NAV: Foreldrepenger i boks før første bleieskift

| minutter å lese

Tenk at det fødes cirka 60 000 barn årlig i Norge! NAV merker det veldig godt – de utbetaler nesten 20 milliarder kroner i foreldrepenger og engangsstønad til alle disse nybakte foreldrene.

Bakgrunn: Halv million søknader på papir

I 2016 kom det inn nesten en halv million søknader og henvendelser om foreldrepermisjon. «Her er det tid å spare» og «her kan vi skape bedre brukermøter», tenkte NAV, og søkte hjelp hos blant andre Sopra Steria. Målet var en enklere hverdag både for foreldrene og NAVs ansatte.

Foreldre vil heller bruke tiden på det nye familiemedlemmet enn å fylle ut skjema på skjema. Saksbehandlerne og veiledere hos NAV trenger mer tid til rådgivningsoppgaver, fremfor å bistå brukere som både kan og vil være selvbetjente.

Stor verdi for foreldre i travel barseltid

En digital nettbasert løsning for foreldre ble laget av NAV sine utviklere i samarbeid med konsulenter, også fra Sopra Steria.

I foreldrepengeprosjektet har vi levert saksbehandlings- og vedtaksløsningen som ligger under panseret, og som gjør det mulig med rask behandling og tilbakemelding på bare noen minutter. Dette er svært kjærkomment i en travel barseltid!

Også saksbehandlernes hverdag er snudd på hodet. Mens de før måtte slepe trillekofferter stappfulle med dokumentasjon mellom Posten og NAV, så går nå en betydelig og økende andel av foreldrepengesøknadene gjennom systemet uten å ha vært innom en saksbehandler. Dyrebar tid frigjøres til mer kompliserte saker.

NAV har fått et kraftig verktøy som både etaten og norske foreldre vil ha stor glede av i mange år fremover. Vel så viktig er alt som ligger under panseret, som folk flest ikke ser. Med foreldrepengeløsningen som inspirasjon, ligger alt til rette for videre effektivisering og modernisering av NAV-systemet.Hva bidro Sopra Steria med?

Foreldrepengeprosjektet startet opp høsten 2016, med Sopra Steria som en av de sentrale samarbeidspartnerne. Blant annet la vi til rette for automatisert saksbehandling slik at foreldre raskt kunne få ytelsene de har krav på, samtidig som saksbehandlernes skrivebord kunne ryddes for rene rutinesaker. Saksbehandlingstiden ble redusert fra mange uker, ned til minutter for mange brukere.

Prosjektet besto av tre store leveranser. Etter de to første, endret NAV hvordan prosjektet skulle gjennomføres. De gikk fra en tradisjonell modell med store kvartalsvise lanseringer, til smidig metode med daglige lanseringer fra tverrfaglige, autonome produktteam, og tett brukermedvirkning fra etatens saksbehandlere og brukere. 

Det syntes vi var kjempebra! Det er akkurat slik vi også liker å jobbe, så vi ble en pådriver i hvordan brukernes behov kunne løses ved hjelp av smidig gjennomføring.

Sopra Steria bisto med flere tverrfaglig team med de fleste fagdisipliner: prosjektleder/teamleder, funksjonell arkitekt, UX-designer, utviklere, tester og tech lead.

Fakta

I 2016 var det 60 000 registrerte fødsler i Norge. NAV mottok 184 000 søknader på foreldrepengeområdet og 282 000 telefonhenvendelser fra brukerne. Saksbehandlingen av de innkomne søknadene ble håndtert av sju NAV-enheter med cirka 200 saksbehandlere.

NAV har klare mål for den nye løsningen for engangsstønad og foreldrepenger:

  • 25 % reduksjon i antallet henvendelser
  • 80 % selvbetjeningsandel (faktisk resultat per vår 2019 var 99,8 %)
  • 60 % redusert tidsbruk for arbeidsgivere ved full effekt
  • 10 % reduksjon i feilutbetalte beløp
  • Saksbehandlerløsningen legger til rette for tilsvarende modernisering av sykepengeområdet.


Lars Ødegaard

Lars Ødegaard

Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle