Offentlig

Regjeringen øker tempoet i arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester. Store samfunnsmessige besparelser kan nås ved å redusere dobbeltarbeid og gjøre tjenestene bedre og enklere tilgjengelig for sluttbrukerne.

Store løft i offentlig sektor

Regjeringens mål er å forenkle, fornye og forbedre ved bruk av IT. Samtidig jobbes det med å skape et bedre og mer mangfoldig tjenestetilbud basert på bruk av offentlige data på tvers av samfunnet.

Vi kan bidra

Sopra Steria har lange tradisjoner som rådgiver og IT-partner til offentlig sektor og bistår i dag mange av de største offentlige organisasjonene. Våre tjenester og kompetanse bidrar til å realisere ambisjonen om en bedre og mer effektiv digital hverdag.

Mange stoler på oss

På europeisk nivå samarbeider mer enn 50 departementer og 60 offentlige organer med Sopra Steria.

Grunnlaget for vår sterke posisjon, både nasjonalt og internasjonalt, er vår solide erfaring og kjennskap til de spesielle utfordringene i offentlig sektor. Gjennom mer enn 50 års virke har vi lært å kjenne dem fra innsiden.

Vil du vite mer?

Lars_odegard_120x120Lars Ødegaard

Business Development Director, Government
Tlf: +47 970 57 972
E-post: lars.odegaard@soprasteria.com