Vy: Skreddersydd dashboard gir mer effektiv driftsledelse

| minutter å lese

Bakgrunn

Driftsoperativt senter i Vy (DROPS) holder oversikt over alle Vys tog i Norge. Senteret er i drift 24/7, og håndterer alle hendelser i togtrafikken som berører Vys tog - enten det er planlegge trafikk på nytt, når det oppstår feil på infrastrukturen, tekniske problemer med tog eller andre hendelser. DROPS har om lag 70 ansatte i turnus som fyller mange ulike funksjoner og har ulikt informasjonsbehov. 

Vy har mange kildesystemer som produserer driftskritisk informasjon om tog, personell og togfremføring. Dashboard-prosjektets utgangspunkt er å samle viktig informasjon og gjøre den lett tilgjengelig for operatørene, slik at de kan ta raskere og bedre beslutninger. 

Hva bidro vi med?

For å effektivisere arbeidet som utføres i Vys driftsoperative senter, har Sopra Steria utviklet en ny web-basert dashboard-løsning. Utvikling av løsningen startet med tjenestedesign, slik at arbeidsprosesser og roller ble grundig kartlagt. Dette resulterte i skisser av seks ulike dashboard, skreddersydd til de ulike rollenes arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dashboard-løsningen ble deretter utviklet og integrert med en rekke bakenforliggende kildesystemer. 

 

Hvilken verdi skapte dette?

Den nye, rollebaserte løsningen gjør at medarbeiderne på operasjonssentralen kan se relevant informasjon for sine oppgaver, i ett og samme skjermbilde. Dette gir brukerne bedre beslutningsstøtte, en mer effektiv drift, sikrere operasjoner og et helhetlig, intuitivt grensesnitt, som passer til den jobben de skal gjøre. 

Operatørene får raskt oversikt over hendelser, og kan enkelt finne relevant informasjon fra bakenforliggende systemer. De får varsel dersom det oppstår avvik som må håndteres. 

Løsningen sikrer også at neste skift får oversikt over utestående arbeidsoppgaver som de kan fullføre. Tidligere var dette post-its og lister i Word eller Excel. Dashboardet inneholder også relevant kommunikasjon mellom operativ ledelse i Vy og togleder i Bane NOR.  

 

Fakta: 

  • Vygruppen er et av Nordens største transportkonsern og tilbyr tog, buss og godstransport. Selskapet har også en viktig reiselivssatsing, og jobber med nye mobilitetsløsninger med blant annet 500 bybiler i Oslo.
  • Vy tog i Norge og Vy tåg AB i Sverige transporterer årlig ca. 75 millioner passasjerer.
  • Målet er å fortsatt være nordisk markedsleder i 2025.
  • Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.                        

Dashboardet VY skjermbilde
Skjermbilde fra dashboard-løsningen (Vy)

 

 

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig

Direktør for forretningsutvikling, transport

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle