Illustrasjonsbilde offentlig

Offentlig

Vi gjør det lettere for innbyggerne å bruke offentlige tjenester 

Digitalisering reduserer dobbeltarbeid og gjør tjenestene bedre for sluttbrukerne. Regjeringen setter rammene for å øke tempoet i arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester. Målet er å forenkle, fornye og forbedre.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria har lange tradisjoner som rådgiver og IT-partner til offentlig sektor. Vi er stolte av å bistå flere av Norges største offentlige organisasjoner med digital endring. Tjenestene og kompetansen vår er med på å skape en bedre og mer effektiv digital hverdag, og et bedre Norge.

I Norge og i Europa

På europeisk nivå samarbeider mer enn 50 departementer og 60 offentlige organer med Sopra Steria. Grunnlaget for den sterke posisjonen vår, både nasjonalt og internasjonalt, er solid erfaring og kjennskap til utfordringene i offentlig sektor. Gjennom mer enn 50 år har vi lært å kjenne dem fra innsiden.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Prosjekter innen offentlig

Norad og Sopra Steria hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

Rælingen kommune: Hvordan rigge seg for den digitale fremtiden?

Digitale Gardermoen (DGI): 900 elever uteksaminert på ny digital arbeidsflate

Utlendingsdirektoratet (UDI): Schrems II-vurdering for personvern

Nobels Fredssenter: Engasjerer til fredsarbeid med sitt digitale univers

KLP: Å snakke kundens språk om SAP

Bærum kommune: Ekstern gjennomgang av NAV Bærum

OsloMet: Fremtidens campusutvikling satt i system

Norges Røde Kors: Digital leksehjelp videreutviklet med brukeren på lag

Meninger om tema offentlig

| Rasmus Reinvang

Klima og bærekraft: Hva kan kommuner lære av næringslivet?

| Ola Grønning

Større statlige digitaliseringsprosjekter bør finansieres som forskning og utvikling

| Ragnhild Ljosland

Digitaliseringsgevinst uten politisk oppvask

| Ragnhild Ljosland

Utredningsinstruksen: Hemmende eller driver for innovasjon?

| Tobias Studer Andersson

Offentlig sektor må ta del i dugnaden gjennom å bruke startups!

| Johannes Brodwall

Stoppe korona med hjelp av telefonen og samtidig sikre personvern?

| Elin Vik, Lars Ødegaard

NAV bør være en samfunnskritisk funksjon

| Lars Ødegaard

Gratulerer med ny jobb, Linda Hofstad Helleland!

4 konkrete råd: Slik kan du sikre en god anskaffelsesprosess

Nyheter innen tema offentlig

Skal gjøre Oslo til et forbilde innen sirkulær økonomi
2024
Offentlig
Nyhet

Utvikler nye skybaserte løsninger for å avdekke kampfiksing
2024
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria hjelper Norsk Tipping opp i skyen
2023
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria signerer storkontrakt med politiet
2023
Offentlig
Nyhet

Skal forvalte og videreutvikle Sjøfartsdirektoratets digitale tjenester
2023
Offentlig
Nyhet

Skal hjelpe ofre for vold i hjemmet
2022
Offentlig
Nyhet

Vil du vite mer?

Lars Ødegaard
Lars Ødegaard
Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge