Offentlig

Offentlig

Vi gjør det lettere for innbyggerne å bruke offentlige tjenester

Regjeringen øker tempoet i arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester. Samfunnet kan spare mye på å redusere dobbeltarbeid, gjøre tjenestene bedre og enklere tilgjengelig for sluttbrukerne. Sopra Steria er stolt av å bistå flere av de største offentlige organisasjonene med digital endring. Tjenestene og kompetansen vår er med på å skape en bedre og mer effektiv digital hverdag, og et bedre Norge.

Store løft i offentlig sektor

Regjeringens mål er å forenkle, fornye og forbedre ved bruk av IT. Samtidig jobbes det med å skape et bedre og mer mangfoldig tjenestetilbud basert på bruk av offentlige data, på tvers av samfunnet.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria har lange tradisjoner som rådgiver og IT-partner til offentlig sektor, og bistår i dag mange av de største offentlige organisasjonene. Tjenestene og kompetansen vår bidrar til å realisere ambisjonen om en bedre og mer effektiv digital hverdag.

På europeisk nivå samarbeider mer enn 50 departementer og 60 offentlige organer med Sopra Steria. Grunnlaget for den sterke posisjonen vår, både nasjonalt og internasjonalt, er solid erfaring og kjennskap til de spesielle utfordringene i offentlig sektor. Gjennom mer enn 50 års virke har vi lært å kjenne dem fra innsiden.

 

Blogger

Medarbeider foran kreativ workshoptavle

Utredningsinstruksen: Hemmende eller driver for innovasjon?

| Ragnhild Ljosland

Personer som samarbeider

Offentlig sektor må ta del i dugnaden gjennom å bruke startups!

| Tobias Studer Andersson

Mann holder mobiltelefon

Stoppe korona med hjelp av telefonen og samtidig sikre personvern?

| Johannes Brodwall

Mann og kvinne med bymiljø utenfor vindu

NAV bør være en samfunnskritisk funksjon

| Elin Vik, Lars Ødegaard

Kvinne gratulerer en annen kvinne

Gratulerer med ny jobb, Linda Hofstad Helleland!

| Benedicte Fjellanger, Lars Ødegaard

Mor og barn foran skjermer

Den digitale borger og klarspråk

| Gørild Døhl

Nyheter

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Sopra Steria utviklet regjeringens nye bistandsportal

1. desember 2020

2020
Offentlig
Nyhet
Heidi Brunborg Lånekassen

Nå er Lånekassen i skyen

4. juni 2020

2020
Bank og forsikring
Offentlig
Nyhet
Tre menn som signere kontrakt

SINTEF velger Sopra Steria

23. januar 2020

2020
Offentlig
Nyhet
FLYTTER I SKYEN. IT-direktør Heidi Brunborg er klar til å ta fatt på den siste og største etappen i Lånekassens flytteprosess. Med på laget får hun Sopra Steria, her ved adm. dir. Kjell Rusti. Foto: Cecilie Stenbakk Engebretsen/Lånekassen.

Sender studielånet ditt i skyen

17. desember 2019

2019
Offentlig
Nyhet
ROBOT I REGNSKAPET. DFØs Gøril Aune (t.v.) har testet ut regnskapsroboten Semine gjennom programmet Sopra Steria Scale up. Fra høyre Tobias Studer Andersson i Sopra Steria Scale up og Jan Høgetveit fra Semine. Foto: Sopra Steria

Offentlig papirmølle blir kvernet av kunstig intelligens

27. november 2019

2019
Offentlig
Nyhet
Vil du vite mer?
Lars Ødegaard
Lars Ødegaard Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*