MAST: Slik jobber vi strategisk med design

av Magne Ekerum - Designleder og forretningsutvikler
| minutter å lese
Da vi vant Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse, fikk vi vist at design er strategi. Vi brukte designmetodikk fra begynnelsen av, og det var avgjørende for kvaliteten i det vi leverte.

Tidligere i år utlyste Forsvaret en konkurranse for å hente inn de beste forslagene på hvordan forsvarssektoren skal utnytte sky-tjenester. Som et stort teknologiselskap visste vi at vi har mye å bidra med. I typiske anbudskonkurranser hadde vi kanskje gravd oss ned i detaljer og teknologivalg på hver vår kant. Det ønsket vi ikke å gjøre denne gangen.

I Sopra Steria jobber vi allerede designdrevet. «Lean Next»-metoden vår setter mennesket i sentrum og handler om å finne riktig løsning før vi faktisk lager den. Det er slik vi starter våre utviklingsprosjekter. Vi vet at det funker. Kundene våre vet at det funker. Nå ville vi bruke det i vår egen beslutningsprosess.

Brukerhistorier som rød tråd

Hvordan blir arbeidshverdagen til soldater, offiserer, sersjanter, generaler og politikere påvirket av verktøyene de skal bruke? Og hvordan kan verktøyene med teknologi gi mennesket bedre og riktig situasjonsforståelse og beslutningsstøtte?

Vi samlet en rekke av våre mest erfarne personer fra ulik fagbakgrunn til en serie designdrevne workshops for å etablere et felles målbilde for hvordan vi skulle løse Forsvarets behov. Siden alle visste fra første uke hva som var målet vårt, kunne alle bidra med langsiktige og innovative løsninger på sine områder til vår felles visjon.

I løpet av noen uker utforsket vi muligheter, ideer og hindre i kreative workshops. Brukerhistoriene for menneskene i Forsvaret var den røde tråden gjennom hele prosessen. Resultatet ble en helhetlig løsning i tråd med visjonen vi lagde sammen i starten.

Mennesker før teknologi

Teknologi er ferskvare. Derfor må vi sette mennesket i sentrum av løsninger og bruke relevant teknologi for å øke livskvaliteten vår. Skal du tenke langsiktig, må du ivareta menneskers behov og avdekke ønsket effekt før du velger teknologi.

Vi visualiserte en rekke detaljerte brukerhistorier som dekket individuelle behov på tvers av virksomheten, for å gi et samlet bilde av hva vi ønsket å strekke oss mot. Den tekniske løsningen kom vi frem til etter at vi visste hvilken effekt vi var ute etter, og hva vi faktisk ville oppnå. Vi fant felles forståelse om en helhetlig løsning før vi satte penn på papir.

Strategisk design

Vi designere har tradisjonelt måttet jobbe hardt for å komme inn tidlig i prosjekter. Vi får i oppgave å formgi eller påvirke et produkt eller tjeneste som noen allerede har funnet på. Dette utnytter ikke hele potensialet til design som metode. Design er ikke bare form, det er strategi, og vesentlig for gode beslutningsprosesser helt opp på strategisk nivå.

Vi ønsker ikke bare å lage tingen riktig, men å lage riktige ting. Alle kan lage en sky, vi er opptatte av hvordan skyen leverer beslutningsstøtte til individuelle behov på tvers av virksomheten.

Dette innlegget var først på trykk i Computerworld i november 2019.

Ordforklaring: MAST betyr Militær anvendelse av skytjenester.

Search

Se alle blogginnleggene våre