Hvor trykker skyen - egentlig?

av Truls Vaagan - Agency Director og ansvarlig for Sopra Sterias RightCloud-portefølje
| minutter å lese

Inspirert av Sopra Sterias fire spennende Lynskarp-seminarer om mulighetene og utfordringene knyttet til skyteknologi under navnet «Hvor trykker skyen?», har jeg noen refleksjoner ut fra det jeg opplever hver eneste dag. Jeg tror også at veldig mange virksomheter kjenner seg igjen i dette.  

Min tolkning av uttrykket handler om flere utfordringer som norske virksomheter må ta inn over seg, for at de fortsatt skal være relevante for brukerne sine, kundene sine og deres kunder igjen: 

 • Hvordan realiserer vi ønskede gevinster ved å ta i bruk skytjenester? 
 • Hvordan kan skytjenester hjelpe oss med å få funksjonalitet raskere ut til sluttbrukerne?
 • Hvordan sørger vi for nødvendig sikkerhet på skytjenestene vi tar i bruk?
 • Og hva med personvern? Hvordan forholder vi oss for eksempel til Schrems II?

Historisk har det vært mange fordeler ved offentlige skytjenester: Smidighet, fleksibilitet, skalerbarhet og lavere investeringskostnader. Alle disse fordelene er der fortsatt, men hva hjelper det å kunne skalere tjenestene, å flytte kostnader over til driftsregnskapet eller at teknologien skalerer og legger til rette for raskere å ta i bruk nye tjenester, hvis virksomheten ikke klarer å høste gevinstene i stor skala? Hvorfor er det så vanskelig å realisere gevinstene? 

Det første webinar i rekken «Hvor trykker skyen?» handlet nettopp om dette. Undersøkelser viser at mindre enn 4 av 10 virksomheter mener de har fått innfridd sine forventninger til bruk av skytjenester (Perspectives on Cloud Outcome, Accenture). Når vi samtidig vet at forbruket av offentlige skytjenester fortsetter å øke år for år (på ett år øker det med rundt 25 prosent) (Gartner), så betyr det at skoen trykker et sted. Jeg mener at utfordringen her bunner ut i to ting: 

 1. Hva er forventningene?
 2. Hvordan måler vi innfrielsen av forventningene? 

Suksessoppnåelse måles (dessverre) fortsatt veldig ofte fra et IT-kostperspektiv. Mange virksomheter lever fortsatt i den tro at skytjenester umiddelbart fører til lavere kostnader, slik skyleverandørene faktisk lovet da de offentlige skytjenestene ble tatt i bruk her i Norge. I gamle artikler fra 2014 og 2016 ser jeg påstander som «37 prosent lavere kostnader» (Forbes) og «Reduser IT-kostnadene med 30-40 prosent» (KPMG). Fokuset endret seg etter hvert som vi fikk mer erfaring og en bedre realitetsorientering rundt bruken av skytjenester. 

Hva skytjenester handler om

Hvis det faktisk er slik at suksessoppnåelse måles basert på kostnader, så er det ikke så rart at så få mener at de har fått innfridd sine forventninger. Riktig bruk av skytjenester kan føre til lavere kostnader, men dette har ikke vært hovedargumentet de siste årene. For Sopra Steria handler skytjenester om: 

 • Bedre løsninger for sluttbrukerne og kundene
 • Mer fart på innovasjon og utvikling 
 • Skape nye inntektsstrømmer, raskere
 • Bedre sikkerhet og oversikt 

Rett og slett: virksomhetene må bruke teknologi for å fortsatt være relevante, sørge for gode sluttbrukeropplevelser og for å bidra til å løse virksomhetenes overordnede strategi og målsetninger på en bedre måte. Derfor er det dette som må måles.  

For å lykkes må virksomhetene bli mer datadrevet, og jeg er av den oppfatning av at mange virksomheter ennå ikke er der de ønsker å være. I en undersøkelse fra Sopra Steria i mars i år mener 7 av 10 virksomheter at de selv er datadrevet, mens når man ser nærmere på hvordan de bruker data, så stemmer ikke dette tallet. Faktisk så viser undersøkelsen at så mange som 96 prosent av virksomhetene mangler tilstrekkelig kompetanse til å samle og utnytte data (Sopra Steria). God bruk av data kan gi bedre brukeropplevelser og kan effektivisere og automatisere prosesser. 

Hva skal vi måle? 

Min anbefaling derfor først å identifisere hva virksomheten ønsker å oppnå ved å ta i bruk skytjenester. Identifiser et sett med målbare KPI-er og bruk data for å måle. Jeg er helt sikker på at hvis andre parametere enn kostnad teller, så ville flere virksomheter opplevd at skytjenester innfrir deres forventninger. 

Eksempler på mål kan være hvilken forretningsverdi skytjenestene skaper, frekvens på endringer og oppdateringer, hvor fornøyde sluttbrukerne er, hastighet fra idé til implementering, antall sikkerhetshendelser eller hvordan skysatsningen påvirker inntektene. 

Sju råd for å få gevinster

Til slutt mine sju råd for å oppnå ønsket gevinstrealisering ved bruk av skytjenester: 

 1. Sørg for digital kompetanse i ledelsen og en levende digital strategi 
 2. Bygg kompetanse internt og søk hjelp ved behov
 3. Sørg for at personopplysningene er sikret godt nok
 4. Etabler en smidig organisasjon
 5. Tenk stort, start smått 
 6. Gi frihet til utviklerne og legg til rette for utviklernes hverdag
 7. Tenk sikkerhet fra dag én. Skyen er trygg, hvis det gjøres på riktig måte


Se åpningswebinaret i serien "Hvor trykker skyen?"

 

Se de andre tre webinarene i serien.


Search

Se alle blogginnleggene våre