Biodrone: Dronetjenester kan revolusjonere skogbruket

| minutter å lese

State of the art-teknologi med droner og kunstig intelligens gjør at Biodrones løsninger kan bidra til et bærekraftig presisjonsskogbruk. Sopra Steria bidro i prosjektet med en webbasert løsning der kundene kan bruke kunstig intelligens for å erstatte manuelle prosesser.  

Kundens situasjon 

Biodrone er spesialisert på dronetjenester innen skog- og jordbruksbransjen. De leverer en rekke bærekraftige og  
innovative løsninger, og tar oppdrag i hele landet. Deres tjenester inkluderer kartlegging, såing, sprøyting og gjødsling fra lufta. 

Moderne og bærekraftig skogbruk handler om å måle og analysere skogen, slik at vi kan utnytte og ta vare på ressursene i den på mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Biodrone ønsket å lage en enkel og tilgjengelig metode for analyse av skog ved hjelp av droner og kunstig intelligens for å bidra til et bærekraftig presisjonsskogbruk.  

Dette gjøres ved å lage en webportal som kan brukes av alle i skogbruket, uten at de trenger kompetanse i geografisk informasjon (GIS), fotogrammetri eller kunstig intelligens (AI).  

Biodrone_1200x630

 

Verdi for kunden 

Med denne løsningen fra Biodrone kan kundene deres fly droner over skogen, ta bilder og laste opp til webportalen. De får et tetthetskart som beskriver antall per treslag og snitthøyde per treslag. Dette gir betydelig informasjon, og er mye mer nøyaktig enn den manuelle metoden som brukes i dag. 

Skog krever kontinuerlig forvaltning. Mange hendelser krever tiltak som må iverksettes relativt raskt for å sikre god skoghelse - en forutsetning for effektivt og bærekraftig skogbruk. Derfor er det viktig å raskt kartlegge, identifisere og uføre tiltak for å redusere konsekvensen av for eksempel trefall, toppbrekk og kjøreskader. Vindfall og toppbrekk skal i tillegg rapporteres til forsikringsselskaper, og i Biodrone sin webportal kan du enkelt få oversikt over endringene. Kjøreskader er tidkrevende å identifisere og måle, men har en stor effekt på fremtidig beplantning, drenering og skogens helse. 

Uønskede plantearter, eller sykdom i plantene, kan ha en stor betydning for skogens tilstand hvis ikke oppdaget tidlig nok. Identifikasjon av disse er tidskrevende og i mange tilfelle helt tilfeldig; da er det ofte for sent. 

Dette prosjektet gjør at Biodrone kan tilby en innovativ tjeneste for alle i skognæringen fra skogeier, via samvirke og entreprenører til forvaltning. Løsningen åpner opp for nye muligheter til å drive effektivt og bærekraftig presisjonsskogbruk. Brukerne kan standardisere rapportering og dokumentasjon, som er viktig i dialog mellom ulike aktører. 

Sopra Steria viser en urokkelig profesjonalitet i alle deler av prosjektet. Fagfolkene deres har et høyt nivå av kompetanse og ekspertise. Dette sikrer presisjon og oppmerksomhet på detaljer i prosjektet. De har også vist en utrolig evne til å tilpasse seg nye omstendigheter, både når det gjelder endrede prosjektkrav eller å møte uventede utfordringer. Sopra Steria har en klar og effektiv kommunikasjonsstil preget av åpenhet, samarbeid og tillit. Alt dette gjør det til en glede å jobbe med dem, sier CEO Atilla Haugen, i Biodrone AS. 


I dag bruker kunder portalen til å analysere flere hundre skogsområder i Norge og Sverige. Biodrone har også sikret avtale om kontinuerlig kartlegging og analyse for Trøndelag fylkeskommune, noe som betyr overvåking av titusenvis av hektar per år. Lignende avtaler er på gang med Oslo og Viken. Verdens største droneprodusent, DJI, har også inngått samarbeid med Biodrone som sin partner innen skogbruk. Sammen skal de demonstrere hvordan droner kan brukes for å revolusjonere skogbruket.  

Skogeier 

Skogeiere kan kartlegge egen skog og be om pristilbud fra flere aktører, eventuelt utføre selv basert på dronedata. Nå har skogeiere mulighet for mer nøyaktig kartlegging av mye større områder. De kan spore utvikling over tid for å bekrefte effekten av tiltakene og får bedre grunnlag for å sikre beste pris fra flere entreprenører. 

Entreprenør 

Entreprenører bruker portalen som et arbeidsverktøy for å avdekke hvor det er behov for tiltak og kalkulere pris og tidsbruk på ungskogpleie. Dette gir en pris som er beregnet på mer utfyllende informasjon og derfor mest konkurransedyktig. Entreprenørene kan dokumentere fullførte arbeid og bevise effekten. 

Forvaltning 

Skogforvaltere bruker plattformen som et verktøy i dokumentasjon av utført foryngelse og ungskogpleie, og for å øke egen effektivitet i dette arbeidet. Dette gir mer kontroll og overvåkning av tiltakene, og mer nøyaktige tiltak betyr lavere kostnader. Gjennom å identifisere uønskede plantearter tidligere kan skogforvaltere iverksette tiltak for å forhindre spredning. 

Sopra Sterias bidrag 

Prosjektet benytter seg av state-of-the-art teknologi innen kunstig intelligens fra Amazon Web Services for å gjenkjenne skog- og plante-sorter fra bilde tatt med drone fra opptil 200 meters høyde. Sopra Steria utvikler AWS-infrastruktur for trening, testing og validering av maskinlæringsmodeller. Systemet støtter også finjustering av modellene (aktiv læring), som er nødvendig når bilder er tatt i forskjellig lys, sesong, vinkel og med forskjellig kamerasensor. I tillegg kan kunden trene helt egne modeller som kan brukes til kartlegging og analyse av objekter.

Hensikten med portalen er å tilby skogbruket et enkelt og intuitivt system som tar i bruk droneteknologi i skogbruk. Det skal være like enkelt å bruke for alle, uansett kompetanse.  

Sopra Steria har utviklet en webbasert løsning der kunden kan laste opp bilder eller video, prosessere data, og bruke kunstig intelligens for å erstatte ellers manuelle prosesser. Kunden får flere måter å analysere bildene og se på statistikk i et kartbasert grensesnitt.  

Prosjektet benytter seg av state-of-the-art teknologi innen kunstig intelligens for å gjenkjenne skog- og plante-sorter fra bilde tatt med drone fra opptil 200 meters høyde. Vi utvikler infrastruktur for trening, testing og validering av maskinlæringsmodeller. Systemet støtter også finjustering av modellene (aktiv læring), som er nødvendig når bilder er tatt i forskjellig lys, sesong, vinkel og med forskjellig kamerasensor. I tillegg kan kunden trene helt egne modeller som kan brukes til kartlegging og analyse av objekter. 

Fakta: 

  • Fotogrammetri er læren om måling i fotografiske bilder, fotogrammer, for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet av fotografert objekt. 
  • Hvordan kan vi best utnytte og ta vare på en skog?
    Det er utfordrende å få overblikk over tilstanden på en skog eller et stort jordbruksområde. Satellittbilder har for dårlig kvalitet, helikopter er kostbart og lite miljøvennlig, og derfor er den vanligste måten fortsatt å gå til fots å ta stikkprøver. Skogpleie handler om å stelle skogen for å sikre god produksjon og valgmuligheter i fremtiden. Dette inkluderer rydding av spesifikke treslag for å sikre produksjon av tømmer av høy kvalitet, eller optimalisering av tetthet gitt i antall trær per dekar.  

Alistair Brown

Alistair Brown

Head of Business Analytics

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle