Illustrasjon i farger_smidig

Smidig virksomhet - hvorfor det? 

Trender som digitalisering, globalisering, urbanisering og bærekraft gjør at mange virksomheter nå opplever større krav til endrings- og tilpasningsevne. Samtidig som de må levere 100 prosent til sine kunder.

Det krever tydelig ledelse, endringskompetanse og balanse mellom strukturerte og gjennomarbeidede prosesser på den ene siden, og eksperimentering, raske avgjørelser og læring på den andre. For våre kunder betyr dette økte utfordringer, spesielt når det gjelder endringstakt, uforutsigbarhet, kompleksitet og avhengighet.

Vi i Sopra Steria ser på smidig tilnærming som et helhetlig tankesett mer enn en samling metoder og verktøy. De aller fleste prinsippene og idéene har vært kjent lenge, og mange har vurdert eller implementert dem i større eller mindre grad. Våre rådgivere har lang erfaring med å hjelpe kunder på veien mot å bli en mer smidig virksomhet. 

Jobbe smidig

Dreiningen mot smidig tilnærming kommer sammen med omfattende endringer både i samfunnet og i måten vi jobber på. Stadig flere virksomheter følger noen trender, og vi ser at dem som har kommet lengst med å bli en smidig virksomhet, er opptatt av:

  • Brukernærhet
  • Fart og smidighet (kontinuerlig læring)
  • Verdiorientering (oppnå effektmål, ikke bare levere som planlagt)
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Helhet (systemorientering)

 

Stikkord for hva vi jobber med

Agility at scale, autonome team, coaching, designtenking (design thinking), DevOps, scrum, smidig metodikk, smidig utvikling, smidige virksomheter, tverrfaglige team.

Lynskarp-foredrag: "Det smidige skiftet" 

Intro: Det smidige skiftet

Se video

Det smidige skiftet starter på toppen

Se video

Organiser virksomheten for endring

Se video

Gjør teknologi og arkitektur smidig

Se video

SmidigPodden: Hør Torbjørn Larsen

I denne episoden hører vi om hans tanker og refleksjoner om hva som var viktige elementer når han arbeidet med å ruste NAV for morgendagen, hvordan de drar nytte av det nå under pandemien, og hva selskaper og toppledere bør tenke på når de står ovenfor et smidig skifte.

 

Prosjekter

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Folkeregisteret: Den norske moderniseringsnøkkelen

NAV: Foreldrepenger i boks før første bleieskift

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Statens vegvesen: Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

Blogger

En smidig leder skal ha dybdegående kjennskap til den enkelte på teamet

| Hanne Ramberg

Hvilket blir det første smidige partiet?

| Yngve Milde

OKR: Smidig målstyring for ekstraordinære resultater

| Daniyal Javid, Trine Neumann-Larsen

Digitaliseringsgevinst uten politisk oppvask

| Ragnhild Ljosland

En stinkende møkkahaug av kompleksitet

| Jørgen Gulnes

Svart-hvitt om ledere og forfattere

| Ingrid Maria Bast

Er ledelse av selvorganiserte og autonome team en stor selvmotsigelse?

| Elen-Marie Tandberg, Simen Knudsen

Vi trenger ikke å finne opp det digitale hjulet på nytt

Vil du vite mer?
Bent-Are Melsom
Bent-Are Melsom Prosjektdirektør

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte**