Kollegaer i Sopra Steria i bymiljø

Dette kan vi

Digitalisering, bærekraft og innovasjon

Med våre 3000 ansatte er vi en stor aktør innen rådgivning og konsulenttjenester, samtidig som vi har Norges største kompetansemiljøer både innen design og innen tjenesteproduksjon. 

Vi brenner for den gode brukeropplevelsen, og vi kombinerer den med moderne teknologi og solid forretningsforståelse. Vi sikter oss inn på digitale løsninger som er attraktive, bærekraftige og gjennomførbare – med dokumentert verdi. Vi bistår også kundene våre med å drifte løsningene deres (managed services).

Vi har forretningsforståelsen

Virksomheten din må trolig håndtere transformasjon i usikre tider. Sopra Steria har et rammeverk for innovasjon som er kompetansen, metodene, verktøyene og strukturen du trenger for å lykkes med endringen. Vi baserer arbeidet vårt på anerkjente metoder som Lean Startup og Design Thinking. Vi har også eksperter på twin transition - der digitalisering og bærekraft møtes.

Vår ekspertise

Sopra Steria leverer et bredt spekter av tjenester blant annet innen disse områdene. Våre eksperter er oppdatert på fag og teknologitrender, og sammen kan vi gjøre utfordringene dine om til muligheter.

Bærekraftstjenester Datadrevet virksomhet Designdrevet innovasjon Ledelse og strategi Sikkerhet Skytjenester og digitale plattformer Smidige virksomheter Utvikling og integrasjon

Bransjene vi jobber i

Kundene våre kommer fra mange ulike bransjer. Ofte er det slik at en god løsning for én kunde, kan inspirere til å løse en utfordring hos en annen kunde, uavhengig av bransje. 

Energi Finans, bank og forsikring Forsvar og nasjonal sikkerhet
Handel og service Helse Industri Medier Offentlig Telekom Transport

Noen av prosjektene

Filter items (the list of items will be updated automatically)

Rælingen kommune: Hvordan rigge seg for den digitale fremtiden?

Transport for London: AI forbedrer kundeopplevelsen på moderne kontaktsenter

Arkema: Flytter data for alle forretningsprosesser til skyen

Biodrone: Dronetjenester kan revolusjonere skogbruket

DNV: Pustet liv i kundereisen

Digitale Gardermoen (DGI): 900 elever uteksaminert på ny digital arbeidsflate

VPS: Datadrevet maritim avkarbonisering

Wintershall Dea Norge: En felles arbeidsflate med Teams og SharePoint

REMA 1000: Med ServiceNow som systemstøtte for åpenhetsloven

Jernia: ERP til skyen – prosjekt- og endringskompetanse på veien

Nobels Fredssenter: Engasjerer til fredsarbeid med sitt digitale univers

KLP: Å snakke kundens språk om SAP

Bærum kommune: Ekstern gjennomgang av NAV Bærum

Offshore Norge: Olje- og gassindustrien går for deling av data

Apotek 1: Hva har farmasiløsninger med katedraler å gjøre?

Hemit: Veien til redusert risiko

Dyrekassen: Økt salg uten økt kostnad

Orkla Foods: Bærekraftstrategi og posisjonering for merkevarer

OsloMet: Fremtidens campusutvikling satt i system

Norges Røde Kors: Digital leksehjelp videreutviklet med brukeren på lag

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Jernia: Fra bruk og kast til sirkulær forretningsmodell

Det britiske forsvarsdepartementet: Stor omlegging av virksomhetsprosessene

Widerøe: Storsatsing på elfly - en posisjoneringsstrategi

Kreftforeningen: Fra målstyring til Debatten på NRK

Munch-museet: Ingen skrik ved innføring av Office 365

Yara: Utvikling av fremtidens digitale arbeidsplass

Skatteetaten: Medarbeiderne viktigst når den digitale arbeidsplassen skal innføres

HTS Dynamics: Klar for klimatiltak

SpareBank 1 Utvikling: God informasjonsstyring i Teams og Sharepoint

Universitetet i Agder: Samhandling og samskaping gir nye digitale tjenester

Skatteetaten: Digitalt kompetanseløp for ledere

Norad: Hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

Norsk Kylling: Datadrevet innsikt gir bedre dyrevelferd og mer bærekraft

Bane NOR: Effektiviserer Alnabruterminalen med nye kraner

NOHA: Hjelp til selvhjelp på personvern

Oslo kommune: Bygger samhandlingskultur med superbrukere

Wattn: Tydelig retning med bærekraftstrategi i kraftmarkedet

Bane NOR: Henter gevinster ut av nye digitale verktøy

Statens vegvesen: BOLC - en digital tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden

Landbruksdirektoratet: Smidig nettsideprosjekt som endringsagent

Fremtind: Jøkul – et moderne og effektivt designsystem

Digitaliseringsdirektoratet: Virksomhetsstrategi som setter retningen

Avinor Flysikring: Effektiv ressursplanlegging med Horizon

Foreningen for Er du sikker?: Visuell profil med maskot på plass

Coop: Obs Analytics – forretningsverdi gjennom avansert dataanalyse

NAV: Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen opp i skyen

MHWirth: Styrker cybersikkerheten offshore

Vinmonopolet: Norges sterkeste merkevare tar grep for å sikre en enda bedre kundeopplevelse

STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen

Digilær.no: Lik mulighet til opplæring

Legemiddelverket: Raskere prosesser med RPA sparer ca 13 årsverk

Åkerblå: Eksperten i den andre enden

VITA: Moderne nettbutikk rigget for fremtidig vekst

Udir/Datatilsynet: Nettvett med dubestemmer.no i ny drakt

Gullfunn: Snarrådig hjelp med ytelsestest

Forsvarsmateriell: Rammeavtalen sikrer kompetanse og kapasitet

Mesta: På god vei til å bli en datadrevet virksomhet

Spordrift: Fikk nytt jernbaneselskap opp i skyen

Mimiro: Løsninger for morgendagens matproduksjon

REMA 1000: Gode beslutninger som datadrevet virksomhet

Kompetanse Norge: Enklere å søke på høyere studier

Avinor: 10 prosent flere følger flyvningen

Wallenius Wilhelmsen: Merkevare- og omdømmebygging i en internasjonal bransje

Statens vegvesen: Spillteknologi bygger bru over Bjørnafjorden

Legemiddelverket: Høster gevinster med samlet applikasjonsportefølje

Lånekassen: Studielånet ditt har flyttet til skyen

Wallenius Wilhelmsen: Øker innovasjonstakten med RightCloud

SINTEF: Riktig bruk av skytjenester med RightExperience

OsloMet/Unit: Arbeidslivsportalen - bedre organisering i praksis

Santander: Økt lønnsomhet med datadrevet markedsføringsstrategi

Hydro: Innføring av SharePoint med 200 endringsagenter på laget

Automatisering reduserer feil og styrker konkurransekraften

NDLA: Forbedret brukeropplevelse

Lyse: Digitalt løft skaper delingskultur

REMA 1000: Enkle digitale prosesser er ofte det beste

Gi gaven videre: Digitalt gavekort for veldedighet

Digitaliseringsdirektoratet: Vellykket etablering av nytt direktorat

Vy: Skreddersydd dashboard gir mer effektiv driftsledelse

BarentsWatch: Samler alle gode krefter langs kysten

HoloCare: Blandet virkelighet gir kirurgen «røntgensyn»

Folkeregisteret: Den norske moderniseringsnøkkelen

Daimex: Fra papir til mobil med skyløsninger

NAV: Foreldrepenger i boks før første bleieskift

Brannmenn mot kreft: App dokumenterer eksponering av giftig røyk

HoloCares nye nettside: både ansikt utad og samarbeidsnettverk innad

Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

IMDi: Nora på nett står opp mot negativ sosial kontroll

Vipps – og så var samarbeidet i full gang

Den spanske skatteetaten: Kunstig intelligens avdekker milliarder i skattesnyteri

Bane NOR: Digitaliserer 4400 jernbaneansatte

AVINOR: Tar digital kontroll over 50 millioner norske flyreiser

Statens vegvesen: Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

Sopra Steria Scale up

Sopra Steria Scale up kobler etablerte virksomheter med oppstartsbedrifter
Hvordan får vi utnyttet den innovative kraften som ligger i alle oppstartsbedriftene i landet vårt - og i Europa? Sopra Steria Scale up er opptatt av åpen innovasjon, og hjelper etablerte virksomheter, private og offentlige, med å utforske, eksperimentere og skalere innovative løsninger sammen med oppstartsbedrifter. Vi hjelper virksomheter med å høste virkelig verdi fra slike samarbeid gjennom å gå fra idé til operasjonalisering.

Gå til Sopra Steria Scale up

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia