NAV bør være en samfunnskritisk funksjon

av Elin Vik - Direktør innen forretningsrådgivning
av Lars Ødegaard - Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge
| minutter å lese

Konsekvensene av de strenge tiltakene vi har innført i forbindelse med koronavirusutbruddet, vil treffe oss hardt. Dersom vi ikke har et velfungerende velferdssystem, spesielt knyttet til utbetaling av sykepenger, dagpenger og andre livsoppholdsytelser som nå har stor pågang, kan konsekvensene bli store. 

I skrivende stund har det kommet over 225.000 søknader om dagpenger, og med de beregningene som arbeidsgiverorganisasjonene har gjort, er dette nok bare starten. Det å miste inntekten sin i korte eller lengre perioder er dramatisk nok for enkeltindividet, og vår trygghet ligger i velferdsordningene hos NAV. Det gjør oss bekymret.   

  • Hva skjer hvis NAV ikke har den nødvendige kapasiteten til å behandle alle søknader som nå strømmer inn? 
  • Hvor lang tid tåler individet å vente på utbetaling av dagpenger eller sykepenger?  
  • Hvor lang tid går det før flerfoldige tusen står helt uten penger på konto og må søke sosialstønad?  
  • Hvor lang tid går det før dette ender i menneskelige tragedier? 
NAV er selvsagt i gang med å omprioritere sine ressurser, og har allerede gjort en rekke tiltak. Dette er helt nødvendig, for uten NAV stopper faktisk samfunnet opp i en slik krise som den vi er inne i. Man kan derfor spørre seg selv, hvorfor er ikke våre velferdstjenester og NAV definert som kritisk samfunnsfunksjon? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har definert 14 samfunnskritiske funksjoner. På listen er ikke NAV med. Vi trenger at de NAV ansatte er på jobb, at barnehagene er åpne for deres barn. Samfunnet vårt trenger at NAV prioriteres, og betraktes som en kritisk samfunnsfunksjon. Og vi trenger at NAV får den støtte som de nå trenger. 

Vi må alle bidra 

Du som søker dagpenger eller arbeidsgiver som må permittere, kan også gjøre noe for å avhjelpe situasjonen. Du kan bidra til god datakvalitet. Gi NAV korrekt og oppdatert informasjon.  

Alle kan gjøre litt, og så håper vi at resten av det offentlige Norge gjør sitt, og vurderer NAV som en samfunnskritisk funksjon.
Search

Se alle blogginnleggene våre