Mesta: På god vei til å bli en datadrevet virksomhet

| minutter å lese

Bakgrunn for prosjektet

Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold. Samfunnsoppdraget er «å holde Norge åpent – hver dag». Med mange års erfaring, solid kompetanse og god kvalitet har Mesta etablert et godt rykte i bransjen. Ved å ta i bruk moderne verktøy og teknologi skal selskapet akselerere sin utvikling og kontinuerlig forbedre sine prosesser.

Mesta har definert en strategi for å bli mer digitalisert og mer innsiktsdrevet. Standardisering, forenkling og digitalisering skal sørge for bedre lønnsomhet, risikostyring og mer kostnadseffektiv produksjon for Mesta.

Ansatte i Mesta

Medarbeidere i Mesta (Alle foto: Mesta)

Hva bidrar Sopra Steria med?

Sopra Steria er valgt til å være en strategisk partner i det videre arbeidet med å hjelpe Mesta med digitaliseringen. De første seks ukene av partnerskapet ble godt utnyttet, og på den korte tiden leverte vi både:

  • Analyse av hva som skal til for at Mesta skal bli mer datadrevet i sin virksomhet, og
  • Teknisk løsning med minimumsfunksjonalitet (såkalt MVP) som Mesta nå bruker for å få mer innsikt i vintervedlikeholdsprosessen gjennom uttrekk av data for beregning og oppfølging av driftskontrakter.

Analysen bygger på Sopra Steria sine egne erfaringer fra andre kunder og lignende prosjekter, og kjente metoder og rammeverk fra etablerte partnere og tredjepart, som Microsoft og Gartner.

Prosjektet har gjennomført intervjuer, workshops, demoer og sesjoner for kompetanseoverføring for å kartlegge Mesta sine utfordringer, og deretter strukturert dem innen områdene Prosess, Teknologi og Organisasjon (PTO) i henhold til Sopra Steria sitt rammeverk for datadrevet bedrift. 

Rapporten følger opp utfordringene med konkrete tiltak i et dynamisk veikart mot at Mesta blir en mer datadrevet virksomhet. Anbefalingene i rapporten handler om:   

  • Tydelig felles målbilde og retning/strategi
  • Måling av tiltak som er besluttet
  • Videreutvikling av en dataplattform for å bygge en skalerbar løsning
  • Dataeierskap og dokumentasjon for å sikre god datakvalitet
  • Organisatoriske roller, kompetanse og agil arbeidsmetodikk
Modell for datadrevet virksomhet

Figur laget av Sopra Steria: Hva betyr det å være en datadrevet virksomhet

Verdi: Datadrevet for bedre risikostyring

Ved å bli en datadrevet virksomhet ønsker Mesta å sikre at data blir brukt og forstått riktig, og at de fatter beslutninger basert på data. De har mål om økt fortjeneste og bedre risikostyring.

Data i allerede kjente prosesser, vil nå fungere som drivstoff for å oppnå ønsket forretningsverdi gjennom kostnadskutt, økt inntjening, standardisering/forenkling, digitalisering, enklere etterfølgelse av krav fra myndigheter og kunder, og mer effektivt vedlikehold.

Kunden har gitt gode tilbakemeldinger om at rapporten har en god bredde og innsiktsfull dybde, noe som er imponerende etter kun seks ukers analyse. Sopra Steria får gode skussmål som profesjonelle og stødige, og at de er til verdifull hjelp i jobben med å skape forståelse og innsikt i denne nye måten å jobbe på med en analyse.

I samme seksukersperiode som analysen, har Sopra Steria også levert MVP-løsningen for å få lettere styre vintervedlikeholdet.  Målet med MVP-løsningen var å gi bedre innsikt for kalkulasjonsteamet gjennom bedre kjennskap til kostnadsdrivere for å kunne prise kontrakter bedre.

Mesta har vist stor endringsvillighet, entusiasme og nysgjerrighet for grunntanken om å bli en datadrevet virksomhet. De to prosjektene i denne seksukersperioden, har begge satt kunnskapsdeling om datadrevet virksomhet på agendaen. Mesta har blitt involvert i prosjektet på en slik måte at det har skapt bevissthet om hva dette innebærer i praksis. De ansatte er offensive og positive, de ser potensialet i økt digitalisering, og de er innstilt på å være med. Sammen med arbeidet med «digitale grunnmuren» og MVP-en, gir dette Mesta et svært godt utgangspunkt for å ta de neste stegene mot å bli en datadrevet virksomhet.

Torbjørn Meland

Torbjørn Meland

Direktør og salgsansvarlig innen applikasjonsutvikling og -forvaltning

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle