Er det på tide å avlive innovasjonsavdelingene?

av Tobias Studer Andersson - Innovasjonsdirektør og leder for Sopra Steria Scale up
| minutter å lese

I trange økonomiske tider så ryker innovasjonsavdelingene fort. Hvorfor?

I nedgangstider ser vi at kostnader kuttes og ressurser allokeres til aktiviteter som fokuserer på økt produktivitet og kortsiktige effekter, heller enn fremtidige vekstmuligheter. Under lanseringen av NHHs Norske Innovasjonsindeks nylig, løftet professor Thor W. Andreassen frem at det er i krevende tider man skal tenke offensivt - og at virksomheter må finne nye løsninger som kan sikre langsiktig suksess.

Med det som bakteppe noterer jeg en oppsiktsvekkende trend der innovasjonsavdelinger hos de større etablerte virksomhetene innenfor både bank, forsikring og telekom, legges ned eller skifter formål. Mener virkelig norske selskaper at innovasjon og nytenking ikke er viktig, eller er det et resultat av at man ikke fått noen effekt av innovasjonsarbeidet?

Min hypotese er det sistnevnte. Det har gjennom de siste årene blitt investert store summer i strukturkapital, ansettelser av innovasjonshoder, dannelsereiser til Silicon Valley og medlemskap i akseleratorer, men likevel har avkastningen på investert innovasjon ikke gitt forventet resultat. Mange virksomheter har etablert innovasjonslab og vært flinke på å vise frem prototyper og piloter, men fra utsiden kan det heller tolkes som at formålet har vært at man i kommende årsrapport kan skrive noen setninger om at man jobber med innovasjon enn det å transformere egen organisasjon.

Innovasjonsaktivitetene har i stor grad fokusert på å teste ut nye teknologier som droner, roboter og kunstig intelligens, og alt for mange innovasjonsaktiviteter stopper opp i piloter og initiativ som ikke skaper verdi. Fra mitt ståsted mener jeg at det er altfor mange innovasjonsavdelinger som driver med «innovation washing» enn å bidra til økt bunn- eller topplinje. Og hvis det er tilfellet, er det kanskje med all rett at innovasjonsavdelingene legges ned.

Innovasjon er en ledelsesak og starter fra toppen

Er det ledelsens forståelse av hva innovasjonsavdelingen skal brukes til som er roten til problemet, eller er det innovasjonsavdelingene som ikke har hatt evne til å formidle hva de skal brukes til? Jeg vil tro at alle ledere vet at verden endrer seg. Uforutsigbarhet skaper usikkerhet om fremtiden. Å spå i krystallkulen og forutse fremtiden er vanskelig, å se tilbake i tiden på hva som funket de siste 10 årene og fortsette med det - det er lett. De fleste ledere føler også på kroppen at endringer i omverden vil gi ringvirkninger på egen virksomhet. Men når ledere har den innsikten - hvorfor behandles innovasjon likevel som «dritten i midten», og blir nedprioritert når det er tøffere tider?

For å ha livets rett som innovasjonsavdeling må ledelsen bruke den for å åpne opp og hente inspirasjon fra omverden, utfordre egen organisasjons status quo, og ikke minst teste nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller for å validere hva som skal nyttiggjøres for å nå organisasjonenes overordnete mål om vekst, bærekraft og effektivisering.

Fremtida rykker stadig nærmere

I fremtidens virksomhet må innovasjon være en integrert del av det strategiske arbeidet. Innovasjonsavdelingene skal ha fokus på eksperimentering, og må bistå ledelsen med å finne ut hva som kan bidra til at egen organisasjon vokser og fortsatt er relevant i årene som kommer.

Det er på tide å slutte med «innovation washing» og heller sette nytenking på den strategiske agendaen. Innovasjonsavdelingen skal være et verktøy for å skape fremtidig bærekraftig vekst. De som tenker slik, vil få større «Return on Invested Innovation» og heller se innovasjonsavdelingen som en investering enn en kostnad som skal kuttes.

Search

Se alle blogginnleggene våre