Sopra Steria utviklet regjeringens nye bistandsportal

| minutter å lese

37,8 milliarder kroner. 2224 prosjekter. 1040 partnere. 104 land. Norsk bistand og utvikling betyr mye for mange – og nå samles bistandsinformasjonen på ett sted.

Med den nye portalen Bistandsresultater – Statistikk og resultater av norsk bistand, som er utviklet og designet av Sopra Steria, ønsker Regjeringen å synliggjøre hvem som får norske bistandsmidler, og hvilken effekt pengene har.

 – Resultatportalen skal bidra til kunnskap og åpenhet om hvordan norsk bistand blir brukt. Informasjonen er mye mer konkret og tilgjengeliggjort enn det som har vært tilfellet tidligere. Sopra Steria har stått for den tekniske utviklingen, og skal bidra til å videreutvikle portalen, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) under lanseringen av portalen.

Administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia, Kjell Rusti, er stolt av å være med på å utvikle og designe det prestisjetunge prosjektet:

– Denne resultatportalen bruker data og visualiseringer som vil gjøre det enkelt for alle innbyggere å følge bistandsmidlene våre. Det er fantastisk, og bidrar til økt kunnskap, åpenhet og tillit i befolkningen, sier han.

Rusti mener at Sopra Steria fikk oppdraget basert på en rekke faktorer:

– Suksessfaktorene var vår tverrfaglige kompetanse og et meget engasjert prosjektteam som brenner for oppgaven. Dette prosjektet samsvarer svært godt med vårt visjon om at vi sammen med våre kunder skaper en bedre verden.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) under lanseringen av portalen (Bilde: Norad)


- Drømmeprosjekt

Portalen er et resultat av regjeringens krav om et mer gjennomsiktig bistands- og utviklingsarbeid. Hovedmålgruppen er bistandsarbeidere, journalister, studenter, forelesere, forskere og andre som jobber med sektoren, men er tilgjengelig for alle som ønsker større innsikt i utviklingsinnsatsen som betales over skatteseddelen. 

Line Helle, senior UX-designer i Sopra Steria, sier at å jobbe med denne portalen er så nær drømmeprosjektet som det er mulig å komme. Synliggjøring av den norske bistandsinnsatsen er svært viktig, og det er enormt motiverende å jobbe med noe som har så stor betydning for samfunnet vårt, sier hun. 

Hun er del av et tverrfaglig Sopra Steria-team som har utviklet og designet løsningen fra A til Å. 


Egen designmetode

Helle forteller at prosjektet har fulgt Sopra Sterias egenutviklede, designdrevne metode, «Lean Next». Sammen med backend- og frontend-utviklere, UX-designere og en teamleder har hun arbeidet med resultatportalen i om lag ett år. 

– Det er helt avgjørende at portalen er brukervennlig, og det synes jeg definitivt den har blitt. For å få dette til har vi jobbet mye med brukerinnsikt. Gjennom testing og workshops har vi involvert både brukere og Norad-ansatte. Utviklingen har vært smidig, med hyppige leveranser og raske sprinter, sier hun. 


Følger hver bistandskrone

Den nye portalen samler og tydeliggjør informasjon som tidligere har vært tilgjengelig i diverse løsninger. Med større grad av åpenhet håper utviklingsminister Ulstein å skape tillit rundt norsk bistandsarbeid. 

– Denne resultatportalen bruker data og visualiseringer som vil gjøre det enkelt for alle innbyggere å følge bistandsmidlene våre. Det vil bidra til økt kunnskap, åpenhet og tillit i befolkningen, sier han. 

Selv om portalen nå er lansert, jobber teamet videre med å legge til enda flere funksjonaliteter.


Bildetekst:  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Foto: Norad)

Norad pressehenvendelser: Norads pressetelefon: 977 14 966

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia