Oslo Pride AS: Innsikt og kontroll erstatter magefølelse

| minutter å lese

I takt med at Pride-bevegelsen har økt i omfang, og Pride-festivalen blir større og mer populær for hvert år, har også ansvaret for gjennomføringen blitt mer krevende. Det trengs mer innsikt.  

Bakgrunn: Behov for å bli datadrevet 

Samfunnet vårt blir stadig åpnere. Skeiv kjærlighet, mangfold, like rettigheter og menneskeverd er mer akseptert enn noensinne. Hele Pride-festivalen planlegges og driftes av frivillige, med rundt 80 helårsfrivillige og 300 frivillige under selve festivalen. Festivalen eies av FRI Oslo og Akershus, og er for alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet. Festivalen samler over 400 000 deltakere hvert år. 

Arrangørene av Oslo Pride-fetsivalen har de siste årene opplevd en enorm vekst, men hadde ikke tilstrekkelig innsikt i driverne og effektene av denne veksten. De trengte verktøy for å kunne fortsette å gjennomføre vellykkede Pride-arrangementer. Kontroll på kostnader, inntekter, salg, budsjett og balanse var viktig for å kunne levere en enda bedre, mer effektiv og bærekraftig festival år etter år.   

Verdi: Datadrevet innsikt for god gjennomføring 

Verdien kommer i første rekke av at data med høy kvalitet blir tilgjengelig. Det er ikke oppsett av plattform eller valg av komponenter som er avgjørende for verdiskapingen, det er hvordan dataene deles og tas i bruk som kan gi et konkurransefortrinn.  

Dette prosjektet har lagt grunnlaget for en god gjennomføring av årets Pride 2024, sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.
 

Ved hjelp av “Infrastruktur som kode” (IaC) kan Sopra Steria FAST sette opp en dataplattform på noen få timer. Dette er en plattform som vi har levert mange ganger, og som er testet og godkjent som beste praksis av blant annet Microsoft.  

Når oppsettet av plattformen er en så enkel sak, kan vi sammen med kunden bruke kreftene på innhenting og transformasjon av data. Med en fleksibel, smidig og tilpasningsdyktig plattform i bunnen, så kan vi levere innsikt og kontroll via rapporter fra Power BI på toppen. 

Det er dette vi kaller: «Data-platform-in-a-box». 

Sopra Steria FAST sin finansielle rapporterings«modul» bygger på de samme prinsippene. Det er ikke utseende eller form på rapporten som skaper konkurransefortrinn, det er dataene og kvaliteten på dem. Vi har derfor utarbeidet flere ulike fag-/bransje-rapporteringsmaler som vi gjenbruker.  

I tillegg til finansielle tall og rapporter som gir oversikt og kontroll, kan Oslo Pride også glede seg over en sanntids-app som viser salg av drikkevarer og produkter fra Pride sine barer og pop-up-stores under selve festivalen. Med denne appen, kan både personell og varer til de ulike barene styres mer effektivt på festivalområdet. Køer unngås, og gjestene vil oppleve en bedre flyt.  

Hva bisto Sopra Steria med? 

Godt samarbeid, åpen kommunikasjon og tillit er byggesteinene til et godt samarbeid. Sopra Steria FAST har bistått fra A til Å; helt fra å opprette en Azure tenant i bunnen til å skape en fullverdig Databricks-basert zero-trust-arkitektur med Power BI-rapporter på toppen.  

Med kombinasjonen av vår «Data-platform-in-a-box» og vår finansielle rapporterings“modul" i Power BI, har kunden fått oversikt over resultat og balanse ned på transaksjonsnivå. De kan derfor også følge opp et bredt spekter av måleindikatorer (KPIer). 

Opphavsrett alle bilder: Oslo Pride og fotograf   


Ordforklaringer 

  • Azure tenant – et område i Azure-skyen
  • Databricks-basert zero-trust-arkitektur = En dataplattform med Databricks som transformasjonsverktøy. Plattformen implementeres med beste praksis for sikkerhet; blant annet brannmur på nettverk og rollebasert tilgangsstyring på alle Azure-ressurser. 

Sopra Steria FAST

Sopra Steria FAST tilbyr tverrfaglige team som en tjeneste. Fordelene med det er:

  • Kompetansen kunden trenger, når de trenger den
  • Standardisering, automatisering og gjenbruk
  • Forutsigbarhet
  • Produktteam eller kapasitetsteam
  • Fleksibilitet og kontinuitet
  • Etablerte, smidige team 

 

Vil du vite mer? Ta kontakt

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle