Mann går opp trapp i industribygg

Vi jobber for å gjøre norsk industri smartere, grønnere og mer lønnsom

Det er større muligheter for norsk industri enn på lenge. Tilgang på kompetanse, teknologi og fornybar energi gjør det mer mulig å kombinere norske lønninger med lønnsom industri. Skalerbar, standardisert og innovativ IT er ett virkemiddel. Tettere samarbeid, nye forretningsmodeller og nye, bærekraftige produkter og tjenester er andre muligheter.  

IT skal forenkle og automatisere rutineoppgaver. Forretningsapplikasjonene må ha enklere vedlikehold. Forretningsbeslutninger må tas på grunnlag av oppdatert informasjon. I tillegg må både forretnings- og teknologiprosesser med sine støttesystemer forberede seg på integrere leverandører, samarbeidspartnere og kunder mye tettere. 

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør, og kan bistå innen en rekke fagområder:

Hva bidrar vi med?

Sopra Steria bidrar til endringer i industrien gjennom vår kombinasjon av bransje-, prosess- og teknologikunnskap. Gjennom oppdrag, spesialisert utdanning og interne og eksterne nettverk utvikler vi kompetansen og evnen vår til å lede og støtte endring hos kundene våre.

Vi bistår norsk prosess- og produksjonsindustri med å realisere sitt potensiale ved ulike 4.0-inititativer innen endring, digitalisering og industri. Vi bistår industrien med å analysere sine data slik at de kan ta beslutninger basert på fakta. Vi jobber med organisasjonen og prosesser for å hente effektene. Vi driver restruktureringer, leverandørstrategier, digitaliseringsstrategier samt til 4.0-initiativer som flerkanalstrategier, endrede verdikjeder og målrettede lønnsomhetstiltak. Vi leverer skreddersydd opplæring innen endringsledelse og digitalisering for å øke kundens evne til innovasjon og endring. 

Under pandemier er innovasjon, datadrevet styring og IT-løsninger en enda viktigere del av virksomhetsstrategien for å automatisere og skalere slik at produksjonen holdes i gang. IT-løsninger vil også kunne gi mer arbeidskraft, kutte kostnader og omgå reiserestriksjoner. Det vil bidra til å redusere risiko, gjøre mer for mindre og fortsette samhandling på tvers av landegrenser. 

Nyheter

Grønn digitaliseringsreise for Norsk Kylling

4. oktober 2021

2021
Industri
Nyhet

Snart bruker bilbergeren hologrambriller

6. juli 2020

2020
Industri
Nyhet

Digitalisering i fjøset

29. mai 2019

2019
Industri
Nyhet
Vil du vite mer?
Gunnar Risnes
Gunnar Risnes Kundeansvarlig for handel og service/telekom/medier

Feltene merket (*) må fylles ut

Kontakt oss

Kryss av i boksen for å bekrefte*