Vi gjør norsk industri smartere, grønnere og mer lønnsom

Det er større muligheter for norsk industri enn på lenge. Tilgang på kompetanse, teknologi og fornybar energi gjør det mulig å kombinere norske lønninger med lønnsom industri.

IT kan forenkle og automatisere rutineoppgaver, men applikasjonene må være både enkle å bruke og vedlikeholde. Beslutninger må tas på grunnlag av oppdatert informasjon og gode analyser.

Hva bidrar vi med?

Sammen finner vi løsningene som gir best effekt. Kundene våre får hjelp med å lede og utvikle løsninger som kan gjøre norsk prosess- og produksjonsindustri mer lønnsom.

Vi utvikler hele tiden vår kompetanse gjennom spesialisert utdanning, oppdrag og nettverk. Sopra Steria er din transformasjonspartner, og kan bistå innen en rekke fagområder.

Se alle våre fagområder

Prosjekter innen industri

Kongsberg Maritime: Beslutningsstøtte for optimalisering av fartøyoperasjoner

ReIT: Digitaliseringssamarbeid i renovasjonsbransjen setter ny standard

Hennig-Olsen: Smartere iskrempakning sparer ressurser

Biodrone: Dronetjenester kan revolusjonere skogbruket

Saltdalshytta: Grønnere hyttebygging
 

DNV: Pustet liv i kundereisen

Arkema: Flytter data for alle forretningsprosesser til skyen

VPS: Datadrevet maritim avkarbonisering

Firesafe: Sikrer deg mot brann med personvern på plass

Norflex: Trygg vei inn i Fleksibilitetsregisteret

Yara: Utvikling av fremtidens digitale arbeidsplass

Norsk Kylling: Datadrevet innsikt gir bedre dyrevelferd og mer bærekraft

NOHA: Hjelp til selvhjelp på personvern

MHWirth: Styrker cybersikkerheten offshore

Åkerblå: Eksperten i den andre enden

Mesta: På god vei til å bli en datadrevet virksomhet

Mimiro: Løsninger for morgendagens matproduksjon

Hydro: Innføring av SharePoint med 200 endringsagenter på laget

Automatisering reduserer feil og styrker konkurransekraften

Nyheter med tema industri

Sopra Steria kjøper IT-selskap av DOF Group ASA
2023
Industri
Nyhet

Grønn digitaliseringsreise for Norsk Kylling
2021
Industri
Nyhet

Snart bruker bilbergeren hologrambriller
2020
Industri
Nyhet

Digitalisering i fjøset
2019
Industri
Nyhet

Vil du vite mer?

Gunnar Risnes
Gunnar Risnes
Direktør for forretningsutvikling, retail/telekom/medier