Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

| minutter å lese

Oslo: Etter å ha vunnet en omfattende driftsavtale skal Sopra Steria spille en sentral rolle i digitaliseringen av organisasjonen til Bane NOR de nærmeste årene.

– Avtalen skal gi hele landet mer jernbane for pengene. Vi anslår at vi sparer flere titalls millioner kroner i året. Samtidig får vi jobbe fleksibelt og sikkert med de beste digitaliseringsverktøyene på markedet, sier Sverre Kjenne, digitaliseringsdirektør i Bane NOR.

I førersetet på jernbane

Den nye avtalen blir en viktig del av det mange kaller Norges største digitaliseringsprosjekt akkurat nå. Fram mot 2030 skal det investeres 25 milliarder kroner i digitalisering og modernisering av jernbanen.

– Målet er at Norge skal være i førersetet når det kommer til jernbane. Da må vi også se på hvordan vi jobber internt. Vi skal gå fra å være en organisasjon som jobber med digital teknologi, til å bli en digital organisasjon. Da er det viktig med en fremoverlent og strategisk partner som gir oss tilgang til teknologien og verktøyene vi behøver, sier Kjenne.

Strategisk digitaliseringspartner

Sopra Steria får dermed fornyet tillit hos Bane NOR, etter å ha levert driftstjenester til statsforetaket siden 2009. Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia, forteller at konsulentselskapet skal spille en strategisk rolle i den pågående digitaliseringen av Bane NORs organisasjon.

– Vi skal ta et helhetlig ansvar for IKT og stå for smidig utvikling av moderne og kostnadseffektiv IT-infrastruktur for Bane NOR. Avtalen sørger for stor grad av fleksibilitet, automatisering og effektivisering. Vi skal sørge for at de 3500 ansatte i Bane NOR får sikker og pålitelig tilgang til alle relevante tjenester uansett hvor de befinner seg, sier Rusti.

Blanding av sky og bakke

Den nye avtalen legger opp til en pragmatisk blanding av skyteknologi og IT-infrastrukturtjenester i eget datasenter.

– Vi vil ta tjenester ut i skyen der det er mulig og lønnsomt for Bane NOR, mens andre tjenester skal driftes på en egen plattform. Her har vi en leveransemodell – RightCloud – som passer perfekt til formålet, sier Sopra Steria-sjefen.

Skal jobbe med de beste

Sverre Kjenne i Bane NOR gleder seg til å komme i gang med den nye avtalen.

– Vi skal forbedre oss kraftig, men vi kan ikke klare det alene. Derfor er strategien vår å jobbe med de beste aktørene på markedet, slik at vi kan nyttiggjøre oss av deres kompetanse og erfaring. Vi er svært fornøyde med at Sopra Steria i tillegg til å tilby de mest kostnadseffektive tjenestene, også leverer best på kvalitet.

Kontaktperson Bane NOR:

Kommunikasjonssjef Kristina Bolstad Picard, mobil 901 89 809

Om Bane NOR

Bane NOR er et statseid foretak med rundt 3500 ansatte.

Bane NORs ambisjon er å være en fremtidsrettet samfunnsaktør som leverer et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og som legger grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom utvikling av eiendom, knutepunkter og godsterminaler.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. 

 

Bildetekst: VIDERE SAMARBEID PÅ SKINNER.  Sverre Kjenne (t.h.), digitaliseringsdirektør i Bane NOR, gir fornyet tillit til Sopra Steria, her ved administrerende direktør Kjell Rusti. Foto: Sopra Steria

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia