Innlandet fylkeskommune: Phusicos VR – Virtuell virkelighet mot klimakatastrofer

| minutter å lese

Virtuell virkelighet for virkelig læring: Teknologi som bidrar til å utdanne, påvirke og gå fra tanke til handling.

Bakgrunn for prosjektet

Klimaendringer tvinger hele samfunn til å tenke nytt om hvordan de skal planlegge bygninger, infrastruktur, og hele byer og regioner. Naturbaserte løsninger (NbS) har som mål å hindre klimakatastrofer som oversvømmelser ved å bruke naturen mer enn menneskeskapte løsninger. 

Phusicos VR, er et samarbeid mellom Innlandet Fylkeskommune og Norges Geotekniske Institutt (NGI), og skal ta i bruk virtuell virkelighet (Virtual Reality/VR) for å fremme naturbaserte løsninger hos beslutningstakere og entreprenører. Det skal bli et lærerikt og effektivt kommunikasjonsverktøy som bidrar til å håndtere klimarelaterte farer. Vi har bistått med design og utvikling av løsningen – spennende teknologi i form av en VR-app.


Hvert sted og scenario gir brukeren en realistisk og fascinerende opplevelse av ekstreme værforhold. Brukeren kan for eksempel oppleve et skred og deretter få en rekke forslag til hvordan denne katastrofen kunne vært unngått eller fått mindre følger. I dette tilfelle kunne det ha vært plantet trær for å hindre raset.

Utfordringen: Påvirke beslutningstagerne på en engasjerende og tilgjengelig måte 

Naturbaserte løsninger er en viktig brikke i å beskytte og bedre biologisk mangfold, blende inn i landskapet, og gi ekstra verdi i tillegg til å sikre innbyggere og infrastruktur. Dersom vi skal få se flere grønne løsninger i landskapet, er det viktig å lære både beslutningstagere og publikum hva naturbaserte løsninger innebærer og hvordan de lages.

Informasjon om klimaendringene og konsekvensene er tilgjengelig for alle, men det krever mer å lykkes med å påvirke, utdanne og engasjere på en effektiv måte. Mange studier viser at virtuell virkelighet er helt perfekt for læring. Når du utsettes for uventede og realistiske scenarier lærer du mer enn å lese eller lytte til fakta. Kan vi lage en minneverdig opplevelse som får alle til å gå fra tanke til handling når det gjelder å forebygge klimakatastrofer? 

Storyboarding er nøkkelen til å utvikle en slik virtuell løsning. Bruk av storyboards i prosessen, gjorde det mulig å skape en engasjerende og altoppslukende opplevelse for brukerne. Dette er en metode som støtter prosessen med å skape interessante kvalitetshistorier med god flyt og historiefortelling.

Hva bidro vi med: En levende VR-app for ekstreme værforhold

Innlandet fylkeskommune og Norges Geotekniske Institutt (NGI) hadde allerede ideen om å teste virtuell teknologi til dette behovet.

Erfarne utviklere og designere fra Sopra Steria samarbeidet tett med kunden for å utforske hvordan denne løsningen kunne skapes. Gjennom smidig metodikk, innsikt om feltet og brukerne og storyboarding, utviklet vi VR-appen.

Appen lar brukerne oppleve et bredt spekter av realistiske scenarier og følger av klimaendringer og ekstreme værforhold. I tillegg til å vise innvirkningen på ulike steder, får brukeren gjennom programvaren også en rekke forslag til hva de kan gjøre for å minske de negative følgene.

PHUSICOS-VR-spillet ble tilgjengelig via Oculus ‘App labs’ i april 2021. Innlandet Fylkeskommune ønsker seg nå midler til videre utvikling av Phusicos VR.

På grunn av koronarestriksjoner, bygget vi et 100 % digitalt, men veldig tett knyttet team. I starten var jeg skeptisk, men det viste seg at det å gjøre alt digitalt ga en mer inkluderende og engasjerende prosess.
Turid Wulff Knutsen, Senior EU-rådgiver, Innlandet Fylkeskommune

Nye versjoner av appen ble gjort tilgjengelig for alle involverte gjennom hele prosjektet. Kontinuerlig leveranse og testing bidro til å skape et resultat som ble støttet av alle involverte.

Verdi for kunden: Meningsfull design og engasjerende opplevelse

I likhet med all teknologi har “immersiv tech” et stort potensial, men er lite verdt om ikke den digitale brukeropplevelsen er på topp og har en klar hensikt. I dette prosjektet, sørget vi for utvikling og design av appen for å støtte opp under målet med å utdanne og påvirke beslutningstagerne til å forebygge ekstreme værrelaterte katastrofer. Vi samlet innsikt fra interessenter og eksperter innen fagfeltet og designet med brukeropplevelse og historiefortelling i tankene. Resultatet ble engasjerende og realistisk med konkrete forslag til tiltak.

Dette er uten tvil det morsomste prosjektet jeg noen gang har jobbet med! Det var fantastisk å oppleve hvordan det proffe teamet hos Sopra Steria lykkes med å forvandle noe så komplekst og teknisk avansert til noe spennende og nært.
Turid Wulff Knutsen, Senior EU-rådgiver Innlandet fylkeskommune.

Bildetekst: Vi utforsket ulike scenarier og intervjuet eksperter på området (geologer, klimaspesialister, osv), og kunne dermed designe realistiske og troverdige opplevelser. Dataene i appen ble direkte importert fra NGI basert på klimaforskningsdata.

Etter lanseringen har PHUSICOS-VR læringsplattform møtt forventningene og fått gode resultater og tilbakemeldinger fra brukerne. Etter testing, har gjennomsnittlig 4,16 av 5 svart at de har fått ny kunnskap, og fått en ny holdning til NbS (Nature-based Solutions). Undersøkelsen viser også gode resultater for VR som læringsplattform (4,75 av 5).*

*Kilde: Report PHUSICOS - According to nature, Deliverable D6.1/DG.2.


Lenke til nyhetssak på soprasteria.no om prosjektet.

Lenke til engelsk versjon på Eggsdesign.com.

Scott Leaman

Scott Leaman

Leder for blandet virkelighet

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle