Illustrasjon av bånd med rød kule_smidig

Smidig virksomhet - hvorfor det? 

Trender som digitalisering, globalisering, urbanisering og bærekraft gjør at mange virksomheter nå opplever større krav til endrings- og tilpasningsevne. Samtidig som de må levere 100 prosent til sine kunder.

Det krever tydelig ledelse, endringskompetanse og balanse mellom strukturerte og gjennomarbeidede prosesser på den ene siden, og eksperimentering, raske avgjørelser og læring på den andre. For våre kunder betyr dette økte utfordringer, spesielt når det gjelder endringstakt, uforutsigbarhet, kompleksitet og avhengighet.

Vi i Sopra Steria ser på smidig tilnærming som et helhetlig tankesett mer enn en samling metoder og verktøy. De aller fleste prinsippene og idéene har vært kjent lenge, og mange har vurdert eller implementert dem i større eller mindre grad. Våre rådgivere har lang erfaring med å hjelpe kunder på veien mot å bli en mer smidig virksomhet. 

Jobbe smidig

Dreiningen mot smidig tilnærming kommer sammen med omfattende endringer både i samfunnet og i måten vi jobber på. Stadig flere virksomheter følger noen trender, og vi ser at dem som har kommet lengst med å bli en smidig virksomhet, er opptatt av:

  • Brukernærhet
  • Fart og smidighet (kontinuerlig læring)
  • Verdiorientering (oppnå effektmål, ikke bare levere som planlagt)
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Helhet (systemorientering)

 

Stikkord for hva vi jobber med

Agility at scale, autonome team, coaching, designtenking (design thinking), DevOps, scrum, smidig metodikk, smidig utvikling, smidige virksomheter, tverrfaglige team.

Hør vår egen Torbjørn Larsen i SmidigPodden

I denne episoden hører vi om hans tanker og refleksjoner om hva som var viktige elementer når han arbeidet med å ruste NAV for morgendagen, hvordan de drar nytte av det nå under pandemien, og hva selskaper og toppledere bør tenke på når de står ovenfor et smidig skifte.

 

Lynskarp-foredrag med våre eksperter

Intro: Det smidige skiftet

See the video

Det smidige skiftet starter på toppen

See the video

Verdien av autonome team

See the video

Prosjekter

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

Folkeregisteret: Den norske moderniseringsnøkkelen

NAV: Foreldrepenger i boks før første bleieskift

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

Blogger

En stinkende møkkahaug av kompleksitet

| Jørgen Gulnes

Svart-hvitt om ledere og forfattere

| Ingrid Maria Bast, Henrik Byremo

Er ledelse av selvorganiserte og autonome team en stor selvmotsigelse?

| Elen-Marie Tandberg, Simen Knudsen

Vi trenger ikke å finne opp det digitale hjulet på nytt

| Gunnar Mørne, Torbjørn Larsen

Smidig blåmandag: Å levere fungerende programvare er ingen garanti for suksess

| Benedicte Fjellanger, Henrik Byremo

Ikke la krisen gå til spille

| Torbjørn Larsen

Ledere må skaffe seg digital kompetanse før det er for sent

| Lillian Røstad

Todelt ledelse: når 1+1 = 3

| Henrik Byremo

Smidige prinsipper som løser kriser

Vil du vite mer?
Torbjørn Larsen
Torbjørn Larsen Direktør for digital transformasjon

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*