Illustrasjon i farger_smidig

Smidige virksomheter

Smidig virksomhet - hvorfor det?

Trender som digitalisering, globalisering, urbanisering og bærekraft gjør at mange virksomheter nå opplever større krav til endrings- og tilpasningsevne. Samtidig som de må levere 100 prosent til sine kunder.

Det krever tydelig ledelse, endringskompetanse og balanse mellom strukturerte og gjennomarbeidede prosesser på den ene siden, og eksperimentering, raske avgjørelser og læring på den andre. For våre kunder betyr dette økte utfordringer, spesielt når det gjelder endringstakt, uforutsigbarhet, kompleksitet og avhengighet.

Vi i Sopra Steria ser på smidig tilnærming som et helhetlig tankesett mer enn en samling metoder og verktøy. De aller fleste prinsippene og idéene har vært kjent lenge, og mange har vurdert eller implementert dem i større eller mindre grad. Våre rådgivere har lang erfaring med å hjelpe kunder på veien mot å bli en mer smidig virksomhet. 

Jobbe smidig

Dreiningen mot smidig tilnærming kommer sammen med omfattende endringer både i samfunnet og i måten vi jobber på. Stadig flere virksomheter følger noen trender, og vi ser at dem som har kommet lengst med å bli en smidig virksomhet, er opptatt av:

  • Brukernærhet
  • Fart og smidighet (kontinuerlig læring)
  • Verdiorientering (oppnå effektmål, ikke bare levere som planlagt)
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Helhet (systemorientering)

 

Stikkord for hva vi jobber med

Agility at scale, autonome team, coaching, designtenking (design thinking), DevOps, scrum, smidig metodikk, smidig utvikling, smidige virksomheter, tverrfaglige team.

Se Lynskarp-foredrag med våre eksperter: "Det smidige skiftet" 

Organiser virksomheten for endring

Intro: Det smidige skiftet

Det smidige skiftet starter på toppen

Gjør teknologi og arkitektur smidig

Prosjekter

Landbruksdirektoratet: Smidig nettsideprosjekt som endringsagent

Gullfunn: Snarrådig hjelp med ytelsestest

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Folkeregisteret: Den norske moderniseringsnøkkelen

NAV: Foreldrepenger i boks før første bleieskift

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Statens vegvesen: Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

Blogger

Smidig risikostyring: – Farefull seilas i optimistjoller

| Espen Guldbrandsen, Ole Lindaas

Hva har curling å gjøre med smidig transformasjon?

| Espen Guldbrandsen, Gordon Ryan

Just do it: Samarbeid som skaper fart og verdi

| Linn Skjæveland

Prosjektet har feilet!

| Bjørn Meek

Testfaget er modent for en overhaling

| Martin Sommervold

En smidig leder skal ha dybdegående kjennskap til den enkelte på teamet

| Hanne Ramberg

Hvilket blir det første smidige partiet?

| Yngve Milde

OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

| Daniyal Javid, Trine Neumann-Larsen

Digitaliseringsgevinst uten politisk oppvask

| Ragnhild Ljosland

En stinkende møkkahaug av kompleksitet

| Jørgen Gulnes

Svart-hvitt om ledere og forfattere

| Ingrid Maria Bast

Er ledelse av selvorganiserte og autonome team en stor selvmotsigelse?

| Elen-Marie Tandberg, Simen Knudsen

Nyheter

Statens vegvesen velger Sopra Steria som digitaliseringspartner

2021
Transport
Nyhet

Norske toppledere omstiller seg for økt endringstakt

2021
Nyhet

Sopra Steria styrker satsningen innen smidig innovasjon

2021
Nyhet

Vil du vite mer?

Bent-Are Melsom

Bent-Are Melsom

Prosjektdirektør

Kontakt oss

Feltene merket (*) må fylles ut

Kryss av i boksen for å bekrefte*