Wallenius Wilhelmsen: Øker innovasjonstakten med RightCloud

| minutter å lese

Bakgrunn

9500 ansatte. 130 lasteskip. 120 prosesseringssentre for biler og tungt utstyr. 15 handelsruter på 6 kontinenter. Det blir mange IT-prosesser! Og nå er alle disse på vei ut i skyen.

Wallenius Wilhelmsen vil ligge i forkant av disrupsjonsbølgen, og bruker helt bevisst moderne teknologi for å få fortrinn på forretningssiden. De vet nøyaktig hva de vil ha, og satser friskt som en verdensleder på sitt felt som ønsker å beholde posisjonen sin.

Avtalen med Sopra Steria dekker verdensomspennende operasjoner, men tyngdepunktet befinner seg i Norge.


Hva bisto Sopra Steria med?

Microsoft Azure er den valgte skyplattformen, og flyttingen dit skjer ved hjelp av Sopra Sterias leverandøruavhengige skykatalog, RightCloud.

Avtalen dekker en rekke områder, alt fra sensorteknologi og tingenes internett (IoT) til 5G og autonome lasteskip. Vi leverer IT-drift, servicedesk og ikke minst sikkerhetsovervåking gjennom vårt døgnåpne sikkerhetssenter i Oslo. Security Operations Center (SOC) er den nye førstelinjen i kampen for å beskytte sensitive data mot cyberkriminelle, fremmede stater og utro tjenere.


Hvilken verdi skapte dette?

Wallenius Wilhelmsen får enda bedre innsikt i sine skykostnader, samtidig som kapasiteten vil kunne skaleres etter behov. Dette gir større manøvreringsrom og bedre beslutningsgrunnlag. De kan også benytte ny teknologi og nye verktøy som blir tilgjengelig i Microsoft Azure, uten å måtte igjennom en tung implementeringsfase først.

Overgangen fra bakke til sky vil kunne øke innovasjonstakten for selskapet, og skal dessuten redusere IT-driftskostnadene med 40 prosent. Effektivisering betyr også miljøgevinst i form av mindre utslipp fra datasentrene. Wallenius Wilhelmsen har ambisjoner om å bli et nullutslippsselskap, og er en av grunnleggerne bak forbundet Getting to Zero Coalition.

Foto fra Wallenius Wilhelmsen

Kjetil Taraldlien

Kjetil Taraldlien

Direktør for salg og forretningsutvikling

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle