Statens vegvesen: Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

| minutter å lese

Statens vegvesen og Sopra Steria utvikler et nytt teorisystem for alle slags førerkort. Målet er å sikre at de som tar teoriprøven faktisk kan det de skal.

Om prosjektet

Prosjektet hadde oppstart høsten 2018, og det nye systemet, som får navnet eTeori, skal lanseres i løpet av 2020. Systemet skal støtte alle slags førerprøver, fra vanlig førerkort til farlig gods, drosjeløyve, droner og helikopter.

I 2018 besto under halvparten av kandidatene teoriprøven, mot 62 prosent tre år tidligere. Det meldes også om flere forsøk på juks. I Larvik ble rettsalen for liten da 26 personer måtte svare for teoriprøvejuks i fjor høst.

Det blir vanskeligere å jukse med det nye systemet, fordi det legger opp til en mye større variasjon i oppgaver og spørsmålsstilling. Denne uforutsigbarheten vil også gjøre det mer lønnsomt å lese hele pensum, fremfor å bare øve seg på å bestå prøven. Det vil føre til enda bedre fremtidige sjåfører. 

Hva bidro vi med?

Sopra Steria har jobbet med Statens vegvesen i en årrekke og forvalter i dag etatens Trafikant-portefølje, bemanner prosjektet med utviklere, arkitekt, og en teknisk tester. 

Vi følger et smidig utviklingsløp og jobber i korte sprinter med autonome team, der både prosjekteier, prosjektleder og testleder deltar. Det er lagt opp til et tett samarbeid mellom prosjektteamet og fagsiden i Statens vegvesen. Leveransene er hyppige og vi kjører hele tiden tester, slik at prosjektet holder rett kurs.

Foreløpig har prosjektet brukt mest tid på modulen som skal benyttes av de som lager teorioppgavene til førerprøven. Det er viktig å få til en god flyt innad i Statens vegvesen mellom oppgaveskriving, kvalitetssikring, oversetting og juridisk kontroll.

Hvilken verdi skapte dette?

Når eTeori kommer på plass blir det enklere å lage oppgaver, og Statens vegvesen kan ta i bruk flere oppgaveformer, i tillegg til flervalg som oppgavene i hovedsak er i dag. Det blir også flere interaktive elementer etter hvert. For eksempel vil det brukes animerte videoer hvor kandidaten selv kan stoppe og starte kjøreturen som besvarelse på en oppgave.

Prosjektleder Gunn Marit Høistad i Statens vegvesen forteller at fagsiden er svært engasjert i prosjektet, og at de har levert en betydelig mengde brukerhistorier som utviklerne kan jobbe videre med. Samtidig er utviklerne flinke til å utfordre oss, noe som har gjort at prosjektet gradvis har endret karakter og gått fra produktfokus til en mer designdrevet tilnærming, sier hun og gleder seg over at prosjektet er i rute både på tid og kostnad.

 

Fakta

  • Prosjektet er et eksempel på nybrottsarbeid, og flere andre etater og organisasjoner som allerede har vist sin interesse. Statens vegvesen er i dialog med blant andre Luftfartstilsynet. Modellen vil kunne brukes av mange ulike instanser og kan potensielt gi store besparelser for samfunnet.
  • Systemet støtter fem språk, og kandidaten kan veksle mellom forskjellige språk underveis i besvarelsen.

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig

Direktør for forretningsutvikling, transport

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle