiteImprove til kvalitetsarbeid på nettsiden vår. Verktøyet brukes til å analysere nettstedets kvalitet innen universell utforming, søkemotoroptimalisering, språklig kvalitet og brutte lenker. Sopra Steria har en berettiget interesse til å behandle personopplysninger for å kunne forbedre nettsiden og gjøre den mest mulig brukervennlig. Databehandleravtalen med SiteImprove dokumenterer at dataene behandles av SiteImproves selskap i Norge, av hovedkontoret i København og ved deres to datasentre, Interxion i Ballerup, Danmark og AWS i Frankfurt, Tyskland. Etter en crawl av nettsiden blir dataene sikkerhetskopiert og lagret i databasen i 30 dager

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysningene kunne utleveres til offentlige myndigheter. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre, dersom det er nødvendig for å forhindre svindel.


4. Sopra Steria på sosiale medier

Sopra Steria kan administrere egne profiler på sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube og Twitter. Det utveksles ikke informasjon mellom vår nettside og sosiale medier. Dine bevegelser på vår nettside kan ikke kobles opp mot din personlige profil på sosiale medier.

Som administrator av profiler på Facebook, LinkedIn og Instagram vil vi motta aggregert og anonymisert informasjon om besøkende på våre profiler. For nærmere informasjon henviser vi til den respektive tilbyders personvernerklæring.


5. Dine rettigheter

Du kan kontakter oss ved å sende en e-post til personvernombudet i Sopra Steria. Du har rett til svar fra oss innen 30 dager.

Klage over vår behandling av personopplysninger kan sendes til Datatilsynet. Du her rett til å be om:

 • Innsyn i opplysninger om deg
 • Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi behandler om deg.
 • Retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
 • Du kan kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger rettes eller suppleres.

Sletting

Du kan kreve at Sopra Steria sletter opplysninger om deg når:

 • Du trekker tilbake samtykke og vi ikke har andre lovlige grunnlag for behandlingen.
 • Behandlingen er ulovlig.
 • Du har protestert mot en behandling og vi ikke har berettiget grunn til å fortsette behandlingen.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger
 • Du kan kreve at vi begrenser behandlingen av opplysninger om deg i følgende tilfelle:
 • Når du krever retting av opplysninger fordi du mener opplysningene er feilaktige. Kravet gjelder så lenge vi kontrollerer at opplysningene er riktige.
 • Når du har protestert mot vår bruk av opplysninger og vi vurderer kravet.
Du kan også kreve at vi begrenser bruken av opplysninger om deg til lagring dersom de ellers skulle slettes.

Når behandlingen av opplysningene om deg er begrenset, kommer vi ikke til å bruke dem uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke dersom vi trenger dem i forbindelse med et rettskrav eller fordi vi er pålagt det i lov. Vi informerer deg før en begrensning heves.

Protestere mot behandling

Du kan protestere mot vår bruk av opplysninger om deg når grunnlaget for behandlingen er Sopra Sterias egen interesse som selskap.

Dataportabilitet

Når vår behandling er basert på kontrakt eller samtykke kan du kreve å motta opplysninger du har gitt oss i maskinlesbart format. Opplysningene kan overføres til en annen behandlingsansvarlig derom det kan gjøres på en sikker måte.


6. Sletterutiner

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet eller så lenge det kreves i henhold til lov og forskrift.

Personopplysninger du selv oppgir for å benytte våre tjenester lagres i en egen database, deles ikke med andre, og slettes når du sier opp et abonnement eller på annen måte trekker tilbake ditt samtykke. Opplysningene slettes også dersom vi får tilbakemelding om at en e-postadresse ikke er aktiv. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis et abonnement på nyhetsbrev), eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Når vi bruker dine personopplysninger fordi du har samtykket, kan du når som helst kalle tilbake ditt samtykke. Når du mottar tjenester du abonnerer på, kan du enkelt gjøre dette ved å velge å melde deg av.


7. Sikring av personopplysninger

Sopra Steria foretar jevnlige risikovurderinger og testing av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Alle ansatte i Sopra Steria har taushetsplikt og opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.


8. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Ved å benytte vårt nettsted samtykker du til bruken av informasjonskapsler.

Dersom du ikke vil akseptere bruken vår av informasjonskapsler, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at nettsidene ikke fungerer optimalt, eller at brukeropplevelsen din påvirkes.

For å kunne utvikle og forbedre Sopra Sterias nettside bruker vi  Google Ads, Facebook Pixels og LinkedIn Insight Tag. Tjenestene bruker informasjonskapsler for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og kunne gjennomføre analyser for å forbedre vår tjeneste.

Når du bruker Sopra Sterias nettsider blir det samlet inn følgende opplysninger:

 • Din IP-adresse, nettleser og operativsystem
 • Din lokasjon
 • Tidspunkt for besøk
 • Hvilke sider på Soprasteria.no IP-adressen besøker og varigheten av besøket
 • Hvilken lenke du kom fra da du besøkte soprasteria.no
 • Hva som ble klikket på i løpet av besøket og eventuelle filer som ble nedlastet

Opplysningene blir sendt fra din nettleser til de respektive verktøyene.

Vi bruker flere typer informasjonskapsler på nettstedet til ulik bruk, som definert nedenfor.   

 • Nødvendige informasjonskapsler: for at nettsiden skal fungere. Hvis du ikke godtar bruk av disse informasjonskapslene ved å endre innstillingene, så kan ikke Sopra Steria garantere at nettsiden fungerer som den skal. 

 • For ytelse: informasjonskapsler som forbedrer nettstedet, for eksempel for å analysere hvordan nettstedet brukes og hvordan vi kan forbedre det. Disse informasjonskapslene bruker til å samle informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår. Informasjon samles inn anonymt og viser antall besøkende, hvor de kommer fra, og hvilke sider de har besøkt.  

 • Tredjeparts sosiale plug-ins for å dele innhold i sosiale medier: sosiale plug-ins gjør at leverandørene kan lagre informasjonskapslene. Du kan dermed dele innhold på nettstedet med andre.  

Nedenfor ser du en liste over alle informasjonskapslene som vi benytter på nettstedet vårt. Noen av dem kan være fra en tredjepart. I så fall blir de identifisert tydelig og separat i banneret du får opp på siden vår snart, og du kan lese mer om deres retningslinjer for personvern før du aksepterer dem. 


Type  

Beskrivelse 

Leverandør 

Utløpsdato 

Funksjonell 

Funksjonelle tjenester relatert til publiseringsverktøyet (Sitefinity) sikrer at nettstedet fungerer som det skal, og disse kan ikke deaktiveres. 

Sitefinity/SSG 

13 mnd 

Besøksstatistikk  

 

Besøksstatistikk brukes til å skaffe anonym og oppsummert statistikk om besøk. Dette er nyttig for å forbedre nettstedet. 

 

SiteImprove
Clarity Microsoft 
Piano Analytics

13 mnd 

YouTube og Vimeo 

Nettstedet vårt inneholder noen videoer fra YouTube og Vimeo. 

YouTube/Vimeo 

13 mnd 

Sosiale nettverk 

Deling i sosiale nettverk: nettsiden bruker sporing for å sikre at du kan dele innhold på sosiale nettverk eller plattformer, som : Facebook, LinkedIn and Twitter. Vi bruker LinkedIn Insight Tag og Facebook pixel.

Facebook LinkedIn Twitter 

13 mnd 

Google Maps 

Vi bruker Google Maps på nettstedet for å vise hvor vi har kontorene våre. 

Google 

13 mnd 

Ikke målrettet reklame 

Konvertering betyr at mål nås, for eksempel at noen tar kontakt via nettstedet. Google Ads-konvertering gjør det mulig å måle hvor effektive kampanjene våre er. Informasjonskapsler fra Eloqua og quantserve.com kan brukes på nettstedet vårt for å samle informasjon om besøk på nettstedet. 

 

13 mnd 

 

 

9. Hvordan kan du endre innstillinger for informasjonskapsler på nettstedet vårt? 

Du kan se gjennom informasjonskapslene vi bruker på nettstedet vårt i Personvernerklæringen, og endre innstillingene i personvernbanneret på nettsiden vår. Banneret vises når du besøker nettstedet, og der kan du stille inn de ulike informasjonskapslene, inkludert dem fra tredjeparter. Du kan lese personvernreglene for dem ed å klikke på lenkene i banneret.  

Hvis du ikke godtar informasjonskapslene, blir de ikke installert med mindre de er strengt nødvendig (for eksempel informasjonskapselen som lagrer at du ikke godtok). Vær oppmerksom på at hvis du velger å slette eller ikke godkjenne visse informasjonskapsler, kan dette påvirke funksjonalitet eller tjenester på nettstedet vårt.