Illustrasjonsbilde offentlig

Offentlig

Vi gjør det lettere for innbyggerne å bruke offentlige tjenester 

Digitalisering reduserer dobbeltarbeid og gjør tjenestene bedre for sluttbrukerne. Regjeringen setter rammene for å øke tempoet i arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester. Målet er å forenkle, fornye og forbedre.

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria har lange tradisjoner som rådgiver og IT-partner til offentlig sektor. Vi er stolte av å bistå flere av Norges største offentlige organisasjoner med digital endring. Tjenestene og kompetansen vår er med på å skape en bedre og mer effektiv digital hverdag, og et bedre Norge.

I Norge og i Europa

På europeisk nivå samarbeider mer enn 50 departementer og 60 offentlige organer med Sopra Steria. Grunnlaget for den sterke posisjonen vår, både nasjonalt og internasjonalt, er solid erfaring og kjennskap til utfordringene i offentlig sektor. Gjennom mer enn 50 år har vi lært å kjenne dem fra innsiden.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Prosjekter

Rælingen kommune: Hvordan rigge seg for den digitale fremtiden?

Digitale Gardermoen (DGI): 900 elever uteksaminert på ny digital arbeidsflate

Nobels Fredssenter: Engasjerer til fredsarbeid med sitt digitale univers

KLP: Å snakke kundens språk om SAP

Bærum kommune: Ekstern gjennomgang av NAV Bærum

OsloMet: Fremtidens campusutvikling satt i system

Norges Røde Kors: Digital leksehjelp videreutviklet med brukeren på lag

Kreftforeningen: Fra målstyring til Debatten på NRK

Blogger

Klima og bærekraft: Hva kan kommuner lære av næringslivet?

| Rasmus Reinvang

Større statlige digitaliseringsprosjekter bør finansieres som forskning og utvikling

| Ola Grønning

Digitaliseringsgevinst uten politisk oppvask

| Ragnhild Ljosland

Utredningsinstruksen: Hemmende eller driver for innovasjon?

| Ragnhild Ljosland

Offentlig sektor må ta del i dugnaden gjennom å bruke startups!

| Tobias Studer Andersson

Stoppe korona med hjelp av telefonen og samtidig sikre personvern?

| Johannes Brodwall

NAV bør være en samfunnskritisk funksjon

| Elin Vik, Lars Ødegaard

Gratulerer med ny jobb, Linda Hofstad Helleland!

| Lars Ødegaard

Den digitale borger og klarspråk

Nyheter

Skal forvalte og videreutvikle Sjøfartsdirektoratets digitale tjenester

2023
Offentlig
Nyhet

Skal hjelpe ofre for vold i hjemmet

2022
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria blir strategisk digitaliseringspartner for fem østlandskommuner

2021
Offentlig
Nyhet

Universitets- og høgskolesektoren tar steget inn i skyen

2021
Offentlig
Nyhet

Bygger fremtidens kommune i Sarpsborg

2021
Offentlig
Nyhet

Sopra Steria utviklet regjeringens nye bistandsportal

2020
Offentlig
Nyhet

Vil du vite mer?

Lars Ødegaard

Lars Ødegaard

Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge