- Vi vil bidra til å gjøre norske kommuner enda bedre å bo i

| minutter å lese

Sopra Steria har signert avtale med Drammen kommune om drift og digitalisering. 

Kommunesektoren møter krevende utfordringer i årene framover; knapphet på teknologisk kompetanse, cybersikkerhet og nye trusler, modernisering av digitale tjenester samtidig med daglig drift og økte forventninger fra innbyggerne.  

Drammen kommune er nyeste tilvekst til Sopra Sterias kundeliste i kommunal sektor. Selskapet skal levere et bredt spekter av driftstjenester innenfor IT-området de neste årene til hele kommunen og dens ansatte. Dette er en viktig milepæl i Sopra Sterias strategiske tilnærming til kommunal sektor, hvor driftstjenester er et viktig satsningsområde sammen med applikasjonsmodernisering og rådgivning. 

Til innbyggernes gode 

- Vi vil bidra til å gjøre norske kommuner enda bedre å bo i. Vårt mål er å fornye, forenkle og forbedre kommunens tjenester til innbyggerne, næringslivet og frivilligheten. Utvikling av digitale tjenester er et viktig steg på veien for å få til det, sier Lars Ødegaard, sektordirektør for offentlig sektor i Sopra Steria.  

 

Vårt mål er å fornye, forenkle og forbedre kommunens tjenester til innbyggerne, næringslivet og frivilligheten.

 

Gjennom samarbeidet får Drammen kommune driftet og forvaltet IT-tjenestene sine sammen med Norges ledende tjenesteleverandør, slik at kommunen kan drive tjenesteutvikling nærmere innbyggerne. 

- Ansatte skal ikke erstattes av maskiner, men automatiserte prosesser og effektiv drift vil gi dem mer tid til innbyggere og brukere, sier Ødegaard.  

Dette skal Sopra Steria bidra med i Drammen kommune 

Leveransene innebærer hele verdikjeden fra sluttbrukersupport, telefoni, PC- og klienthåndtering til infrastruktur- og applikasjonsdrift, skyhåndtering og cyber-sikkerhet. Selskapet skal sørge for stabilitet, forutsigbarhet og informasjonssikkerhet i driften av kommunens IT-systemer, samt gi gode råd om strategiske teknologivalg. 

I tillegg skal Sopra Steria hjelpe kommunen med å operasjonalisere prosjektet «Drammen til sky», som handler å få dagens IT-systemer over i en skyplattform. Det er et viktig steg i kommunens langsiktige digitaliseringsstrategi, og et tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet. 

Fantastisk utvikling 

Sopra Steria er et ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. De siste årene har selskapet vokst betydelig også innenfor standardiserte IT-driftstjenester, såkalt Managed Services.  

– Jeg tror vi nå er Norges største IT-tjenesteleverandør og vi har en veldig god vekst innen både offentlig og privat sektor. Et nylig eksempel er lokal etablering innen marine driftstjenester i Bergen. Vårt fokus på å være en partner for våre kunder i den digitale transformasjonen gjør at kundene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Vi er veldig glade for å få med Drammen på laget sammen med andre kommunale kunder som Oslo kommune, Trondheim kommune og Digitale Gardermoen, sier Mikkel Berg Vars, direktør for drift og tjenesteproduksjon i Sopra Steria. 

- Da Sopra Steria etablerte seg med kontor i Drammen for snart tre år siden, var det med bakgrunn i utviklingen i regionalt næringsliv og offentlig sektor. Vi setter stor pris på å inngå samarbeid med en stor og fremoverlent kommune som Drammen og gleder oss til å dele av vår kunnskap innen IT og digitalisering, avslutter Lars Ødegaard. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia