Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

| minutter å lese

Bakgrunn: Endringsledelse for gevinster

Divisjon Utbygging i Bane NOR har ansvar for store og komplekse utbyggingsprosjekter på jernbanen. Virksomheten står stadig overfor raske endringer og mange nye prosesser og verktøy skal implementeres i Bane NOR og Divisjon Utbygging.

Så hvordan kunne ledergruppen sikre at de lykkes med å høste gevinster raskere av disse planlagte endringene? Det var her Sopra Steria kom inn med kompetanse på endringsledelse.

Formålet var å styrke bevisstgjøringen hos ledergruppen og nøkkelressurser om hva de bør tenke gjennom og planlegge før de implementerer nye endringer fremover. Det var også et ønske å få tilgang til verktøy og metoder for endringsledelse. Innføring av et nytt prosjektstyringsverktøy med mange interne og eksterne interessenter, sto på trappene, så det kunne brukes som konkret eksempel. 

Hva bidro Sopra Steria med?

Ledergruppen i Divisjon Utbygging ba om en workshop om endringsledelse med konkrete metoder og praktiske verktøy for hvordan de kunne best planlegge og gjennomføre endringsprosessen. Målet var å få hele organisasjonen med på laget for best mulig resultat og eierskap i organisasjonen.

Sopra Steria planla og fasiliterte en workshop for ledergruppen og nøkkelpersoner. Her delte vi våre erfaringer og brukte metoden vår for endringsledelse tilpasset Bane NORs konkrete utfordringer det valgte caset Nytt Prosjektstyringsverktøy. 

Verdi: Godt rustet til å møte endringer

Ledergruppen i Bane NOR Utbygging satt igjen med økt innsikt og konkrete verktøy for hvordan de kan lage en plan for endringsledelse og gjennomføre en god endringsprosess som bidrar til at endringen lykkes. Ledergruppen fikk også brukt tid på gode diskusjoner, som bidro til felles forståelse av verdien av det kommende prosjektstyringsverktøyet som ble brukt som konkret case i workshopen.

HR-sjef Gry Jødestøl i Divisjon Utbygging hos Bane NOR sier at hennes forventninger til workshopen ble oppfylt, også denne gangen. Sopra Steria hadde for noen år siden (2019) en tilsvarende workshop for HR-medarbeidere hos Bane NOR.

- Det begynner å bli en stund siden siste workshop med HR, men jeg husker dagen ennå. Den var meget bra. Jeg ønsket å gi samme tilbudet til ledergruppen i Utbygging, slik at vi alle var godt rustet til denne og kommende store endringer, sier Gry Jødestøl.

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle