Norad og Sopra Steria hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

| minutter å lese

Kortversjonen:

Les om hvordan Norad og Sopra Steria bruker kunstig intelligens og skyteknologi for å styrke barns leseferdigheter.

Visste du at blant barn som bor sør for Sahara, er det kun én av ti 10-åringer som kan lese en enkel setning selv om flesteparten har gått på skole i flere år? Sammen sørger Direktoratet for Utviklingssamarbeid (Norad) og Sopra Steria for læringsressurser av høy kvalitet på et språk barna forstår. 

Bakgrunn: Bekjempe analfabetisme 

Bare én av ti 10-åringer i Afrika sør for Sahara kan lese en enkel setning, til tross for at mange har fullført flere års skolegang. Det betyr at rundt 617 millioner barn og unge ikke når et minimumsferdighetsnivå i lesing og matematikk, ifølge UNESCOs estimater. 

GDL er et ambisiøst prosjekt ledet av Norad og Sopra Steria, som i fellesskap ønsker å bekjempe analfabetisme blant barn ved å utnytte i KI og skyløsninger for å gjøre tilgjengelig et stort utvalg åpne læringsressurser.

Det globale digitale bibliotek (GDL) bruker teknologi til å løse utfordringer ved å oversette og lage nye pedagogiske læringsressurser på barns morsmål.

Prosjektet er i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 4, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle og forbedre grunnleggende lesing, skriving og regning.

Målet med Det globale digitale bibliotek (GDL) er å gi barn læringsressurser på en trygg, åpen og inkluderende digital plattform, oversatt og tilgjengelig både på majoritets- og minoritetsspråk.

Verdi for verden: KI skaper nye pedagogiske ressurser

Det globale digitale bibliotek (GDL) er et samarbeidsprosjekt med globale aktører som Unesco, Unicef, The Global Book Alliance og Creative Commons.

Biblioteket inneholder mer enn 11 000 lese- og matematikkressurser, oversatt til mer enn 140 minoritets- og majoritetsspråk fordi vi vet at barn lærer best på morsmålet. Prosjektet gir flere barn og unge tilgang til læringsressurser på et språk de bruker og forstår.

Innholdet har åpen kildekode, er tilgjengelig for alle, og laget for lærere, foreldre og utgivere, og viktigst av alt, barn. Det er tilgjengelig på alle mobile enheter og kan brukes i frakoblet modus.

I tillegg til barnebøker har GDL nå også matematikkspill og videoer for barn i alderen 6 til 12 år basert på innhold fra Khan Academy.

Innholdet er laget av Sopra Steria-ansatte med pedagogisk og matematisk bakgrunn. Mange av spillene har flotte illustrasjoner som bidrar til læring gjennom tekst og visuelle elementer.

 

Samarbeidsprosjekt

Det globale digitale bibliotek (GDL) er et samarbeidsprosjekt med globale aktører som Unesco, Unicef, The Global Book Alliance og Creative Commons.

Biblioteket inneholder mer enn 11 000 lese- og matematikkressurser, oversatt til mer enn 140 minoritets- og majoritetsspråk fordi vi vet at barn lærer best på morsmålet.

Prosjektet gir flere barn og unge tilgang til læringsressurser på et språk de bruker og forstår. Innholdet har åpen kildekode, er tilgjengelig for alle, og laget for lærere, foreldre og utgivere, og viktigst av alt, barn. Det er tilgjengelig på alle mobile enheter og kan brukes i frakoblet modus. I tillegg til barnebøker har GDL nå også matematikkspill og videoer for barn i alderen 6 til 12 år basert på innhold fra Khan Academy.

Innholdet er laget av Sopra Steria-ansatte med pedagogisk og matematisk bakgrunn. Mange av spillene har flotte illustrasjoner som bidrar til læring gjennom tekst og visuelle effekter.

Strategisk markedsføring for å heve GDL-profilen

Sopra Steria utvikler også en web-plattform for å drifte alle læringsressursene, og bruker kunstig intelligens til å oversette og produsere nye ressurser. 

Sopra Steria bidrar til bibliotekets synlighet gjennom strategisk markedsføring, direkte kontakt med viktige partnere og workshops. Deres IT-spesialister har videre laget interaktive spill for å gjøre læringen morsommere.

Prosjektteamet jobber også med å lage leseopplæringsressurser, blant annet i form av enkle interaktive bøker, i første omgang på engelsk, indonesisk og vietnamesisk. Disse publiseres i 2024. Prosjektteamet samarbeider dessuten med partnere for å oversette bøker og matematikkspill til forskjellige språk, men også for å sørge for økt bruk av læringsressursene.

I dag har biblioteket mer enn 670 000 brukere, hovedsakelig i Afrika og Asia, og dette er bare begynnelsen.

Skyteknologi for å skape et bærekraftig digitalt bibliotek

Selv om biblioteket har innhold på rundt 140 språk, har det kapasitet til å ta imot innhold på rundt 300 språk.

I fjor førte oversettelseskampanjen "Translate a Story" til at mer enn 700 barnebøker ble oversatt til 12 ghanesiske og 29 indonesiske språk. Dette ble gjort i nært samarbeid med Unesco-team i Frankrike, Ghana og Indonesia, og regjeringene i landene.

Et pilotskoleprogram der ressursene testes over en periode på minimum 6 uker i tett samarbeid med lærere, lanseres i Sør-Afrika, Etiopia og Vietnam i 2024. Pilotprosjektet vil gi ytterligere data og innsikt om bruk, hvordan barn lærer og hvordan vi kan forbedre GDL.

Målet er et bærekraftig bibliotek som kan vedlikeholdes og driftes av partnere, skoler og lærere. Ressursene er utformet slik at de kan brukes på skoler og i barnas fritid, på biblioteker og hjemme.

Test-og-lær-plattform-metodikk

Jevnlige tilbakemeldinger fra lærere og elever som bruker ressursene vil gi oss muligheter til kontinuerlig å forbedre og utvikle ressursene. Lærerne vil også kunne lage egne ressurser til biblioteket.

Sopra Steria-utviklerne forbedrer GDL-plattformen, tilpasser H5P-interaktiviteter, samt forenkler nedlastings- og delingsløsninger. Vi bruker en test-og-lær-tilnærming der tilbakemeldinger fra brukerne er utgangspunktet for å gjøre plattformen så brukervennlig som mulig for målgruppen. Dette arbeidet gjøres sammen med designere og innholdsteam.

Innsikt, illustrasjoner og landingssider 

Interaksjonsdesignere skaper flyt og forbedrer plattformen og ressursene basert på regelmessige brukertester utført av barn og unge i Afrika og Asia. Vi har bidratt med tusenvis av illustrasjoner som brukes på nettstedet, landingssider og kampanjer på sosiale medier.

Målgruppen er langt fra Norge geografisk sett og i mange tilfeller kulturelt, og det å være tett på gjennom samtaler, intervjuer, observasjon og brukertesting har gitt verdifull innsikt i utviklingsprosessen.

Datainformert markedsføringsstrategi

Markedsføringsspesialistene våre har kjørt datadrevne markedsføringskampanjer rettet mot markedene i Rwanda, Ghana og Kenya i flere år. Målet har vært å nå foreldre og lærere for å skape bevissthet, trafikk og å øke bruken på plattformen. Med en datadrevet tilnærming bygger vi strategier basert på data og innsikt.

Sopra Steria har produsert videoer og dynamisk annonseinnhold med visuelt materiale til kampanjer som “Hei lærer!” og “Hei foresatt”, ved hjelp av forskjellige formater og annonseplasseringer som spiller på styrkene og egenskapene til hvert sted i kanaler som Google Ads, Facebook, Instagram, Displaynettverket og YouTube.

Tall og statistikk samles inn og analyseres i Google Looker Studio, slik at vi kan justere måleindikatorer (Key Performance Indicators - KPIer) og vurdere suksess basert på målene som er satt for hver kampanje.

I tillegg synkroniseres kampanjene slik at de kjøres sammen med relevante internasjonale utdanningskonferanser med geografisk målretting. For eksempel dedikerte sosiale kampanjer under Digital Learning Week i Paris og MEducation Alliance i Washington, for å bygge merkevarebevissthet for plattformen hos mulige fremtidige partnere.

Sopra Steria produserer også innhold til ukentlig publisering på sosiale medier, X (Twitter) og LinkedIn, for å spre innholdet på plattformen.

Vi ønsker flere brukere, større rekkevidde og mer innhold, spesielt spill og interaktive læringsressurser. Potensialet for at teknologien bidrar her er enormt.

Bruk av teknologi er en enestående sjanse til å demokratisere utdanning, for til syvende og sist fortjener alle barn retten til å lære, uavhengig av hvor de bor.

 

Skjermbilde fra læringsressurseneToppbildet fra brukertesting i Bac Ha, Vietnam: Christopher Brandt, Norad

Cecilie Eftedal

Cecilie Eftedal

Seniorkonsulent

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle