Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

| minutter å lese

Daimex hadde et stort behov for å modernisere sine IT-systemer og komme seg ut av papirveldet. Løsningen ble et skybasert ERP-system, der alle medarbeidere nå jobber digitalt.

Om prosjektet

Daimex er en mellomstor servicebedrift innen skinnegående materiell, som hadde behov for å modernisere IT-systemene for å støtte alle kjerneprosessene. IT-løsningene hadde blitt bygget sten på sten i takt med at selskapet vokste, og det hadde medført mange ulike løsninger uten klar strategi og uten integrasjoner.

Flere personer i ulike avdelinger satt med ulike systemer for å løse de samme oppgavene, og selv viktige oppgaver ble løst på ulik måte. Både arbeidsordrer, lagerførsel og planlegging besto av masse papirarbeid, og det krevde derfor mye av ledelsen å holde oversikt over tingenes tilstand. Skippertaksmetoden fungerte jo, men etter kort tid var informasjonen utdatert igjen.  

Hva bidro vi med? 

Under Sopra Sterias prosjektledelse har kundens hverdag endret seg fra manuelle og papirbaserte prosesser til en heldigital måte å samhandle på.

Vi bisto med en forstudie som avdekket forretningsprosessene, og jobbet frem løsningsdesignet sammen med ekspertene hos kunden. Deretter utviklet og implementerte vi en brukervennlig løsning med kundetilpassede applikasjoner i tillegg til standard SAP-løsning.

Informasjon flyter nå godt på tvers av avdelinger, og alle mottar oppgaver og oppdrag på smarttelefonen sin. Smart, ikke sant?

Hvilken verdi skapte dette? 

Alle IT-løsningene ligger nå i skyen med SAP S/4HANA som hjertet i kundens ERP-system som støtter flere av bedriftens virksomhetsområder. I Daimex støtter løsningen alle hovedprosesser innen salg, logistikk og regnskap. Som støtteverktøy for HR-prosesser valgte kunden Visma.net Payroll, mens Dropbox ble valgt som filbehandlingssystem. Systemet er tilgjengelig for kunden på alle brukerflater gjennom SAP Fiori Launchpad med både standard-apper og skreddersydde apper.  

Kunden har gjort store besparelser gjennom en redusert IT-portefølje og moderne skyløsninger. Serviceteknikerne har fått en forenklet hverdag fordi de bruker smarttelefonen som verktøy istedenfor papir. Tidligere måtte alle innom kontoret hver morgen og etter hver jobb, mens de nå får tildelt jobber og fører timer i applikasjonen Work Manager. Kunden har fått oversikt over arbeidshverdagen, og det er lettere for alle medarbeidere å hjelpe hverandre med oppgavene. 

Fakta: Hva er et ERP-system? 

  • ERP-system betyr Enterprise Resource Planning, og er programvare som støtter opp om flere av en  bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. 

  • Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og bistå med styring og administrasjon. 

  • ERP er ikke nødvendigvis et produkt, men en beskrivelse av integrasjonen mellom flere av virksomhetens systemer. 

  • ERP-systemer kjennetegnes ofte av at de inneholder data som oppdateres løpende, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers. 

Kristoffer Strand

Kristoffer Strand

Seniorkonsulent

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle