Landbruksdirektoratet: Smidig nettsideprosjekt som endringsagent

| minutter å lese

Kundens situasjon

Ti år siden siste store oppgradering. Det var status for nettsidene til Landbruksdirektoratet. Så den tekniske løsningen var utdatert, kravene til universell utforming ville ikke bli innfridd og rent faglig bar nettsiden preg av eget informasjonsbehov.

Behovene til bonden, skogeieren, reindriftsnæringen, og aktører innen handel og industri måtte prioriteres, og balanseres med andre viktige brukergrupper.  

Nettstedet skal være en samlet kanal for tilgang til Landbruksdirektoratets omfattende portefølje av økonomiske og juridiske virkemidler, og en kanal for kunnskapsformidling. Det må dekke behovene til et spenn av brukere, fra små bedrifter til store profesjonelle aktører.

Men utgangspunktet var et dokumentbasert nettsted med tusenvis av PDF-dokumenter, nyhetsfokus og ulike tilnærminger til like innholdstyper.

Prosjektet hadde bare tiden og veien til fristen for å møte kravene til universell utforming. Så etter en konseptfase, hadde de kun ett år på seg til en stor og viktig snuoperasjon som ville kreve enormt mye av organisasjonen. 

 

God stemning i prosjektgruppa

God stemning i prosjektgruppa


Hvilken verdi skapte dette for kunden

Med prosjektet fikk Landbruksdirektoratet nye brukerorienterte nettsider som leverte på kravene til universell utforming, og en oppdatert teknisk løsning.

Tidligere kommunikasjonsdirektør og produkteier Jorunn Voll sier: «Det aller viktigste er at det skjedde noe i organisasjonen underveis. Hele organisasjonen var med på å ta kontroll over nettstedet vårt, utvikle det og ta det i bruk. Det har gått over all forventning, og det har prosjektleder fra Sopra Steria en enormt stor aksje i. Jeg kan ikke understreke godt nok hvor viktig det var, uten at jeg undervurderer andre deler av prosjektet som design og utvikling.»

De nye nettsidene la til rette for

  • økt selvbetjening og reduserte henvendelser til både Landbruksdirektoratet, statsforvaltere og kommuner
  • effektiv og tilpasset kommunikasjon til forvaltningen (statsforvalter og kommune) ved etablering av eget del-nettsted for denne brukergruppen
  • effektiv innholdsproduksjon ved standardiserte innholdstyper og skrivemaler
  • reduserte kostnader ved bruk av standardiserte sidetyper og mulighet for bruk av fleksible komponenter ved nye behov
  • effektiv teknisk drift med sky-basert løsning

I tillegg bidro prosjektet til en mer brukerorientert organisasjon, som så behovet for å jobbe med kontinuerlig forbedring, og økt eierskap til nettsidene.

Verdi for kunden? Jorunn Voll sier at dette prosjektet har vært et kvantesprang når det gjelder samarbeid i organisasjonen om sentral kommunikasjon. Både i kvalitet og bredde. Mange har tatt et eierskap, det er imponerende.

 

Hva bidro Sopra Steria med

Til gjennomføringen ønsket Landbruksdirektoratet bistand fra en mottaksressurs og en prosessdriver. Sopra Steria bidro med å planlegge prosjektet og var mottaksressurs for konseptarbeidet. Dette innebar også intern forankring av tilnærming og konsept i toppledergruppen, og organisasjonen som helhet.  

Sopra Sterias konsulent ledet prosjektet som hadde ressurser fra flere samarbeidende konsulentselskaper som slo sine kloke hoder sammen. Hun var også overordnet ansvarlig for innholdsstrategi og innholdsutvikling. Arbeidet ble basert på designdrevet smidig tilnærming.

Det ble etablert to prosjektteam med en miks av interne og eksterne ressurser. Ett for design og utvikling, og ett for innhold. Skisser, prototyper og løsninger med reelt innhold ble løpende testet på brukerne, og justert basert på funn og tilbakemeldinger.  

En foreløpig versjon av nettstedet ble lansert internt etter 6 måneder. Her ble brukernes toppoppgaver dekket, og alt basisinnhold var enhetlig og brukertilpasset. Etter internlanseringen ble løsningen løpende oppdatert og utviklet, tilgjengelig for alle ansatte, fram til ekstern lansering.

Sopra Steria bidro til at alt kjerneinnhold ble tilpasset til de nye nettsidene. Det å brekke om alt innholdet, krevde en enorm innsats fra organisasjonen og de innleide ressursene. “At dette skulle være mulig på så kort tid, det kan jeg egentlig ikke forstå”, sier tidligere kommunikasjonsdirektør og produkteier, Jorunn Voll.   “– Men det ble gjort!”

Prosjektet rapporterte til en styringsgruppe som gjorde hovedprioriteringer underveis, og orienterte jevnlig toppledergruppen. Sopra Steria deltok også på allmøter, avdelingsmøter, seksjonsmøter og fagforum, og samarbeidet tett med forvaltningsfaglige ressurser. Nettstedet ble lansert eksternt etter ett år.

I etterkant av lanseringen bidro Sopra Steria med overlevering til organisasjonen for å sikre god forvaltning videre. Både opplæring, kompetanseoverføring, videre innholdsplan og anbefaling til videre utvikling var en del av dette. 


Alle foto: Landbruksdirektoratet

Marita Eriksson

Marita Eriksson

Senior UX-designer

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle