Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

| minutter å lese

Kundens situasjon

Forsvaret har en omfattende IKT-portefølje for systemunderstøttelse. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter (FMA-IKT) forvalter systemene, men besitter ikke selv tilstrekkelig utviklerkompetanse og -kapasitet for å videreutvikle Forsvarets sikre IKT-plattformer på ulike graderingsnivåer. Forsvarsmateriell har derfor valgt å hente denne kompetansen i markedet. 

Sopra Steria vant den første kontrakten på dette området i 2006 og fikk fornyet tillit i 2010 og 2014. Det siste kontrakten ble signert i 2018 og har en mulig varighet ut 2025.

Teknologi i forsvaret_bilde fra Forsvaret
Bruk av sikre plattformer i Forsvaret (Forsvarets bilder)

Verdi for kunden

Leveransene fra Sopra Steria under denne kontrakten, sikrer tilgang til kunnskap og kapasitet. Dette er nødvendig for at Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter skal kunne levere relevante, tidsriktige løsninger og systemer til Forsvarets operative bruk. 

Dette er viktig for å sikre stabilitet og sikker drift av Forsvarets sikre plattformer som igjen er kritisk for at Forsvaret skal kunne levere på sitt viktige samfunnsoppdrag. 

Hva bidrar Sopra Steria med?

Avtalen omfatter anskaffelse av utviklingstjenester til Forsvarets sikre plattformer (FSP), uavhengig av graderingsnivå. Dette innebærer tilpasning og feilretting, utvikling av løpende endringer, vedlikehold og videreutvikling av driftsverktøy, støtte til drift, vakt og beredskap og endringsprosjekter. 

Sopra Steria bistår med utviklingstjenester for design og utvikling når eksisterende løsninger skal forvaltes. Vi bistår også med design og utvikling av neste generasjons sikre plattformer, samt med utvikling av Forsvarets ITIL-prosesser med tilhørende systemstøtte. Utviklingstjenestene leveres i hovedsak som løpende bistand, men iblant også som leveranser til målpris. (ITIL står for Information Technology Infrastructure Library og er et rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og støtte innen IT-sektoren.) 

Sopra Steria bidrar med sin kompetanse innen oppdragsledelse, prosjektledelse, testledelse, arkitektur, design, kvalitetssikring, smidig utvikling, testautomatisering og IT-sikkerhet.

Teknologi i stridsvogn_bilde fra Forsvaret

Teknologi i stridsvogn (Forsvarets bilder)

Fakta

  • Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens klær til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger.
  • Forsvarsmateriell forvalter materiellet i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.
  • Etaten ivaretar også eierskapsforvaltning av materiell og gir faglige råd til Forsvarsdepartementet, Forsvaret og øvrige etater.
  • Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster forsvarssektoren med relevante og tidsriktige IKT-løsninger.

Geir Holmefjord

Geir Holmefjord

Direktør for forretningsutvikling, forsvar og nasjonal sikkerhet

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle