Statens vegvesen velger Sopra Steria som digitaliseringspartner

| minutter å lese

Statens vegvesen vil bli smidigere, mer effektive og levere bedre tjenester til bilister og næringslivet. Derfor har de valgt Sopra Steria til å bistå i sin videre digitalisering. 

- Innenfor fagområdet trafikant og kjøretøy, har Statens vegvesen som mål å digitalisere alt som kan digitaliseres. Slik oppnår vi mer for pengene, og en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og etaten, sier Lars Kalfoss, IT-direktør i Statens vegvesen. 

Nå har de valgt partneren som skal bistå dem på veien. Sopra Steria og Statens vegvesen har signert en fire til åtte år lang avtale om digitalisering. Gjennom denne avtalen skal vegvesenet sikre seg tilgang til kompetanse og fleksibel kapasitet som skal bistå i produktutviklingen av løsningene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, utvikling av nettsider og digitale tjenester, som i dag er en stor del av Statens vegvesens eksterne selvbetjeningsløsninger.  

- Vi ønsker styrt og effektiv bruk av leverandørmarkedet gjennom å inngå strategiske partnerskap slik at IT divisjonen kan styrke seg som partner og pådriver for ytterligere digitalisering i Statens vegvesen, sier Kalfoss. 

De fleste tjenester ved Statens vegvesens trafikkstasjoner kan i dag løses på nett, men deres ambisjoner er store og de jobber løpende med å forbedre sine tjenester til publikum.  

Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen

Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen de neste fire til åtte årene. Her representert ved Lars Kalfoss, direktør for IT i Statens vegvesen, og Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for samferdsel og transport i Sopra Steria.

Daglige leveranser 

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, sier at Statens vegvesen lenge har fokusert på å levere raskere tjenester til sine kunder:  

- De har vektlagt at de ønsker seg en strategisk samarbeidspartner med lang erfaring fra smidige arbeidsmåter, tverrfunksjonelle team og kontinuerlige leveranser. Sopra Steria har de siste åtte årene hatt leveranser innenfor trafikant-porteføljen til vegvesenet og har hatt en vesentlig rolle i å gå fra produksjonssettinger to ganger i året til daglige leveranser av ny funksjonalitet. I dette arbeidet ligger også løpende kvalitetsforbedringer innen arkitektur og transformasjon til skyplattform, sier han.  

Rusti presiserer at avtalen er svært viktig for Sopra Steria.  

- Vårt mantra er å spille Statens vegvesen gode gjennom samarbeid og teamtankegang.  Vi utfordrer dem også gjennom proaktive forslag til forbedringer, som forslag til organisering av produktområdene, samhandling og teamsammensetting. Vi har som vårt hovedmål å levere mer for pengene gjennom løpende evaluering og forbedring av prosjektet, sier Rusti.  

Offensive og nytenkende 

Det var to store leverandører som leverte tilbud i anbudskonkurransen til Statens vegvesen, og samlet sett blir Sopra Steria beskrevet som offensive og nytenkende i beskrivelsen av det strategiske samarbeidet. De vurderes å ha den sterkeste besvarelsen på strategisk partnerskap, og Sopra Steria fikk også samlet den høyeste evaluering på kvalitet.   

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia