NOHA: Hjelp til selvhjelp på personvern

| minutter å lese

Sopra Steria har gitt NOHA kunnskapen og verktøyene de trenger for å etterleve EUs personvernforordning.

Bakgrunn: Trengte etterlevelsesdokumentasjon

Personvern er noe alle bedrifter og organisasjoner må forholde seg til, ikke minst etter at EUs personvernforordning (GDPR) ble del av regelverket i 2018.

NOHA, en ledende leverandør av brannsikkerhetsutstyr til bedriftsmarkedet, trengte å komme i gang med å utarbeide etterlevelsesdokumentasjon.

Hva bidro vi med?

September 2021 gikk Sopra Steria-konsulenter med juridisk kompetanse i gang med prosjektet, i tandem med personvernombudet og IT-sjefen i NOHA. Sopra Steria arrangerte et todagers arbeidsmøte som inneholdt både grunnopplæring i GDPR samt en kartlegging av NOHAs virksomhet.

På bakgrunn av dette kunne Sopra Steria foreslå en rekke rutiner og regler for alt fra innsyn og sletting, til håndtering av avvik.

Alle arbeidsgivere, også NOHA, registrerer en rekke opplysninger om sine arbeidstakere. Derfor er det nødvendig med rutiner for hvordan denne informasjonen lagres og brukes. Dersom en ansatt for eksempel har gjeld til staten, kan arbeidsgiver pålegges å trekke et beløp av lønnen hver måned. Dette er i høyeste grad sensitiv informasjon for dem det gjelder.

Et annet eksempel er bilene som NOHAs serviceteknikere bruker i arbeidet. De er utstyrt med GPS-sporing, slik at varer kan bli levert til bilen over natten. Sopra Steria har gitt råd om hvordan NOHA må forholde seg til personvernforordningen for å sikre de ansattes personvern.

«Hjelp til selvhjelp» har vært et viktig stikkord i prosjektet. Derfor ble prosjektet lagt opp slik at kunden selv kan jobbe videre med tematikken.

Hvilken verdi fikk kunden?

NOHA fikk, foruten en solid innføring i personvern, et utkast til etterlevelsesdokumentasjon. Dette utkastet skal danne utgangspunkt for kundens videre arbeid med etterlevelse av personvern.

Som følge av prosjektet har NOHA fått hevet sin personvernkompetanse. Selskapet har løpende tilgang til Sopra Sterias personvernkonsulenter ved behov for videre veiledning.

 

Fakta

  • NOHA Norway har hovedkontor og fabrikk på Orstad i Rogaland, og er en av landets ledende aktører på forebyggende brannverns- og sikkerhetsløsninger til bedriftsmarkedet. Selskapet har 120 ansatte og en årlig omsetning på om lag 200 millioner kroner.
  • Sopra Steria har levert tjenester knyttet til GDPR, internkontroll, behandlingsprotokoll, personvernrådgivning, avvikshåndtering og Information Security Management System (ISMS).

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle