Ny undersøkelse: Norske virksomheter velger magefølelse fremfor data

| minutter å lese

En ny undersøkelse gjennomført av Sopra Steria i samarbeid med Opinion viser at 7 av 10 norske virksomheter selv mener de er datadrevet, selv om det i praksis er magefølelsen som fremdeles regjerer. 

– Hver uke blir det produsert mer data enn det samlet ble produsert i hele det forrige årtusenet. Likevel er de fleste norske virksomheter umodne til å utnytte mulighetene denne dataen skaper, sier leder for innsikt og analyse i Sopra Steria, Hanne Larsen. 

I undersøkelsen kom det frem at 7 av 10 selv mener at de er datadrevet, men når man ser nærmere på hvordan virksomhetene bruker data – stemmer ikke tallet, mener Larsen. 

– Få av virksomhetene som mener at de er datadrevet, bruker data aktivt til å ta faktabaserte beslutninger på ny innsikt, eller forbedre prosesser og forretningsmodell ved bruk av ny innsikt. Hva virksomheter legger i det å være datadrevet, oppleves som svært ulikt, og noen mener gjerne de bruker data ettersom virksomheten bruker ERP-system og digitale verktøy, sier Larsen. 

Hanne Larsen Sopra Steria
Hanne Larsen, Sopra Steria 

 

96 prosent mangler kompetanse 

I undersøkelsen kom det også frem at de fleste virksomhetene mangler kompetanse på hvordan bruke data.  

– 96 prosent av virksomhetene mangler tilstrekkelig kompetanse på å samle og utnytte data. Det er synd ettersom fremtidens konkurransefortrinn vil være knyttet til god bruk av innsikt og data, sier Larsen og fortsetter:  

– God bruk av data kan nemlig gi bedre brukeropplevelser, noe fremtidens brukere vil sette større krav til. Ellers gir det også mulighet for å være til stede i riktig kanal med riktig budskap, og ikke minst kan data brukes til å effektivisere og automatisere prosesser, sier Larsen. 


Toppledernes digitale agenda 

Direktør for Business Consulting i Sopra Steria Skandinavia, Lillian Røstad, er ikke overrasket over resultatene fra undersøkelsen: 

– Vi fant det samme i intervjuene til rapporten vår Toppledernes digitale agenda. Mangelen på kompetanse, og spesielt i ledergruppen, oppleves som et stort hinder for mange virksomheter som ønsker å bli mer datadrevet, sier Røstad, som mener at koronakrisen er en god tid for virksomheter å ta tak i utfordringen:  

– Koronakrisen har bidratt til å sette digitalisering høyere på lederes agenda. Dette er derfor et perfekt tidspunkt til å ta grep, sier Røstad. 


Fakta

  • Syv av ti som jobber i virksomheter med flere enn 50 ansatte sier de jobber i en datadrevet virksomhet.  
  • Over halvparten har opplevd eller opplever at deres kunder etterspør personifiserte tjenester. 
  • Halvparten sier det er viktig å bli mer datadrevet i løpet av de neste tre årene.  
  • Virksomheter innenfor tjenesteytende bransjer opplever i større grad at deres kunder etterspør personifiserte tjenester enn virksomheter i de andre bransjene. 
  • De fleste virksomheter er i liten grad moden når det gjelder bruk av kunstig intelligens. 
Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia