Digital transformasjon handler om mye mer enn teknologi

av Ola Aulesjord Olsen - Seniorkonsulent
| minutter å lese

Det enkleste med digital transformasjon er teknologien, så kjære teknolog: Ikke glem de menneskelige, prosessuelle og strategiske endringene.

De fleste organisasjoner har digitalisering høyt på agendaen, men mange føler fortsatt på et økende gap mellom verdien de ser i ny teknologi og sin egen evne til å utnytte dette. Flere og flere ser behov for å gjøre endringer kontinuerlig, og det klassiske «prosjektløftet» strekker ikke til.

For å lykkes med digitalisering må man innse at man er på en endringsreise uten endestasjon, der samspill er viktig, spesielt mellom forretningen og IT.

Disse temaene må derfor sees i sammenheng: strategi, teknologi, mennesket og prosess. La oss se nærmere på disse fire punktene:

Strategi

En god strategi bruker et språk alle forstår. Den sier noe om hvor en skal, men beskriver ikke nødvendigvis hvordan. Når noen er usikre, bør strategien peke i riktig retning. Den bør legge til rette for å kunne tenke radikalt og ikke bare iterativt. I tillegg bør den sette kunden i fokus. Det er tid for å dra strategien ut av styrerommet, bryte den opp, og forenkle innholdet – og ikke legg den i en skuff – strategien er et levende dokument. Lykkes du, vil ansatte selv forstå hva de bør gjøre for å bidra strategisk. Men uten strategiske grep rundt digitalisering, med forankring hos toppledelsen, vil gapet mellom verdien i den nye teknologien og din evne til å utnytte dette fortsette å øke eksponentielt. Teknologi

Den teknologiske utviklingen går utrolig fort, raskere enn at vi klarer å endre alt rundt som trengs for at teknologien kan gi verdi. Og ofte skal denne nye teknologien som er i konstant endring prate med det gamle, og man møter fort på utfordringer rundt teknisk gjeld. Når man bygger det nye oppå det gamle økes kompleksiteten, og etter hvert kommer du til et punkt hvor du mister kontrollen.

Cloud Native og domeneorientert mikrotjenestearkitektur med løse koblinger kan bidra til å nøste opp i noe av kompleksiteten. På infrastruktur-laget bygger man en tynn plattform med Cloud Native-teknologi styrt av plattformteam, og oppå denne infrastrukturen kan produktteam med utviklere drive utvikling - helt autonomt.
 

Mennesket

Digital transformasjon fører til endringer, og endring er vanskelig for vanedyr – som vi mennesker er. Derfor er det viktig å kommunisere hvorfor noe skal endres, og det må tilrettelegges for at ansatte er kapable og motiverte til å bidra. Hvis ikke møter du motstand. Ledere må trå ut av komfortsonen og ansatte må klare å følge etter. Vi må kontinuerlig tilegne oss ny kunnskap som ofte er utenfor vårt fagområde.

Digital transformasjon er ikke et teknisk prosjekt, det er en organisatorisk endring. 

Med digital transformasjon snakkes det ofte om å bli mer smidig for å bedre møte endringer. Vi trenger autonomi, og det utfordrer de hierarkiske organisasjonskartene der verdi skapes med et fragmentert ansvar på tvers av siloer. Det gjelder å finne en passende balanse på kontrollen man får med hierarkiet og endringstakten man får med autonome team.

Digital transformasjon er ikke et teknisk prosjekt, det er en organisatorisk endring.


Prosess

Tidlig på 1990-tallet var det mye snakk om viktigheten av å tenke radikalt, og ikke bare iterativt, om forbedringer - og nå er dette viktigere enn noen gang. Ofte digitaliserer vi med et fragmentert ansvar i siloer, men svært få evner å heve blikket. Ofte gagner derfor digitaliseringen kun siloen, og kunden står sjeldent i fokus.

Det vi har gjort for å ta oss dit vi er i dag, er ikke nødvendigvis det som tar oss videre. Dersom du kun jobber iterativt, blir du fort nåtidens Kodak. Ved å skape verdi med autonome og kryssfunksjonelle team blir helheten tydeligere og man får samlet kompetansen, mandatet og folkene som har mulighet til å forbedre den. Da er det mye enklere å få til både iterative og radikale forbedringer, spesielt hvis kulturen gir rom for å prøve og feile. Search

Se alle blogginnleggene våre