Seks papirfigurer holder hender der den ene av dem er rød

Vi gjør det lettere for innbyggerne å bruke offentlige tjenester

Regjeringen øker tempoet i arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester. Samfunnet kan spare mye på å redusere dobbeltarbeid, gjøre tjenestene bedre og enklere tilgjengelig for sluttbrukerne. Sopra Steria er stolt av å bistå flere av de største offentlige organisasjonene med digital endring. Tjenestene og kompetansen vår er med på å skape en bedre og mer effektiv digital hverdag, og et bedre Norge.

Store løft i offentlig sektor

Regjeringens mål er å forenkle, fornye og forbedre ved bruk av IT. Samtidig jobbes det med å skape et bedre og mer mangfoldig tjenestetilbud basert på bruk av offentlige data, på tvers av samfunnet.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria har lange tradisjoner som rådgiver og IT-partner til offentlig sektor, og bistår i dag mange av de største offentlige organisasjonene. Tjenestene og kompetansen vår bidrar til å realisere ambisjonen om en bedre og mer effektiv digital hverdag.

På europeisk nivå samarbeider mer enn 50 departementer og 60 offentlige organer med Sopra Steria. Grunnlaget for den sterke posisjonen vår, både nasjonalt og internasjonalt, er solid erfaring og kjennskap til de spesielle utfordringene i offentlig sektor. Gjennom mer enn 50 års virke har vi lært å kjenne dem fra innsiden.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Blogger

Større statlige digitaliseringsprosjekter bør finansieres som forskning og utvikling

| Ola Grønning, Yngve Milde

Digitaliseringsgevinst uten politisk oppvask

| Ragnhild Ljosland

Utredningsinstruksen: Hemmende eller driver for innovasjon?

| Ragnhild Ljosland

Offentlig sektor må ta del i dugnaden gjennom å bruke startups!

| Tobias Studer Andersson

Stoppe korona med hjelp av telefonen og samtidig sikre personvern?

| Johannes Brodwall

NAV bør være en samfunnskritisk funksjon

| Elin Vik, Lars Ødegaard

Gratulerer med ny jobb, Linda Hofstad Helleland!

| Lars Ødegaard

Den digitale borger og klarspråk

| Gørild Døhl

4 konkrete råd: Slik kan du sikre en god anskaffelsesprosess

| Tommy Meidal

Nyheter

Universitets- og høgskolesektoren tar steget inn i skyen

5. september 2021

2021
Offentlig
Nyhet

Bygger fremtidens kommune i Sarpsborg

22. juni 2021

2021
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria utviklet regjeringens nye bistandsportal

1. desember 2020

2020
Offentlig
Nyhet

Nå er Lånekassen i skyen

4. juni 2020

2020
Bank og forsikring
Offentlig
Nyhet

SINTEF velger Sopra Steria

23. januar 2020

2020
Offentlig
Nyhet
Vil du vite mer?
Lars Ødegaard
Lars Ødegaard Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge

Feltene merket (*) må fylles ut

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*