Illustrasjon av bånd med rød kule_smidig

Smidig virksomhet - hvorfor det? 

Trender som digitalisering, globalisering, urbanisering og bærekraft gjør at mange virksomheter nå opplever større krav til endrings- og tilpasningsevne. Samtidig som de må levere 100 prosent til sine kunder.

Det krever tydelig ledelse, endringskompetanse og balanse mellom strukturerte og gjennomarbeidede prosesser på den ene siden, og eksperimentering, raske avgjørelser og læring på den andre. For våre kunder betyr dette økte utfordringer, spesielt når det gjelder endringstakt, uforutsigbarhet, kompleksitet og avhengighet.

Vi i Sopra Steria ser på smidig tilnærming som et helhetlig tankesett mer enn en samling metoder og verktøy. De aller fleste prinsippene og idéene har vært kjent lenge, og mange har vurdert eller implementert dem i større eller mindre grad. Våre rådgivere har lang erfaring med å hjelpe kunder på veien mot å bli en mer smidig virksomhet. 

Jobbe smidig

Dreiningen mot smidig tilnærming kommer sammen med omfattende endringer både i samfunnet og i måten vi jobber på. Stadig flere virksomheter følger noen trender, og vi ser at dem som har kommet lengst med å bli en smidig virksomhet, er opptatt av:

  • Brukernærhet
  • Fart og smidighet (kontinuerlig læring)
  • Verdiorientering (oppnå effektmål, ikke bare levere som planlagt)
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Helhet (systemorientering)

 

Stikkord for hva vi jobber med

Agility at scale, autonome team, coaching, designtekning (design thinking), DevOps, scrum, smidig metodikk, smidig utvikling, smidige virksomheter,  tverrfaglige team.

Prosjekter

Soldat og teknologi_foto fra Forsvaret

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

Designdrevet metode_illustrasjonsfoto

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

Mann i helikopter (Barentswatch)

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Mor og barn ser på PC

Folkeregisteret: Den norske moderniseringsnøkkelen

Far som holder liten baby

NAV: Foreldrepenger i boks før første bleieskift

Flere som trener sammen

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger

Samarbeid mellom kollegaer

Smidig blåmandag: Å levere fungerende programvare er ingen garanti for suksess

| Benedicte Fjellanger, Henrik Byremo

Medarbeider jobber hjemmefra

Ikke la krisen gå til spille

| Torbjørn Larsen

Kollegaer snakker sammen

Ledere må skaffe seg digital kompetanse før det er for sent

| Lillian Røstad

Leder i samtale  med kollegaer

Todelt ledelse: når 1+1 = 3

| Henrik Byremo

Medarbeider på hjemmekontor

Smidige prinsipper som løser kriser

Illustrasjon: Kunstig intelligens

Hvordan komme godt i gang med kunstig intelligens

| Lars Løvlie

Vil du vite mer?
Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen Direktør for digital transformasjon

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*