Kongsberg Maritime: Beslutningsstøtte for optimalisering av fartøyoperasjoner

| minutter å lese

Design av et smartsystem som bidrar til å redusere karbonavtrykket.

Med strengere reguleringer og et globalt behov for at næringen skal drive mer bærekraftig, gir Kongsberg EcoAdvisor rederier innsikt i hvordan de kan redusere karbonavtrykket og driftskostnadene sine. Vi har designet brukergrensesnittet for å sikre effektive brukerflyter og en helhetlig brukeropplevelse.

Utfordringen

Å oversette teknologi til et verktøy som er klart for markedet Kongsberg Eco Advisor er et beslutningsstøttesystem som har som mål å optimalisere fartøyets drift, redusere drivstoff-forbruk og karbonavtrykk. Verktøyet er et resultat av et felles forskningsprosjekt «Intelligent Efficiency» mellom Kongsberg Maritime, rederioperatøren DOF Subsea AS (DOF), Sintef, NORCE og Innovasjon Norge. Kongsberg Maritime inviterte EGGS - en del av Sopra Steria, inn i prosjektet for å sikre at teknologien ble omsatt til et levedyktig og brukervennlig verktøy.

– Å jobbe med EGGS og bruke UX-design og designtekning-metoder i dette prosjektet har utfordret mange tradisjonelle tanker rundt hvordan maritime applikasjoner skal se ut. Steffen Kørte, prosjekteier for Eco Advisor, Kongsberg Maritime.

Resultatet: En ny brukeropplevelse gjennom designprinsipper

Sammen med interessentene bidro vi til å realisere det kommersielle prosjektet. Vi fornyet brukeropplevelsen gjennom en helhetlig tilnærming for å sikre at designet og utviklingen ivaretok behovene til de ulike profesjonelle brukerne av EcoAdvisor.

Å skape skjermbilder og prototyper som er så realistiske som overhodet mulig er avgjørende for å validere løsninger med et profesjonelt miljø. Vi samarbeidet tett med ingeniørene i Kongsberg-teamet for å sikre at skjermene reflekterte realistiske data og tall. Gjennom brukerintervjuer etablerte vi følgende designprinsipper som styrte designet:

  • Umiddelbar informasjon: Gir hver bruker all relevant informasjon i et klart format som skal forstås raskt og effektivt.
  • Alt innhold i en visning: Alt innhold skal være tilgjengelig for brukeren for å skape redundans og gjøre det mulig for forskjellige brukere å få verdi fra systemet.
  • Bygge brukertillit: EcoAdvisor er helt avhengig av å skape tillit. Grensesnittet må bygge tillit: tydelige prosessbeskrivelser og instruksjoner.
  • Engasjere brukeren: Sørge for positiv atferd og engasjere brukere til å samhandle med EcoAdvisor gjennom atferdsendringsstrategier.
– Digitaliseringen av maritim næring, i tillegg til utviklingen innen autonomi, vil ha stor nytte av å ha samme designtenkning. Steffen Kørte, produkteier for EcoAdvisor, Kongsberg Maritime

Verdi: Legger til rette for pålitelig, kostnadseffektiv og bærekraftig beslutningstaking

Med en brukervennlig og tillitvekkende design, gir EcoAdvisor (EA) omfattende oversikt over kompleks informasjon. Den kan levere pålitelige, kostnadseffektive og bærekraftige råd til operatører, og skaper tillit og motivasjon til å bruke systemet. Dagens testresultater fra DOF Group, viser at hvis 30 % av DP-fartøyene (Dynamic Positioning) bruker EA, med en utnyttelse på 80 % og en minimumsreduksjon på 5 %, vil dette gi drivstoff- og utslippsbesparelser for 1480 MNOK/år. EA har fått positiv respons fra bransjen og vil bli installert på flere fartøy om kort tid.

Innsiktsprosessen avdekket at nøkkelaktørene kunne deles inn i to grupper: kunder og mannskap. Mens kundene spiller en viktig rolle i EcoAdvisor-økosystemet, skulle dette prosjektet handle mest om mannskapet og samle innsikt i behovene deres for sikker drift.

Rui Martins

Rui Martins

Kreativ leder digitalt design

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle