Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte

| minutter å lese

Bane NOR gikk over til skybaserte Office 365 i samarbeid med Sopra Steria og Microsoft. Gevinsten er millioninnsparinger og en organisasjon som samhandler bedre.  

Om prosjektet

I løpet av en tiårsperiode skal Bane NOR investere mer enn 20 milliarder i digitalisering og automatisering av jernbanen. Derfor er det viktig at selskapet tar sin egen medisin. 

– Et ledd i digitaliseringen av jernbanen er at vi digitaliserer oss selv. På den måten styrker vi samhandlingen og blir i bedre stand til å håndtere et stadig mer komplekst transportbilde med flere togoperatører, sier IKT-driftssjef i Bane NOR Bjarne Østby.  

Hva bidro vi med? 

Bane NOR har gjennomført en helhetlig Office 365-anskaffelse der de selv eier lisensene. Det gir blant annet mulighet til å innføre dynamisk sikring med flere innloggingsnivåer. 

– Bane NOR har vært proaktive og har tenkt nøye gjennom hvilke samhandlingsbehov de vil ha i fremtiden. Med Office 365 får organisasjonen et moderne og fleksibelt verktøy som allerede har en solid posisjon i offentlig sektor, sier Kjetil Taraldlien i Sopra Steria. 

Østby regner med at Bane NOR vil spare inn 3-4 millioner kroner årlig i driftskostnader i kjølvannet av overgangen til Office 365. Han er fornøyd med måten Sopra Steria har gjennomført prosjektet på, og sier at de gjennom Sopra Steria har fått tilgang på kompetente og verdifulle ressurser inkludert dyktig prosjektledelse og god prosjektmetodikk som ble tilpasset prosjektmalen til Bane NOR.  

Hvilken verdi skapte dette? 

For Bane NOR handler dette først og fremst om effektivisering i arbeidshverdagen. Nå får de tilgang til e-post, filer og applikasjoner uansett hvor de befinner seg eller hvilken enhet de bruker. I tillegg åpnes døren for samhandling på tvers av organisasjonen.  

Sammen med Microsoft har Sopra Steria sørget for utrulling av Office 365 i hele Bane NORs organisasjon, som består av 4400 ansatte. Samtidig har det statlige foretaket migrert til Windows 10. 

– Svært mange av våre medarbeidere tar tog, både til og fra arbeid og i forbindelse med jobbreiser. Nå får de en helt annen mulighet til å koble seg på mens de er på farten. Stadig flere forventer at arbeidsgiver tilrettelegger for denne måten å jobbe på, sier Østby.  

Fakta: 

  • Bane NOR er et statlig foretak underlagt Samferdselsdepartementet med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen
  • Formålet er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling
  • 4 400 ansatte
  • Hovedkontor i Oslo

 

Hva er en moderne arbeidsplass?

Som Marianne Bjerk Larsen i Sopra Steria sier i videoen, vi har også hjulpet SR-Bank, ConocoPhillips og Norsk Hydro med samhandlingsløsninger med Office365, i tillegg til prosjektet sammen med Bane NOR. 

Kjetil Taraldlien

Kjetil Taraldlien

Direktør for salg og forretningsutvikling

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle