Med sky som driver for innovasjon

av Truls Vaagan - Agency Director og ansvarlig for Sopra Sterias RightCloud-portefølje
| minutter å lese

Skyplattformers økosystem tilrettelegger for digital innovasjon på helt nye måter. Gjøres det rett, blir det en kraftig akselerator for nyskaping innen både offentlig og privat sektor. 

Når målene og målingspunktene for skyteknologien er på plass i din virksomhet, som jeg reflekterte over i et tidligere innlegg, kan vi enklere vurdere hva som må gjøres for å oppnå ønsket gevinstrealisering. Mange virksomheter tror at dette ene og alene kan løses ved å ta i bruk ny teknologi, men teknologien er kun et hjelpemiddel. Vel så mye handler om organisasjonen, kulturen og måter å jobbe på. 

Undersøkelser viser at digitalt modne virksomheter rykker fra sine konkurrenter (Sopra Steria). Digitalt modne virksomheter øker kompetansen på alle nivåer i organisasjonen, de øker nivået av innsikt og blir en mer datadrevet virksomhet, som igjen gjør at de lettere kan sikre god ledelse og kulturbygging. 

Så hva må gjøres for å bli en digitalt moden virksomhet? Skytjenester kan være hjelpemiddelet for å bevege seg mot digital modenhet. Men først må en del ting være på plass. 

Det begynner med ledelsen

Virksomheter må ha digital kompetanse i ledelsen, og må ta ansvar for etablering av en smidig organisasjon som kan håndtere ny teknologi, nye måter å tenke på og nye måter å jobbe på – hvis målet er fullt utbytte.  

Definer en skystrategi

Hva ønsker virksomheten å oppnå, hvordan skal den komme dit, hvordan skal det måles, og hvilke tjenester/områder skal flyttes til skyen? Jobb kontinuerlig med skystrategien, justér underveis. 

Bygg kompetanse nå

Det er en enorm etterspørsel etter kompetente arkitekter og teknikere som kan skyteknologi, sikkerhet, identitetsstyring og annet som er viktig for å kunne ta i bruk skytjenester på en god måte. Bruk gjerne en strategisk partner som har den kompetansen som dere eventuelt ikke ønsker å ha selv. 

Jobb med endringsledelse i organisasjonen

Skytjenester er ikke bare et teknologisk skifte. Skal virksomheten få fullt utbytte, så bør de også jobbe på nye måter, og det vil være behov for annen  kompetanse og oppgaver i forbindelse med etablering og forvaltning. Skyleverandørenes endringstakt med stadig nye tjenester og endringer på funksjonalitet, gjør at også organisasjonen må være skrudd sammen for å håndtere dette. Tenk smidig, etabler plattform-team og definer produkt-team som sørger for å implementere det forretningen trenger. 

Ta gjerne en titt på webinarene om  «Det smidige skiftet» for flere gode tips og råd om hvordan dere kan organisere virksomheten for endring.

Hvordan kan skytjenester hjelpe oss med å få funksjonalitet raskere ut til sluttbrukerne? 

I tillegg til organisasjon, kultur og endringsledelse spiller selvfølgelig riktig bruk av teknologi inn for at virksomheter skal kunne hente ut ønskede gevinster. Dette krever innovasjon. Og der er sky én av de viktigste akseleratorene vi har. 

Som kollega og direktør for forretningsapplikasjoner i Sopra Steria, Anne Sofie Bjørnebye, snakket om i sitt Lynskarp-webinar i  ««Med sky som driver for innovasjon», så er det fire elementer som må på plass for å kunne lykkes med innovasjon: 

  • Kunde og/eller brukernærhet 
  • Fart og smidighet
  • Resultatorientering 
  • Samarbeid 

Fire viktige punkter som jeg støtter. Det interessante her er at teknologi ikke er nevnt.  Teknologi spesielt skytjenester, er riktignok en akselerator for å få gjennomført innovasjonen, men virksomhetene må først ha på plass det organisatoriske knyttet til smidighet, samarbeid. De må tenke mest på at innovasjonen løser en utfordring kundene/brukerne har, eller kommer til å få. 

Deretter blir skytjenester den akseleratoren som får fart på utviklingen av tjenesten eller produktet. Aldri har det vært enklere å ta i bruk teknologi for å løse et problem. Aldri har løsningen vært nærmere enn i dag. 

Her er det igjen viktig å tenke smidig

Definer en utfordring, utarbeid et løsningskonsept, utform en prototype (minimumsvariant av ønsket produkt) og bygg løsningen, stein for stein. 

Legg til rette for utviklerne. Og her kommer teknologien inn. Ved å benytte seg av moderne utviklingsmetoder, og verktøy og teknologi, som for eksempel kontainer-tjenester, infrastruktur som kode i plattformen og automatiserte bygglinjer (CI/CD), vil virksomheten få fart på innovasjonen. De vil også kunne levere endringer og oppdateringer mye raskere til bedre kvalitet. Virksomheten vil kunne gå fra månedlige (eller årlige) leveranser og oppdateringer, til flere endringer og oppdateringer på funksjonaliteten hver dag. 

Tenk stort, og begynn smått. Og gi utviklerne den friheten de trenger. 

Se webinaret "Med sky som driver for innovasjon"

 

Se de andre tre webinarene i serien.

Search

Se alle blogginnleggene våre