REMA 1000: Enkle digitale prosesser er ofte det beste

| minutter å lese

REMA 1000 har fått et verktøy som gjør hverdagen enklere for de ansatte, samtidig som virksomheten opplever besparelser og effektivisering med et oversiktlig IT-landskap.  

Bakgrunn: ServiceNow som arbeidsflytmotor

Sopra Steria har levert ServiceNow som en tjeneste til REMA 1000 siden 2015, og i dette inngår forvaltning, videreutvikling, prosjektledelse og strategisk rådgivning. ServiceNow er en sentral del av REMA 1000s IT-landskap. Løsningen fungerer som arbeidsflytmotor på tvers av fagområder, sammenstiller av data og digitaliseringsplattform. ServiceNow brukes til stadig flere prosesser og øker i popularitet internt. Dette fører til at pågående og planlagte prosjekter øker i omfang, og er tettere på selve verdikjeden til REMA 1000. 

 

Hvilken verdi skapte dette for REMA 1000? 

ServiceNow er en sentral del av REMA 1000s IT-landskap. Løsningen fungerer som arbeidsflytmotor på tvers av fagområder, sammenstiller av data og digitaliseringsplattform. ServiceNow brukes til stadig flere prosesser.

Enklere hverdag for butikkansatte 

REMA-ansatte kan nå utføre oppgaver på vegne av butikken sin med en intelligent medhjelper – en smart samtalerobot – som de når direkte i Workplace Messenger. I tillegg har de færre verktøy å forholde seg til, etter hvert som IT-porteføljen blir oppdatert i den nye butikkportalen. 

Økt samhandling 

De som jobber på blant annet regnskap, varehjelp og IT bruker samme løsning, og ulike avdelinger i REMA kan samhandle og samarbeide effektivt og transparent på tvers av klassiske siloer i organisasjonen. 
 

Økt kontroll 

Ved hjelp av prosjekt- og porteføljestyring har det blitt avdekket overlapp mellom prosjekter. Dette har ført til store besparelser og et ryddigere IT-landskap. REMA hadde kompliserte prosesser når de skulle samarbeide med mange leverandører i flere land. ServiceNow Vendor Risk Management har nå digitalisert disse prosessene. 

REMAs kvalitetsavdeling sparer tid fordi det er kun avvikene som må følges opp (utløpte sertifikater eller utestående oppgaver). REMA sitter dermed igjen med bedre kontroll over butikken.

Hva bidro vi med? 

Vi bisto REMA 1000 med å innføre ServiceNow-plattformen, som nå brukes på tvers av hele organisasjonen, og de har dermed fått et effektivt og felles arbeidsverktøy som skaper verdi for hele virksomheten.   

Plattformen støtter blant annet saksbehandling, omfattende forretningsprosesser, automatisering av oppgaver, kvalitetsarbeid, internkontroll, risiko- og virksomhetsstyring, prosjekt- og porteføljestyring samt GDPR-relaterte oppgaver.   

Sopra Steria har også utviklet en samtalerobot (chatbot) og en ny portal for butikkansatte. Gjennom å involvere butikkansatte og teste løsningen sammen med medarbeiderne i butikkene, så har også disse løsningene blitt tatt i bruk på en god måte.    

Fakta 

  • 60 prosent av saker fra butikk er automatisert.
  • Tusenvis av færre timer brukt årlig i manuelle prosesser som tilgangsstyring og innsynsbegjæringer.
  • 99 prosent raskere løsningstid for lokale nedprisinger, noe som fører til mindre svinn og er bra for miljøet. 

Gunnar Risnes

Gunnar Risnes

Direktør for forretningsutvikling, retail/telekom/medier

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle