HoloCare: Blandet virkelighet gir kirurgen «røntgensyn»

| minutter å lese

Dette er prosjekter som får oss til å sprette ut av senga om morgenen! Med blandet virkelighet (mixed reality) ønsker vi å gjøre legenes arbeidshverdag enklere. Visualisering av medisinske bilder som hologrammer, kan gi klinikerne en bedre dybdeforståelse av pasientens anatomi og dermed gjøre det enklere å kommunisere om planlegging av kirurgi. 

 

 

Bakgrunn: Fra offentlig-privat samarbeidsprosjekt til eget selskap

Siden 2016 har Sopra Steria og Oslo Universitetssykehus samarbeidet om å utvikle prototyper for avansert 3D-visualisering av medisinske bilder.  

HoloCare som inntil nylig har vært organisert som et konsortium, er et unikt eksempel på samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Etter flere års spennende samarbeid besluttet de to virksomhetene å ta samarbeidet et skritt videre og opprettet et eget selskap i 2020. HoloCare AS tar nå ansvaret for å videreutvikle og kommersialisere de løsningene som utviklingsteamet i Sopra Steria samt klinikerne og teknologene på Oslo Universitetssykehus har utviklet sammen.

Sopra Steria bidrar med utvikling av løsninger for planlegging av kirurgi

Gjennom samarbeidet i HoloCare AS har klinikernes og forskernes kunnskap og involvering bidratt til at utviklingsteamet hos Sopra Steria har kunnet utvikle unike løsninger og utforske nye områder for bruk av blandet virkelighet. HoloCare AS består av flere prosjekter som har hver sin kliniske prosjektleder og egne prosjektmål. Hvert prosjekt springer ut fra et reelt klinisk behov og krever et tett samarbeid mellom utviklere, designere og klinikere for å skape løsninger som kan være med å forbedre klinikernes arbeidshverdag.

Sammen med Oslo Universitetssykehus har vi blant annet utviklet prototyper som vi i framtiden håper kan brukes til å planlegge operasjoner av barn som har medfødt hjertefeil. Vi har også utviklet en løsning for planlegging av operasjon av leverkreft. Disse to prosjektene videreutvikles nå gjennom et stort prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd (BIA – Brukerstyrt Innovasjonsarena). Endelig mål i dette prosjektet er en CE-godkjenning av løsningene våre. I samme prosjekt jobber vi også med utvikling av AI-assisterte løsninger for omdannelse av todimensjonale medisinske bilder til 3D-modeller. 3D-modellene kan deretter vises som hologrammer og visualiseres i de preoperative løsningene vi utvikler. . Sammen med klinikere og bildeeksperter fra Oslo Universitetssykehus er vi i ferd med å utvikle veldig spennende løsninger.

Et annet prosjekt i HoloCare AS er OrthoNav. Dette handler om ortopedi - læren om og behandling av bein, beinskader og beinsykdommer. Her har vi i forskningsøyemed eksperimentert med visualisering av skjelettets bevegelser i sanntid. Å se tradisjonelle, statiske, todimensjonale bilder gir begrenset mulighet for visualisering og anatomisk dybdeforståelse. Derfor kan det være vanskelig å finne årsaken til at pasienter opplever smerte eller har nedsatt bevegelse. I OrthoNav vil vi forsøke å gi klinikerne en følelse av å ha «røntgensyn», ved å plassere et hologram av pasientens knokler på pasientens kropp.  Dette spennende prosjektet håper vi også kan brukes klinisk en gang i framtiden, for eksempel for diagnostisering og planlegging av operasjoner.

 

Hvilken verdi kan blandet virkelighet gi klinikere i framtiden?

Helsepersonell i Norge bruker allerede 3D-modeller for bedre diagnostikk og behandling. Fram til nå har de måttet velge mellom å se dem på en vanlig todimensjonal skjerm eller skrive ut modellene på 3D-printer. Med smartbrillen Microsoft HoloLens kan klinikerne nå se modellene foran seg. Smart, for hologrammer trenger ingen sterilisering!

 

 

Fakta

Blandet virkelighet (mixed reality) er en visualiseringsteknologi der brukeren kan se sine omgivelser utvidet med digital informasjon som kan manipuleres. 

Mer om HoloCare

Du finner mer informasjon på HoloCare sitt engelske nettsted.

Lytt gjerne til Ekko samfunnspodden: "Med hjertet i hånden" (13 min 36 sek)
Et par briller, ikke helt ulik de såkalte "VR-brillene" brukt i dataspill, er et nytt og viktig verktøy for norske hjertespesialister. Ved Rikshospitalet er de første hjerteoperasjonene på barn gjennomført ved hjelp av denne nye hologram- teknologien. Reporter: Brita Garden.


 

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle