Firesafe: Sikrer deg mot brann med personvern på plass

| minutter å lese

Sopra Steria sto for flere delleveranser til Firesafe innenfor GDPR. Blant annet oppdatering og forbedring av behandlingsprotokoll, personvern i markedsføring, personvernerklæringer og vurderinger for berettiget interesse.  

Bakgrunn: Etterleve GDPR  

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring. Som en internasjonal aktør innen brannsikring, og med kontorer i fire skandinaviske land, hadde Firesafe behov for å etablere en overordnet konsernmodell for å forvalte og sikre etterlevelse etter GDPR som støttet denne strukturen. Tidligere hadde Firesafe rutiner for GDPR på plass i hvert enkelt land, men Firesafe innså at å ha felles retningslinjer og praksis på personvernfeltet sikret effektiviteten. Firesafe ønsket videre å heve kompetansenivået på personvern i bedriften som et ekstra tiltak for å sikre sine forpliktelser etter GDPR.   

Verdi: Helhetlig tilnærming til personvern 

Firesafe hadde bruk for enkle og praktiske veiledninger med forslag til overkommelige rutiner. Det var også viktig å sørge for kompetanseoverføring til ledere og ansatte gjennom prosjektperioden. Personvern ble sett i sammenheng med Firesafes forretningsmodell, slik at personvernarbeidet bidrar til gode løsninger både for Firesafe som virksomhet, men også for kundene deres. Vi sikret løpende forankring hos Firesafe og arbeidet tett med ledelsen gjennom hele prosjektperioden  

Firesafe har nå fått en helhetlig tilnærming til personvern og en styringsmodell som benyttes i alle de fire skandinaviske landene. I tillegg gir en oversiktlig behandlingsprotokoll, selskapet god oversikt over hvilke aktiviteter som innebærer behandling av personopplysninger.    

I prosjektet har Firesafe fått bistand til å sikre samlet etterlevelse av personvernforordningen, og de har fått på plass rutiner for videre oppfølging. Firesafe kan være sikre på at virksomheten følger lovverket, og at de ivaretar personvernet til sine ansatte og kunder på en god måte. 

Hva bisto Sopra Steria med?

Sopra Steria bisto Firesafe med et team med tre konsulenter og tre sommerstudenter. Ulike roller i teamet deltok i ulike faser av prosjektet. Sammen med Firesafe startet vi med en gap-analyse på personvern basert på rutinene og dokumentasjonen som allerede forelå i de fire landene. Vi vurderte hvordan dette kunne støtte en konsernmodell for  GDPR. Deretter identifiserte vi konkrete tiltak for å sikre at praksis og struktur for etterlevelse av GDPR, fulgte den overordnede strukturen for hele selskapet.  

Dette resulterte i at Sopra Steria bisto Firesafe med å oppdatere en felles behandlingsprotokoll hvor vi identifiserte riktig behandlingsgrunnlag for bruk av personopplysninger. I tillegg utarbeidet vi sammen rutinebeskrivelser som skal sikre at Firesafe selv kan følge opp arbeidet videre. Vi skrev også personvernerklæringer.   

 

 

 

Firesafe-medarbeider_Fotograf Hans Fredrik Asbjørnsen

  

Fakta:  

  • Firesafe-konsernet omsetter for om lag 1 milliard NOK og har mer enn 800 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Hovedkontoret ligger i Norge.  

  • De leverer alt fra brannteknisk rådgiving, utførelse, kontroll og service og salg av spesialprodukter innen brann. 

  • Firesafe er et av de ledende fagmiljøene innen brannvern i Norden, og bidrar aktivt i utviklingen av brannforebyggende arbeid i samfunnet. Firesafe sin visjon er å bidra til et tryggere samfunn.  

 

Alle bilder: Firesafe ved fotograf Hans Fredrik Asbjørnsen

 

Belinda Helle

Belinda Helle

Seniorkonsulent

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle