Skal gjøre Oslo til et forbilde innen sirkulær økonomi

| minutter å lese

Etter en vellykket pilot for å få slutt på kasting av møbler, har Oslo kommune valgt å anskaffe en innovativ digital ombruksplattform. Den norske startupen Loopfront leverer den tekniske løsningen, mens Sopra Steria skal rådgi kommunen for å skape varige endringer for ombruk.   

Oslo kommune, som er Norges største innkjøper etter den norske stat, vil i løpet av kort tid realisere både økonomiske og klimamessige gevinster gjennom ombruksplattformen Loopfront. Mens det i fjor ble brukt over 100 millioner kroner på innkjøp av møbler og inventar, kan kommunen forvente kostnadsbesparelser på titalls millioner allerede første år. I tillegg vil ombruk framfor å kjøpe nytt, sikre CO₂-besparelser og redusere avfall.   

– Jeg har store forventninger til gevinstene vi kan oppnå med ombruksplattformen, også utover omfanget i pilotprosjektet, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).   

Vil utvide bruken 

Pilotprosjektet var begrenset til møbler og inventar, og ombruksplattformen vil i første omgang bli brukt på samme felt. Det blir nå mulig for kommunale virksomheter som skoler, sykehjem og kommunale tjenestekontorer, å registrere møbler de ikke lenger trenger. Disse blir tilgjengeliggjort på en intern markedsplass, hvor virksomheter som har behov for møbler kan bestille. Plattformen vil være gratis å bruke, og etter hvert ønsker byrådet å ta den i bruk også på helt andre områder.  

– På sikt ser vi for oss at løsningen skal utvides til å inkludere både transporttjenester, lagerløsninger og reparasjonstjenester. Vi må tilrettelegge for at ombruk skal være enklest mulig i kommunen, for å oppnå byrådets ambisjon om å gjøre Oslo til et forbilde innenfor sirkulær økonomi, forteller Bjercke.  

Sopra Steria som tilrettelegger 

Store, etablerte virksomheter leter hele tiden etter nye og bedre måter å løse ting på. Samarbeid med startup-miljøer kan være en god metode for å sikre innovasjon og få tilgang på nye løsninger raskere.   

– Men det er ikke nødvendigvis uproblematisk for en liten oppstartsbedrift og en svær organisasjon å finne felles metoder for samarbeid, eller gode måter å implementere nye løsninger på. Og det er her vi kommer inn, forklarer Tobias Studer Andersson som leder satsningen Scale up, et spydspissmiljø for åpen innovasjon i Sopra Steria.  

Åpen innovasjon er en metodikk som går ut på å kombinere intern kompetanse med ekspertise fra eksterne partnere, for å øke innovasjonstakten.   

Fra pilot til verdiskapning 

Sopra Steria Scale up hjelper store, etablerte virksomheter med å utforske og skalere løsninger sammen med innovative vekstbedrifter. Å forene styrkene til ulike aktører i samme økosystem, kan skape enorm innovasjonskraft – og leder gjerne til pilotprosjekter. Men skal steget tas fra pilot til full implementering, øker kompleksiteten betraktelig. Og her kan Sopra Steria Scale up bidra.  

– Vår kompetanse bidrar til å redusere risiko for alle involverte parter. Loopfront har et sylskarpt produkt, som gjør ombruk og bedre ressursutnyttelse enklere. Men skal en digital løsning skape varig endring, må det omfattende innsats til – på alle nivåer i organisasjonen. Vår rolle er å ta det hele videre fra piloten, og sikre at Oslo kommune kan hente ut effekt og verdi framover, forklarer Studer Andersson.   

Loopfront er fornøyd med å ha Sopra Steria med på laget i leveransen til Oslo kommune.  

– Vår plattform er bare et verktøy på vei til målet. Det handler minst like mye om endringer som må til i organisasjonen. Vi er avhengige av å ha med oss en erfaren samarbeidspartner som kan bistå med oppgaver som ikke har med den tekniske løsningen å gjøre. Sopra Steria har spisskompetanse på både bærekraft og implementering, og dette vil bidra til at Oslo kommune får hentet ut faktisk effekt av vår løsning, sier Taru Holm, kommersiell leder i Loopfront.   

Felles visjon 

Implementeringsarbeidet Sopra Steria nå skal i gang med, innebærer alt fra prosjektledelse, endringsledelse og kompetanseheving knyttet til bærekraft, ombruk og sirkulær økonomi.  

– Både Sopra Steria og Loopfront deler Oslo kommunes visjon, og ser frem til å bidra i den betydningsfulle satsingen på sirkulær økonomi. Alle involverte parter er dedikert til å lede an i den bærekraftige utviklingen, og vi er sikre på at arbeidet vil utgjøre en betydelig forskjell både for Oslo kommune, og for samfunnet som helhet, avslutter Holm.

 

På bildet: F.v. Tobias Studer Andersson, leder i Sopra Steria Scale up, finansbyråd Hallstein Bjercke (V) og Loopfronts kommersielle leder Taru Holm.   

Fakta  

Oslo kommune har inngått avtale med oppstartsselskapet Loopfront om etablering av en digital ombruksplattform, og med Sopra Steria om implementering av plattformen. Sopra Steria vil gjennom avtalen bistå med rådgivning knyttet til prosjektledelse, endringsledelse og bærekraftsrådgivning.  

Loopfronts ombruksplattform har som mål å gjøre ombruk enkelt. Plattformen kan brukes for å kartlegge ressursene man sitter på og lage en helhetlig oversikt. Den har en innebygget markedsplass som kan brukes både internt og eksternt, og den sørger for detaljerte rapporter på besparelser i kostnader, avfall og CO₂-utslipp. 

 

Har du spørsmål, kan du også kontakte Tobias Studer Andersson. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia