AVINOR: Tar digital kontroll over 50 millioner norske flyreiser

| minutter å lese

Flytårnapplikasjonen gir Avinor standardiserte prosesser, og bedre oppgave- og informasjonsflyt. Men hovedresultatet er økt sikkerhet på norske flyplasser.

Om prosjektet

Flygelederne som jobber i flytårnene på norske flyplasser har et stort sikkerhetsansvar. De skal koordinere alle innkommende fly og alle fly som tar av. I tillegg skjer det mye på bakkeplan som må koordineres, for eksempel snømåking, tankbiler som skal fylle drivstoff, reparasjoner av fly. For alle rutiner må utallige instrukser og prosedyrer følges til punkt og prikke. 

Flygelederne måtte hente informasjon fra tykke permer med dokumenter. Det var ikke lett å holde kontroll på hvilke dokumenter som ble skrevet ut hvor og i hvilken versjon, slik at dokumentpermen alltid hadde den oppdaterte versjonen når noe ble endret i kildedokumentene.  

Hva bidro vi med? 

I januar 2017 begynte en gruppe designere og utviklere fra Sopra Steria å jobbe sammen med flygeledere for å lage en flytårnapplikasjon. Etter fire hektiske måneder med behovskartlegging, programmering, synkronisering og testing ved tårntjenestene på Vigra, Kvernberget og Oslo, var den første versjonen av appen klar for utrulling.  

Design og brukermedvirkning er et nøkkelord her. Det store innovasjonspotensialet ligger i å først forstå brukerne, og deretter la teknologien svare på behovene.  

Hvilken verdi skapte dette?

I dag har alle norske flygeledere en egen iPad med tilgang til flytårnappen, der all informasjon ligger tilgjengelig. Alt papir er fjernet og de administrative oppgavene er digitalisert.  

Et mangfold av kilder er redusert til bare én, og dette spiller direkte inn på arbeidskulturen. Før lagde folk sine egne systemer for å finne fram. Nå er en rekke prosesser standardisert, og oppgave- og informasjonsflyten mellom tårn og administrasjon har blitt veldig mye bedre. 

Appen har gitt en effektiviseringsgevinst på mange millioner kroner i form av redusert administrasjonstid bare de to første årene. Antall arbeidsstasjoner har gått ned, og det betyr mindre penger til maskinvare, lisenser, drift og vedlikehold. Enda viktigere er det at flygelederne nå alltid sitter med oppdatert informasjon, at det går raskere å plukke opp avvik i dokumentasjonen og at det er blitt enklere å følge prosedyrene fra a til å. Dette bidrar også til bedre flysikkerhet.

Fakta  

  • Hvert år sørger om lag 350 flygeledere for at det kan gjennomføres 50 millioner flyreiser ved 44 statlige flyplasser over hele Norge.  


Kjetil Taraldlien

Kjetil Taraldlien

Direktør for salg og forretningsutvikling

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle