Statens vegvesen: Brukerdrevet designutvikling gir fantastiske reiseopplevelser

| minutter å lese

Resultatet av brukerdrevet designutvikling ble et nettsted som inspirerer til reiseplanlegging på vakre turistveier i hele vårt landstrakte land. 

Kundens situasjon 

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte kjøreturer gjennom vakker norsk natur. Opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser. 

Utviklingen av attraksjonen Nasjonale turistveger begynte i 1993 etter et initiativ fra Stortingets samferdselskomite om å se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv. Ansvaret ble lagt til Statens vegvesen som utvikler og følger opp Nasjonale turistveger. 

Turistvegsatsingen skal bidra til å styrke Norge som reisemål ved å gi vegfarende turister opplevelser som frister til lengre opphold og flere besøk. Målet er å styrke næringsliv og bosetting, ikke minst i distriktene. 

Nasjonale turistveger har blitt en sterk og unik merkevare som tiltrekker seg stadig flere norske og utenlandske turister. 

Nettstedet for Nasjonale turistveger skal skape reiselyst og informere om Statens vegvesens arbeid med de 18 utvalgte strekningene. Etter mange år var tiden inne for å bytte teknisk plattform. I praksis må kunden da bygge et nytt nettsted fra bunnen av. 

Bildetekst: Trælvikosen er stoppunkt langs fylkesvei 17 uformet av Snøhetta  ved Landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartman. Prosjektet «Stegasteiner» danner en presis og horisontal linje av kubiske steiner som går over sandbunnen og ut mot den store utsikten. Steinene markerer et tidevannsnivå, der de er fullt eksponert ved lavvann og fullstendig borte ved høyvann. (Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen)

Hvilken verdi skapte dette for kunden 

Tonje Tjernet, seniorrådgiver: «Vi får mange positive tilbakemeldinger på den nye nettsiden vår. Nasjonaleturistveger.no har fått et flott visuelt og funksjonelt design. Dette gir utvilsomt verdi for brukerne våre som skal reise eller lese om arbeidet med Nasjonale turistveger.» 

Hun følger opp med: «Spesielt hyggelig er det å få tilbakemeldinger som fra et eldre tysk ektepar som ikke lenger kan reise til Norge. De minnes fine ferieturer og er takknemlig for nettsiden, som med sine flotte bilder, gir dem mulighet til å «reise» gjennom landet de har besøkt i over 40 år.» 

Bildetekst: Et unikt samarbeid på Steilneset mellom billedkunstneren Louise Bourgeois og arkitekten Peter Zumthor. Bourgeois’ bidrag består av en stol med fem gassflammer som speiles i syv ovale speil plassert i en sirkel rundt stolen. Dette kunstverket er plassert i en kvadratisk bygning med mørke glassvegger og tak av stål utformet av Zumthor. (Foto: Bjarne Risto, SVV)

Hva bidro Sopra Steria med

Redaksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer benyttet anledningen til å revurdere innhold, design og funksjonalitet på nytt. Både samfunnet, teknologien vi omgir oss med og reisevanene har endret seg. Hva trenger turistene i dag? 

Designere fra Sopra Steria bidro til å lage en plan for arbeidet med tydelige mål. Vi måtte få bedre innsikt i målgruppenes behov. I denne innledende fasen ble det gjennomført en rekke aktiviteter:

 • Intervjuer med turister i både Norge og utlandet
 • Intervjuer med redaksjonen for Nasjonale turistveger
 • Intervjuer med reiselivsnæringen og andre samarbeidspartnere
 • Brukertest av daværende nettsted
 • Spørreskjema som ble lagt ut på nettstedet noen uker
 • Analyse av webtrafikk 

Det ble raskt klart hva turistene trenger mest:

 • Store, flotte og varierte bilder
 • Mest mulig tilrettelagt reiseinformasjon 

Men, dette blir raskt en kapasitetsutfordring for en liten redaksjon. Dessuten skal Statens vegvesen utvikle og vedlikeholde attraksjonen Nasjonale turistveger som et produkt i seg selv. Andre reiselivsprodukter som overnatting, bespisning og andre reiseopplevelser må reiselivsbransjen ta seg av. Det er viktig å avgrense prosjektets og nettstedets formål. 

Andre behov som ble avdekket:

 • God oversikt over veiene og stoppestedet gjennom brukervennlig kartnavigasjon
 • Presis og tydelig informasjon om praktiske forhold, smale og svingete veier, vinterstengte veier, og lignende
 • Tilpasning for mobil som viktigste kanal 

I tillegg fant vi ut at reiseplanleggeren som lå der før fungerte dårlig og kan ikke lenger konkurrere med dagens alternativer. 

Med denne innsikten gikk vi videre på løsningsforslag. Vi identifiserte raskt ulike sidetyper og begynte med den viktigste – presentasjon av én turistveg. Vi valgte bilder fra en rikholdig katalog etter nye kriterier og formater.  Vi skrev nye og kortere tekster. Typografi og designkomponenter ble hentet fra designsystemet som ble utviklet parallelt for alle digitale flater hos kunden. Kartene ble dynamiske og utnyttet eksisterende kartdata i Vegvesenet med tilleggsinformasjon om rasteplasser og andre detaljer som et ekstra kartlag. 

Utkast til denne viktige siden på nettstedet, også kalt kjernesiden, og andre støttesider ble så brukertestet og justert i flere omganger. Neste fase var implementering i kode og oppsett i publiseringsverktøyet. Med gjennomtenkt strukturert innhold skjer det meste av interne lenking automatisk. Til slutt ble nye tekster og bilder lagt inn og nettstedet ble lansert 17. november 2021.

Gamle Strynefjellsveien: Det er et historisk sus over veien som ble bygd med handmakt på slutten av 1800-tallet. Veien er en attraksjon i seg selv og vitner om et mesterstykke innen ingeniørkunst fra ei svunnen tid. (Foto: Jarle Wæhler, SVV)

**

Tekst til toppbildet : Sohlbergplassen er fundamentert på slanke søyler og det var bare nødvendig å felle ett tre under byggingen.. Carl-Viggo Hølmebakk ønsket å skape et utsiktspunkt hvor opplevelsen av Rondane-massivet skulle ligne på inntrykket i Harald Sohlbergs maleri ”Vinternatt i fjellene”.  (Bilde: SVV).  

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig

Direktør for forretningsutvikling, transport

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle