Yara: Utvikling av fremtidens digitale arbeidsplass

| minutter å lese

Yara har med dette prosjektet sikret at medarbeiderne behersker den digitale arbeidshverdagen. IT-tjenestene forenkles, og Yara som selskap blir smidigere og mer fleksibel.

Bakgrunn: Fremtidens digitale arbeidsplass 

Yara jobber aktivt med å bygge og tilrettelegge for fremtidens digitale arbeidsplass for sine ansatte, gjennom blant annet satsning på teamet "Digital Workplace Experience» (DWE). DWE-teamet vil løfte det digitale kompetansenivået og sikre en god digital brukeropplevelse blant alle Yaras ansatte globalt. Målet er å ha en dyktig, effektiv og engasjert global arbeidsstyrke gjennom en digital arbeidsplass som hjelper medarbeiderne.  

Yara hadde behov for team-ressurser med erfaring med Microsoft 365 (M365), bakgrunn innen endringsledelse, opplæringsaktiviteter og brukeradopsjon, sluttbrukerkommunikasjon, innsikt- og kartleggingsarbeid, UX-design/tjenestedesign og workshop-fasilitering. Teamet tilhører «Digital Technology»- avdelingen og jobber tett med HR- og kommunikasjonsavdelingen i Yara, og ser nytten av å jobbe i skjæringspunktet mellom IT, kommunikasjon, samhandling og opplæring.  

Hvilken verdi skapte dette for Yara 

Yaras sluttbrukere har stor nytte av kontinuerlig opplæring, sluttbrukerinformasjon og forbedring av den digitale arbeidshverdagen i Yara. De har fått gode digitale ferdigheter og kompetanse, og har tatt i bruk verktøyene i tråd med Yaras retningslinjer og samhandlingskultur. De har fått en bedre opplevelse av den digitale arbeidsplassen, og fått tilgang på ressurser og treningsmateriale i form av læringsressurser om den digitale arbeidsplassen.  

Et levende M365 Champion-nettverk i Yara gir langsiktig verdi og sikrer at den digitale plattformen videreføres på en bærekraftig måte.

Læring blir løftet til et nytt nivå, og Yara sitter igjen med en god base som sikrer en digital arbeidsstyrke fremover. IT-tjenestene vil også forenkles og sammenstilles, mens Yara som selskap blir smidigere og mer fleksibel. I tillegg blir arbeidsstyrken mer effektiv, mobil og generelt mer fornøyde. Yara reduserer også risiko, øker sikkerhet og sikrer at de er i tråd med regelverk og samfunnskrav. 

Hva bidro Sopra Steria med

Sopra Steria har ledet teamet siden april 2020, og har hatt hovedansvaret for flere initiativer som bidrar til at alle ansatte hos Yara får bedre digitale ferdigheter. Her er noen eksempler: 

  • Digital Workplace Learning Hub. Etablere og videreutvikle Yaras globale opplæringsportal for å lære om digitale verktøy i Yara. Portalen er SharePoint-basert, og alt læringsmaterialet blir samlet der. Vi skal også støtte opp under Yaras LXP-plattform (læringsplattform). 
  • Engage. Vi hjelper brukerne med å ta i bruk Yammer. Målet er å etablere en kanal for bedre nettverksbygging, kommunikasjon og kunnskapsdeling globalt.  
  • Digital Work-Life – From hire to retire. Vi gjennomfører en innsiktsfase for å kartlegge Yara-ansattes digitale arbeidsliv. Vi utarbeider konsepter for forbedring, på kort og lang sikt. Yaras digitale kompetansenivå blir kartlagt gjennom en årlig spørreundersøkelse, og konseptet “The Yara way of working with digital tools” er på plass. Det gir alle ansatte en felles forståelse for hvordan vi samhandler og kommuniserer i Yara.  
  • M365 Champions Network. Nettverket ble etablert høsten 2020 og består i dag av 165 nysgjerrige, engasjerte og kunnskapsrike Champions fra 30+ land. Dette er avgjørende for å øke bevissthet, det å ta i bruk og ha gode ferdigheter på digitale verktøy hos Yara. Teamet jobber med å videreutvikle, vedlikeholde, få nettverket til å ta i bruk verktøyene og støtte medlemmene gjennom blant annet opplæring, rådgivning og fasilitering.
  • Sluttbrukeradopsjon- og kommunikasjon (holder over 60 webinarer om digitale verktøy hvert år og produserer læringsartikler og instrukser på flere språk). Målet er at alle Yaras sluttbrukere utnytter M365-verktøyene mer effektivt. Vi driver kontinuerlig opplæring via webinarer, utarbeidelse av nyhetsartikler, tips & triks, og har hovedansvaret for sluttbrukerinformasjonen når nye og eksisterende IT-løsninger rulles ut. 

 

Fakta 

  • Målgruppen er Yaras 16 000 ansatte i 60 land, alt fra IT-folk i Norge, via feltagronomer i India, til revisorer og fabrikkarbeidere i Brasil. 
  • Arbeidet foregår i tverrfaglige team med et daglig arbeidsspråk på engelsk. 
  • Yara har forlenget samarbeidet med Sopra Steria for å jobbe videre med samhandling, endringsledelse og brukeradopsjon i Yara ut 2022. 

Janne Huse

Janne Huse

Forretningskonsulent

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle