HK-dir: Nye, raske nettsider og felles innholdsplattform

| minutter å lese

Det nye nettstedet hkdir.no samler direktoratets innhold og tjenester til utdannings- og kompetansesektoren. Sluttbrukerne finner lettere fram til riktig informasjon og får løst oppgavene sine. Én felles innholdsløsning gjør det også enklere for nettredaktørene.

Bakgrunn for prosjektet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ble etablert i 2021.  De sammenslåtte virksomhetene, som ble en del av det nye direktoratet, har hatt ulike drift- og forvaltningsansvar for sine nettsteder. I 2021 gjennomførte direktoratet et forprosjekt.   

Kartleggingen avdekket at de hadde til sammen rundt 30 nettsteder, og i tillegg flere undernettsteder og innloggingssider. Innholdet ble forvaltet med rundt ti ulike publiseringsløsninger. Nettstedene varierte i kompleksitet og antall brukere, og noen hadde overlappende målgrupper.  

Verdi for kunden

Gjennom prosjektet har HK-dir oppnådd en rekke gevinster.  

1. Bedre brukeropplevelse

Sluttbrukerne og målgruppene til direktoratet har fått en bedre og mer enhetlig brukeropplevelse. Det er lettere for målgruppene å finne fram til riktig nettsted. Innholdet er strukturert i tråd med det brukerne oftest kommer for å gjøre (toppoppgaver). For eksempel: 

 • søke tilskudd
 • melde seg på arrangementer
 • finne faglig kunnskapsgrunnlag
 • melde seg opp til en prøve  

En tydeligere strategi, sammenslåing av nettsteder og en ny visuell, digital profil gjør at direktoratet er en mer enhetlig og tydelig avsender. 

2. Færre nettsteder å drifte og forvalte

Det nye nettstedet hkdir.no samler direktoratets innhold og tjenester til utdannings- og kompetansesektoren. Flere nettsteder med delvis overlappende innhold og utydelige skiller kunne derfor avvikles. Færre nettsteder betyr færre tekniske løsninger, færre driftsavtaler, mindre kode og mindre duplisert innhold å forvalte og betale for. Det å slå sammen overlappende nettsteder, slette utdatert innhold og redusere total mengde informasjon og kode har også klimagevinster. 

3. Én felles, brukervennlig innholdsløsning for alle som publiserer 

Direktoratet har fortsatt flere nettsteder, fordi de har innhold og tjenester som retter seg mot helt ulike målgrupper. Prosjektet utviklet nettstedene hkdir.no for utdanningssektoren, erasmuspluss.no for EU-midler, prøve.hkdir.no for personer som skal ta norsk-, samfunnskunnskaps- eller statsborgerprøve, fagskolerådet.no for rådsmedlemmer og kanalregister.hkdir.no for forskere.  

Alle disse nettstedene har Sanity som innholdsløsning. Med Sanity har direktoratet fått en enhetlig redaktøropplevelse. En felles løsning er mer effektiv å forvalte, oppdatere og lære opp folk til å bruke.  

4. Enkel gjenbruk av innhold i ulike kanaler

Sanity er en “headless”-løsning der innholdet ligger adskilt fra den visuelle presentasjonen. Dette gjør det mulig å gjenbruke innhold, og presentere det samme innholdet på ulike måter i ulike kontekster. Direktoratet slipper å duplisere innhold for å krysspublisere flere steder. Det er også lett å eksportere innholdet til andre innholdsløsninger, eller vise det på helt andre flater og formater, hvis det skulle bli relevant i fremtiden.  

5. Arkitektur som gjør det lett å innlemme flere nettsteder i ny løsning 

Det er lett å utvide nettstedet etter behov. Noe som ble bevist gjennom prosjektet: Da første del av prosjektet og lanseringen av hkdir.no var i havn, gikk det raskt å lansere de neste nettstedene. 

6. Raske og søkemotoroptimaliserte nettsider 

Løsningen bruker rammeverket Next.js som genererer lynraske, statiske sider av innholdet. Statiske nettsider er også viktig for søkemotoroptimaliseringen av sidene, og bidrar til at direktoratet får bedre synlighet og treff i søkemotorer som Google. 

Sopra Sterias bidrag

Sopra Steria har bidratt til hele dette prosjektet gjennom flere faser og med ekspertise fra flere fagfelt.  

Forprosjekt: Porteføljestrategi og kartlegging av nettsteder 

Arbeidet omfattet kartlegging av blant annet brukere, brukerbehov, nettsteder, publiseringsløsninger og drifts- og samarbeidsavtaler. På bakgrunn av denne innsikten laget forprosjektet ulike konsepter og prototyper som ble testet på brukere i utdanningssektoren.  

Gjennom bistanden fra Sopra Steria i forprosjektet fikk direktoratet en strategisk, helhetlig og samordnet tilnærming til det videre arbeidet med direktoratets nettsteder, og konkrete føringer for videre design og utvikling av hkdir.no som et varig, felles nettsted. 

Hovedprosjekt – Lansere varig, felles nettsted 

Hovedprosjektet startet opp med et tverrfaglig kjerne-team med erfarne konsulenter. Alle hadde kompetanse innen universell utforming, digital bærekraft og SEO knyttet til sitt fagområde. Sopra Sterias team bestod av en prosjektleder, en innholdsdesigner, en UX-/UI-designer og utviklere. I tillegg stilte direktoratet selv med en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. 

Hovedprosjektet ble gjennomført etter Sopra Sterias brukerorienterte, designdrevne og smidige metodeverk Lean NEXT. Hovedoppgavene i prosjektet bestod av:  

 • Innholdsanalyse 
 • Kartlegging av redaktør- og brukerbehov 
 • Spesifikasjon og utvikling av semantiske innholdstyper, maler, språklogikk og redaktørfunksjonalitet.  
 • Ny designprofil for nett, basert på direktoratets eksisterende profil for trykte flater 
 • Design og brukeropplevelse (UI/UX) 
 • Skreddersøm av redaktøropplevelse til innholdsplattformen Sanity 
 • Utvikling av nettsiden basert på spesifikasjoner og design 

Sopra Steria lanserte det nye nettstedet hkdir.no med nytt design, og med Sanity som ny innholdsløsning.  

Prosjektet leverte også en ny versjon av nettstedet erasmusspluss.no, med gjenbruk av innhold fra Sanity, presentert med eget design. Fordi Sanity er en “headless” innholdsløsning, og Sopra Steria hadde utviklet en gjennomtenkt innholdsmodell, var dette enkelt å løse. 

 

Om kunden

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft. De har nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning og kompetansepolitikk, og er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring og bidra til digital omstilling av universiteter og høyskoler.  

Direktoratet ble etablert i 2021. Kompetanse Norge, DIKU, Universell og deler av UNIT ble en del av det nye direktoratet. I 2023 ble det også overført oppgaver fra NSD og NOKUT. 

Om løsningen 

 • Nettsiden er bygget med Next.js som er basert på bransjestandarden React, og passer spesielt godt sammen med innholdsplattformen Sanity.
 • Sanity er en «headless» innholdsløsning (CMS) i skyen, som innebærer at innholdet er frikoblet fra nettsiden, med alt innhold samlet ett sted og én «fasit» for innholdet. 
 • Sanity gjør det mulig å jobbe med innhold som data, ved å strukturere innholdet opp i meningsfulle bestanddeler, med semantiske «navnelapper». Det gjør det mulig å gjenbruke data i flere kanaler og kontekster, med referanser i stedet for duplikater.
 • Sanity har også en god og enkel redaktøropplevelse som kan skreddersys, slik at det er lett for alle å skape godt innhold. 
 • Løsningene til Sanity driftes i en moderne skyarkitektur levert av Google Cloud Platform, som gir svært gode muligheter for å skalere løsningen etter behov.  

Marius Røed

Marius Røed

Leder Experience Tech

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle