Wallenius Wilhelmsen: Merkevare- og omdømmebygging i en internasjonal bransje

| minutter å lese

Digitale, kommersielle markedsføringsstrategier har ikke vært så utbredt innen logistikkbransjen som i en del andre bransjer. Men Wallenius Wilhelmsen leder an!

Utfordringen

Wallenius Wilhelmsen er en av verdens ledende aktører innen blant annet RoRo-shipping og logistikk for bilindustrien. De har over 9.500 ansatte i 29 land og omsatte i 2018 for 4,1 milliarder dollar.

Digital markedsføring var tidligere upløyd mark, og det hersket usikkerhet om hvilke verdi dette kunne gi dem.

Hvordan skapte dette verdi for kunden

Strategisk tilnærming til datafangst og verdiskapende aktiviteter gir resultater! Signaler på økt oppmerksomhet og konsum av relevant innhold viser positive effekter av tiltakene som gjøres.

Samarbeidet har blant annet gitt Wallenius Wilhelmsen bedre innsikt i de digitale kanalene og brukeropplevelsen på egne kanaler. Med økt kompetanse internt danner dette et godt grunnlag for å ta den digitale kommunikasjonen videre med tydelige forretningsmål og kundeorientering i fokus.

Wallenius Wilhelmsen jobber nå aktivt med å ta i bruk digitale kanaler for å øke kjennskap og lojalitet i markedet.

Hva bisto Sopra Steria med

Med et klart fokus på hva vi ønsket å oppnå, strategisk tilnærming mot datafangst og innsikt, samt godt redaksjonelt innhold fra eksisterende samarbeidspartner, skapte dette gode rammer for en spennende samarbeid mellom Wallenius Wilhelmsen og Labs.

Det kjøres svært målrettede betalte aktiviteter mot Wallenius Wilhelmsens kunder, potensielle nye kunder og samarbeidspartnere. I tillegg fokuseres det på organisk synlighet og optimalisering av det redaksjonelle innholdet i deres egne kanaler.

Ingrid Ryland

Ingrid Ryland

Senior Consultant, Marketing Services

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle