Lånekassen: Studielånet ditt har flyttet til skyen

| minutter å lese

Lånekassen har nå flyttet alle sine IT-systemer over i en offentlig sky. Studielån i skyen vil gi flere og bedre muligheter til innovasjon, effektivisering og videreutvikling av tjenester.

Bakgrunn: Lånekassen med sky som mål 

I 2015 kom målsettingen om transformasjonen til sky på agendaen for første gang i Lånekassen. Siden den gangen har flere og flere av tjenestene blitt flyttet til sky, en prosess som i 2020 ble avsluttet med å ta hele kjernesystemet opp i skyplattformen Microsoft Azure.

Kjernesystemet omfatter alle Lånekassens sentrale forretningsprosesser, som behandling av lånesøknader samt utbetaling og innbetaling av lån. Alt fra Lånekassens interne samhandlingsplattform til saksbehandlingssystem og automatiserte kundeprosesser har plass i og skjer via skyplattformen.

Hvilken verdi skapte dette for Lånekassen? 

Lånekassen har ansvar for 1,1 million kunder og har en utlånsportefølje på 200 milliarder kroner, og virksomheten driftes nå fra Microsoft-skyplattformen Azure. Lånekassen er en av de første offentlige virksomhetene som flytter hele, og ikke bare deler av, kjerneløsningene ut i skyen.

Lånekassen har vært tydelig på at det å være i skyen skal gi dem økt evne til å innovere måten de utfører samfunnsoppdraget på, økt effektivitet i utviklingsprosessen, økt mulighet for å tilpasse løsningene til faktisk behov (skalere), og økt sikkerhet.

Ny teknologi skal støtte forvaltning av studiestøtteordningene på best mulig måte til nytte for både kundene og de ansatte.

Den største umiddelbare gleden for kunden er å se hvor transparent og god innsikt de nå har tilgang til, fra minste detalj til et overordnet bilde. Utviklerne har mulighet til å skaffe seg oversikt over detaljer og sammenhenger de tidligere ikke hadde innsikt i, og plattformen gir Lånekassen rapporter med automatiske råd om tilpasninger knyttet til både kostnader, sikkerhet og kapasitet. 

Hva bidro Sopra Steria med? 

Sopra Steria er Lånekassens samarbeidspartner på IT, og har bistått med å etablere og flytte kjernesystemene til skyen. Vi skal også ha ansvaret for å drifte alle Lånekassens IT-løsninger i skyen. Lånekassen er en av de første offentlige virksomhetene, og den første virksomheten innen bank og finans, som vi bistår med å flytte alle IT-systemer opp i skyen.

Nå som Lånekassen er i skyen, kan vi sammen bidra med videre innovasjon, for å sikre de beste tjenestene til Lånekassens kunder fremover.
Studenter (illustrasjonsbilde fra Lånekassen)

Fakta: Hva er sky?

Begrepet sky brukes om flere måter å levere IT-tjenester på, gjerne delt inn i tre ulike abstraksjonsnivå; SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service). Når det er snakk om egenutviklede løsninger i sky, så menes det oftest Iaas og Paas på en av de store såkalte hyperscale skyplattformene fra leverandører som Microsoft, Google og Amazon. Lånekassens IT-løsninger er etablert i Microsoft Azure.


Odd Inge Bjørdal

Odd Inge Bjørdal

Direktør, teknologi og drift, Skandinavia

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle