IMDi: Nora på nett står opp mot negativ sosial kontroll

| minutter å lese

Nettstedet Nora handler om frihet for ungdommer til å selv bestemme hvordan de skal leve sine liv. Uten overvåkning, kontroll og tvang.

Bakgrunn: Bekjempe negativ sosial kontroll

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fikk i oppdrag av regjeringen å lage et nettsted som en del av satsningen for å bekjempe negativ sosial kontroll. 

Oppgaven fra regjeringen var stor og det var kort tidsfrist.  Et av målene fra regjeringen var at nettportalen skulle gjøre det lettere å finne informasjon og få veiledning om temaet, og at det skulle skape kontakt mellom ulike aktører som jobber med tematikken. 

Sopra Steria ble engasjert for å lage konsept, utforme visuelt design og bidra med innhold til den nye portalen.

 

Illustrasjonene er gjort av Esra Røise, som teamet jobbet tett med.

 

Hva bidro vi med?

Sopra Steria stilte med et tverrfaglig team som utviklet konseptet og innholdet for nettsidene med tjenestedesign som tilnærming. 

Prosjektet ble gjennomført med korte sprinter. Det gjorde det mulig å løpende teste, tilpasse og utvikle både konsept, visuelt design, løsning og innhold basert på behovene til målgruppen. Nettsiden henvender seg til ungdommene gjennom historier, basert på ekte opplevelser blant unge i Norge.  

 


Verdi: Et nettsted som ressurs

I tillegg til å dele historier, gir NORA tips om hvem det er bra å snakke med og hvilke rettigheter vi mennesker har. Nettstedet skal være en ressurs både for ungdommer og for alle som er i kontakt med utsatte barn og unge gjennom jobb eller frivillig arbeid. 

NORA skal videreutvikles med flere støtte- og læringsressurser for hjelpeapparatet, og informasjon rettet mot flere målgrupper som foreldre og nyankomne innvandrere. 

Med dette prosjektet fikk IMDi et solid kreativt konsept, innhold og nettsted som kommuniserer rundt negativ sosial kontroll på brukernes premisser. De fikk også en konseptvisjon som gjør enkelt å videreutvikle nettstedet i tråd med mer langsiktige ambisjoner.

IMDi har mottatt flere hyggelige henvendelser om at NORA har vært til hjelp. Det har kommet tilbakemeldinger fra de som er direkte utsatt for negativ sosial kontroll og de som møter det indirekte i jobbhverdagen.

 

 

Fakta:

Inger Føyen

Inger Føyen

Prosjektleder grafiske tjenester, Byrået i Sopra Steria

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle