Kollektivtrafikk: Kombinert mobilitet er morgendagens løsning

av Ingvild Araldsen Blom - Direktør for digitale plattformer
| minutter å lese

Kollektivtrafikken har mistet svært mange reisende under pandemien. Hvordan skal transportsektoren innovere for å beholde brukerne? Vi tror at «mobilitet som en tjeneste» er svaret.

Pandemien har ført til at modenheten i befolkningen for digitale tjenester og multimodale reiser har økt. Etterspørsel etter mer fleksible billettløsninger er stigende, samtidig som vi søker sømløse og mer bærekraftige reiser. Forventninger om økt innovasjonstakt innen samferdselssektoren, kombinert med en strammere økonomi hos aktørene som følge av pandemien, er utfordrende. Hvordan kan denne utfordringen løses?

Forekomsten av trengsel i kollektivtrafikken ble svært synlig under pandemien. Nasjonale anbefalinger på tvers av landegrenser pekte på viktigheten av å minimere risikoen for smitte. Rådene har derfor gått ut på å benytte offentlig transport i minst mulig grad. Dette har ført til at de kollektivreisende har blitt færre, og flere har valgt sykkel, el-sparkesykkel eller bil framfor buss, t-bane, trikk eller tog. Fra flere hold har det blitt pekt på de langsiktige konsekvensene av utryggheten passasjerene har følt på når det kommer til trengsel og smitte, og om dette også vil påvirke våre valg av reisevaner etter at samfunnet har gjenåpnet. Hvordan skal de reisende vinnes tilbake til et attraktivt og trygt kollektivtilbud?

Innovative løsninger

Tidligere samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen uttalte: «Folk trenger effektive transportløsninger som gir god mobilitet. Jeg ønsker at vi får til kollektivtransportløsninger som er så gode at de kan erstatte privatbilen for stadig flere på hverdagsreisene». Vi tror på at det vi kaller MaaS, «Mobility as a Service», vil være en innovativ løsning for framtidens transportutfordringer. Men hva er MaaS? Konseptet beskriver et skifte bort fra personlig eid transport og mot mobilitet som tilbys som en tjeneste. Dette er mulig ved å kombinere transporttjenester fra offentlige og private transportleverandører gjennom én enkelt portal som administrerer turen. Etter at vi har endret reisevanene våre under epidemien, vil flere hevde at vi har kommet lengre i denne tankegangen.

Å lykkes med MaaS er imidlertid en kompleks oppgave. Den løser ikke grunnleggende utfordringer som mangelfull fysisk infrastruktur eller dårlig kollektivtilbud. Derimot vil MaaS gjennom forbedret koordinering og overvåking av eksisterende transporttilbud, gjøre det enklere å utnytte ulike tilbud for den reisende. En suksessfaktor i dette arbeidet, er gode prosesser som sikrer kontinuerlig fangst av data av høy kvalitet. Disse må være lett tilgjengelige og tilrettelagt i et format som muliggjør analyser på tvers. Utvikling innenfor kunstig intelligens, stordataanalyse, sensorteknologi og andre områder med mulig bruk i MaaS, er eksplosiv. Gevinstene ved å styre og overvåke trafikk, samt koordinere ulike transport- og kjøretøy på, når stadig nye høyder. Fremtidens samferdselssektor, i likhet med resten av offentlig sektor, vil påvirkes av hvordan data skapes, deles og brukes. Dette betyr at stordatastrategi vil bli avgjørende. Myndighetene legger klare retningslinjer for bedre bruk av digitalisering og utnyttelse av offentlig data. Og for å hente ut gevinstene, er vi avhengig av at hver enkelt virksomhet deler.

Grunnmuren

Kollektivtrafikken vil også i fremtiden være grunnmuren i samferdselssystemet. Vi ser imidlertid at MaaS-tankegangen og nye transportmåter som bysykler, bildeling, elbiler, sparkesykler og autonome kjøretøy revolusjonerer måten vi reiser på. Det at vi etter hvert kan nå alle reisemål uten bil, via en app, er stadig mer realistisk. Men dersom vi skal kunne koble sammen personlige mobilitetsbehov med bærekraft i fremtiden, er innovasjon essensielt. Reisende kommer til å velge transportmidler basert på behov, mangfold og spontanitet. Og det er her kombinert mobilitet kommer inn – vi må ha et integrert mobilitetskonsept der offentlige myndigheter sørger for basistilbudet og andre aktører kan supplere gjennom alternative transportformer. Dette vil også være gunstig sett fra et finansielt ståsted.

Ser vi på neste generasjons mobilitet, kan vi tenke oss en «transport-orkestrator» som deler data innen sektoren med høy kvalitet, og gir oss reisende et sømløst tilbud. Dette er sannsynligvis den beste løsningen for å konkurrere med private biler med hensyn til bærekraft, fleksibilitet, pris og brukervennlighet.

Innlegget er publisert på Computerworld 6. oktober 2021.

Search

Se alle blogginnleggene våre