Spordrift: Fikk nytt jernbaneselskap opp i skyen

| minutter å lese

Da Spordrift AS ble en selvstendig og konkurranseutsatt aktør i jernbanesektoren, fikk selskapet hjelp av Sopra Steria med å flytte til en toppmoderne IT-plattform til skyen. 

Kundens situasjon

Sommeren 2019 ble Spordrift AS skilt ut fra Bane NOR, og tok med et pennestrøk over ansvaret for drift og vedlikehold av norsk jernbane. Samtidig delte datter- og morselskap fremdeles datasystemer, fagapplikasjoner og utstyr. Derfor hastet det med å få det konkurranseutsatte datterselskapet over på en selvstendig, fleksibel og moderne basisplattform.

Halvveis ute i det omfattende prosjektet ble verden rammet av koronapandemien. Dette truet utrulling og installering av løsning og utstyr i Spordrifts landsdekkende organisasjon.


Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria jobber allerede tett med Bane NOR. Konsulentselskapet hadde den nødvendige kompetansen, innsikten og kapasiteten til å raskt sette sammen et prosjektteam bestående av arkitekter, designere og utviklere med erfaring fra transportsektor. Dette teamet samarbeidet tett med både Spordrift og konsulentselskapet EY Norge.

I løpet av høsten 2019 ble plan- og designfasen fullført, og løsningen gikk i pilot. Over nyttår var det klart for fysisk utrulling av løsning og utstyr blant 1300 medarbeidere på 50 lokasjoner over hele landet.

Covid-19 og nedstengingen av samfunnet snudde opp-ned på disse planene og satte prosjektet i fare. Spordrift og Sopra Steria svarte på denne utfordringen ved å legge om til digital utrulling. Ved hjelp av spesialtilpassede Teams-rom, pedagogiske videosnutter og godt samarbeid med superbrukere ble løsningen rullet ut i hele organisasjonen, uten fysisk tilstedeværelse.

Medarbeidere i Spordrift på skyløsninger og i sporet
Medarbeidere i Spordrift på skyløsninger og i sporet (Foto: Spordrift)


Hvilke verdier skapte vi sammen?

Spordrift har fått en toppmoderne, skybasert leveranseplattform som gjør at virksomheten kan stå på egne bein i en ny jernbanehverdag. Plattformen bidrar til at nye funksjonaliteter raskt kan tas i bruk – og at Spordrifts 1300 medarbeidere får tilgang til både eksisterende og nye fagapplikasjoner på en enkel og sikker måte, uavhengig av geografi eller grensesnitt.

Til tross for at utrullingen på kort varsel måtte legges om fra fysisk til digitalt, gikk prosjektet bare fire uker over tiden. Den digitale utrullingen ble såpass vellykket at Spordrift tar med erfaringer herfra inn andre prosjekter.

Den nye plattformen vil gi kunne gi Spordrift en innsparing på om lag 10 millioner kroner i året, blant annet som følge av økt grad av selvbetjening.

Dette leverte vi

  • Utvikling av en skybasert «Basis IT»-løsning med infrastruktur og systemplattform.
  • Testing, endringsledelse, migrering, anskaffelse av PC-er og planlegging av utrulling.
  • Digital utrulling i hele organisasjonen til Spordrift.

Prosjektet baserte seg på «Cloud first»-strategi og implementerte en teknisk løsning som besto av: 

  • Microsoft Azure-plattformtjenester gjennom Sopra Steria RightCloud
  • Microsoft Office365-samhandlingsløsning og Microsoft Intune-klientadministrasjon gjennom Sopra Steria RightExperience
  • Microsoft Azure Sentinel og Windows Defender for sikkerhet, der sikkerhetsmonitorering gjøres gjennom Sopra Steria RightSecurity

Atle Rønningen

Atle Rønningen

Direktør for infrastruktur

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle